Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach

Gole 51

96-314 Baranów

W skład ZSP wchodzą:

Gminne Przedszkole

w Cegłowie

Cegłów 22B

96-314 Baranów

 Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej w Golach

Gole 51

96-314 Baranów

      Sekretariat ZSP w Golach znajduje się w budynku przedszkola. Jest czynny w godz. 8.30-14.30. 

  W sekretariacie pracuje Katarzyna Mierzyńska – inspektor ds. kancelaryjnych.

Tel. do sekretariatu:  46-856-09-02.

Tel./fax do szkoły 46-856-07-76. 

Mail  do sekretariatu: sekretariatgole@interia.pl lub do szkoły szkolagole@interia.pl  

   p.o. Dyrektor ZSP  im. Marii Konopnickiej w Golach

                                          Dorota Bełza