28 września przedszkole pracuje

W dniu 28 września (tj. po wyborach) nie będzie przerwy w pracy przedszkola. Przedszkole jest czynne tak jak co dzień w godzinach od 7.00 do 17.00. Ozonowanie pomieszczeń przedszkolnych zostanie przeprowadzone nocą z niedzieli na poniedziałek.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Szkolny konkurs plastyczny

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie

„Portret Marii Konopnickiej” 

Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły z klas 1-8. Prace należy wykonać dowolną techniką na kartce z dużego bloku (format A3). Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Na zwycięzcę czeka nagroda.

Na prace plastyczne czekamy do 30 września 2020r.

Zajęcia dodatkowe

Rada Rodziców Przedszkola negatywnie zaopiniowała organizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych z powodu obecnej sytuacji związanej z koronawirusem.

W związku z prośbami rodziców, którzy chcieliby jednak korzystać z oferty zajęć dodatkowych rozważana jest możliwość organizacji zajęć w budynku szkoły (po lekcjach). Zajęcia odbywałyby się w grupach mieszanych (osobno  dzieci przedszkolne, osobno dzieci szkolne). Instruktor prowadzący zajęcia odbierałby dzieci po uprzednim upoważnieniu wydanym przez rodzica.

Rodzice chętni do udziału swoich dzieci w zajęciach  proszeni są o zgłaszanie się do instruktorów.  Na chwilę obecną wpłynęły oferty zajęć tanecznych, matematycznych, klocki lego.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach.

 

 

Zasady sanitarne

Szanowni Państwo, 

serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy przestrzegają zasad sanitarnych obowiązujących na terenie szkoły i przedszkola. Najważniejsze z nich to osłona ust i nosa przez osoby wchodzące do budynków, dezynfekcja rąk lub wkładanie rękawiczek, zachowywanie bezpiecznych odległości, bezzwłoczne opuszczanie budynku szkoły i przedszkola, przyprowadzanie zdrowych dzieci przez zdrowych rodziców/opiekunów.

Niestety wpływają skargi, że są osoby, które  nie przestrzegają zasady dotyczącej osłony ust i nosa oraz zachowywania bezpiecznych odległości. Proszę o reagowanie w takich sytuacjach i upominanie tych osób. Pamiętajmy, że wśród nas są ludzie o różnej odporności, dla których zarażenie czy kwarantanna równa się walka o życie.

W najbliższym czasie wspólnie z Radami Pedagogicznymi i Radami Rodziców przedyskutujemy kwestię ewentualnego zaostrzenia zasad panujących w naszych placówkach.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

 

Przerwa w pracy przedszkola

W dniu 14 września br. przedszkole ma jednodniową przerwę w pracy. Budynek przedszkolny jest lokalem wyborczym, wyborcy  13 września br. będą korzystać z przestrzeni wspólnej oraz  z sali, w której na co dzień przebywają dzieci. Dezynfekcja pomieszczeń jest niezbędna. 

Przepraszamy za utrudnienia. 

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Spotkanie z Trójkami Oddziałowymi z przedszkola

Szanowni Rodzice, 

serdecznie zapraszam na spotkanie, które odbędzie się 11 września br.  o godz. 17.00  w budynku przedszkola. W programie m.in. wybór nowej Rady Rodziców Przedszkola oraz dyskusja na bieżące tematy. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i nasze warunki lokalowe proszę by w miarę możliwości w zebraniu uczestniczyli przedstawiciele grup przedszkolnych czyli Trójki Oddziałowe. Obowiązują ogólne wytyczne sanitarne dotyczące przestrzeni wspólnej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona nosa i ust, bezpieczny odstęp).

Serdecznie zapraszam. 

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Bezpieczny powrót do szkoły

 

Dyskusja na Sesji Rady Gminy w sprawie Szkoły w Golach

W dniu wczorajszym do późnych godzin wieczornych trwały obrady Sesji Rady Gminy Baranów m.in. toczyła się dyskusja w sprawie przyszłości Szkoły w Golach.

Wójt przedstawił wydaną przez siebie nową decyzję lokalizacji celu publicznego dla piętra Szkoły obejmującą również cele edukacyjne (uchylona została tym samym decyzja z 2017 r.). Władze Gminy wystąpią do Starostwa o zmianę sposobu użytkowania piętra Szkoły na cele edukacyjne  ale ma to się odbyć dopiero po zakończeniu procesu inwestycyjnego. Przedstawiłam władzom Gminy opinię niezależnej kancelarii prawnej wskazującą, że zmiana sposobu użytkowania piętra powinna być dokonana przed końcowym rozliczeniem dotacji, tak aby decyzja nadzoru budowlanego potwierdzająca możliwość użytkowania piętra obejmowała również  możliwość nauki dzieci. To jest bardzo ważna sprawa gdyż umowa dotacyjna z Urzędem Marszałkowskim właśnie tą decyzję traktuje jako wyznacznik osiągnięcia celu inwestycyjnego. Zmiana sposobu użytkowania dopiero po rozliczeniu dotacji może skutkować tym, że albo straci się dotację albo zablokuje możliwość nauki na piętrze Szkoły na okres kilku lat (zapisy § 5 ust. 1 pkt 8 umowy, tj. zapewnienia trwałości operacji w okresie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej oraz ze względu na przyjęty w momencie rozliczenia umowy sposób pomiaru wskaźnika, czyli decyzję o sposobie użytkowania).  Sprawa dokładnego terminu wysłania wniosku do Starostwa nie została rozstrzygnięta podczas Sesji.

Obecnie Urząd Gminy prowadzi  działania nad zaprojektowaniem  instalacji nawiewno-wywiewnej na piętrze Szkoły, co jest jednym z wymogów technicznych aby  mogły się tam uczyć się dzieci. Nie ma jednak jeszcze zabezpieczonych środków finansowych na ten cel.

Przedstawiłam też koncepcję podziału pomieszczeń na piętrze Szkoły tak, aby pogodzić różne cele społeczne i zadania Gminy:

 • trzy pomieszczenia na klasy lekcyjne,
 • jedno pomieszczenie na świetlicę szkolną,
 • jedno (duże) pomieszczenie na filię Biblioteki Gminnej,
 • jedno (małe) pomieszczenie na Bibliotekę Szkolną,
 • jedno pomieszczenie dla lokalnych organizacji społecznych.

Zaznaczyłam, że po zakończeniu lekcji wszystkie pomieszczenia na piętrze Szkoły mogą być użytkowane dla zadań społeczno-kulturalnych całej Gminy, co zapewni realizację celu dotacyjnego wskazanego w umowie z Urzędem Marszałkowskim.

Kolejną pilną sprawą, na którą zwróciłam uwagę to brak właściwego ocieplenia stropodachu i rur centralnego ogrzewania biegnących na nieużytkowanej części stropowej dachu. Gdy rok temu objęłam funkcję dyrektora jedną z uwag zgłoszonych przez nauczycieli była niska temperatura w niektórych  salach. Rzeczywiście zimą pomimo, że  piec był nastawiony na maksymalną temperaturę, niektóre grzejniki były tylko ciepłe. Przyczyna wyjaśniła się w czerwcu, gdy zrobiliśmy oględziny stropodachu. Warstwa izolacyjna stropu praktycznie nie istnieje: stalowe tregle są nieosłonięte a warstwa waty straciła swoje właściwości izolacyjne (z powodu upływu czasu uległa zlasowaniu i dodatkowo w znacznej części uległa zniszczeniu). Największym problemem są bardzo słabo zabezpieczone rury centralnego ogrzewania biegnące na nieizolowanej części poddasza. Są to rury sprzed ok. 25 – 30 lat do ogrzewania grawitacyjnego, kiedy w Szkole był jeszcze piec węglowy. W ocenie hydraulika obecnie minimum 30% ciepła jest tracone (najgorętsza woda biegnie rurami na nieizolowanej części strychu).  Wielka szkoda, że podczas tego remontu nie przerobiono rur centralnego ogrzewania tak aby odciąć przepływ wody przez nieogrzewany strych.

Podczas Sesji przestawiłam też uzgodnioną z Wójtem Gminy koncepcję prowadzenia zajęć szkolnych do czasu zakończenia prac remontowych i uzyskania stosownych zezwoleń dla piętra szkoły. W dniu dzisiejszym odbędzie się w naszej Szkole Rada Pedagogiczna. O szczegółach nowej organizacji roku szkolnego poinformuję Państwa w dniu jutrzejszym.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Przydziały dzieci do grup

Szanowni Rodzice,

komisja dokonała przydziału dzieci do grup przedszkolnych. Informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer sekretariatu (468560902). Po konsultacjach z Radą Rodziców kryterium przydziału nie zmieniło się czyli jest nim wiek dziecka.

Organ prowadzący powinien zapewnić dzieciom warunki do realizacji podstawy programowej. Z uwagi na skromne środki budżetowe prosimy jednak rodziców o przygotowanie w miarę możliwości niezbędnych materiałów dla dzieci. Szczegółowych informacji udzielą wychowawcy grup.

Misie – M. Kołakowska

Smerfy – P. Banaszek, P. Karolak

Biedronki – E. Szczypiór, M. Walburg

Słoneczka – E. Stępniak, M. Malesa

Odział przedszkolny – D. Bańkowska

Pierwszego dnia wszystkie dzieci powinny być wyposażone w kapcie, ręczniczek, piżamkę.

Prosimy również Rodziców o  zgłoszenie nieobecności  dziecka w dniu 1 września do 27 sierpnia do godz. 15.00. Musimy zamówić posiłki. W przypadku braku informacji przyjmujemy, że dziecko będzie obecne w przedszkolu.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach.

Rozpoczęcie roku szkolnego i organizacja pracy

Szanowni Państwo,

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 rozpocznie się 1 września o godz. 9.00. Zapraszamy uczniów  klas I – VIII oraz dzieci z oddziału przedszkolnego (tzw. zerówki). Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne prosimy aby dziecku towarzyszył jeden opiekun. Przy sprzyjającej pogodzie uroczystość zorganizujemy w ogrodzie. W przypadku deszczowej pogody zapraszamy na szkolny korytarz. Obowiązują wówczas wytyczne sanitarne dotyczące przestrzeni wspólnej (maseczki).

W przedszkolu nie organizujemy uroczystego rozpoczęcia roku. Od 1 września przedszkole pracuje w godz. od 7.00 do 17.00, tak więc od godz. 7.00 można przyprowadzać przedszkolaki.

W związku z trwającym remontem piętra szkoły muszą zostać poczynione zmiany organizacyjne w pracy szkoły. Pismo w tej sprawie otrzymałam do Pana Wójta w dniu 24 sierpnia br.

Odział przedszkolny (tzw. zerówka)  będzie realizował program w budynku przedszkola oraz będzie uzupełniony dziećmi pięcioletnimi i sześcioletnimi z przedszkola, po to by była możliwość przyjmowania dzieci do innych grup przedszkolnych  również w trakcie roku szkolnego. Wszystkim dzieciom zapewniamy opiekę od 7.00 do 17.00.

Nie przewidujemy dwuzmianowości. Przepraszamy za wprowadzone zmiany.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach.

 

 

Podziękowanie

Serdecznie dziękuję Mieszkańcom Gminy Baranów za powstrzymanie się od komentowania spraw dotyczących nieprawidłowości w realizacji procesu inwestycyjnego Szkoły w Golach. Trzeba mieść cierpliwość i wyrozumiałość dla ludzi, którzy próbują kreować rzeczywistość na podstawie własnych wyobrażeń, przez co widzą rzeczy, których nie ma i odnoszą do siebie sprawy, które ich nie dotyczą.

Ponieważ obecne problemy mają charakter typowo prawny i techniczny pozostawmy głos fachowcom. W tej sytuacji oraz ze względu na wzrost zagrożenia epidemiologicznego proszę, aby na Sesję Rady Gminy w dniu 26 sierpnia br. przyszła jedynie delegacja rodziców i grona pedagogicznego.

Jak powiedział rzymski filozof Lucius Annaeus Seneca – błądzić jest rzeczą ludzką. Każdemu zdarza się popełniać błędy, ale niedopuszczalne jest świadome trwanie w błędzie. Mamy więc nadzieję, że zasadnicze wątpliwości dotyczące procesu inwestycyjnego zostaną wyjaśnione podczas najbliższej Sesji Rady Gminy.  O wynikach dyskusji powiadomimy Mieszkańców na stronie internetowej oraz na profilu społecznościowym Szkoły.

W tym miejscu chciałabym podziękować Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Ewelinie Pietraszek za zaangażowanie i wzorową realizację zadań wynikających z funkcji Przewodniczącej. Bezkrytyczna akceptacja założeń remontowych z 2017 r., tj. w szczególności wyłączenie prawnej  możliwości prowadzenia lekcji na piętrze Szkoły, prowadziłaby nieuchronnie do likwidacji klas IV-VIII.  Mamy nadzieję, że Wójt Gminy Baranów Pan Piotr Faruga szybko wystąpi do Wydziału Architektury Starostwa Grodziskiego o zmianę sposobu użytkowania piętra Szkoły na cele edukacyjne.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Oświadczenie

 

List otwarty

Podziękowania

Składam serdeczne podziękowania Panu Piotrowi Machaj  z Żab za  wykonanie  prac koparką
w ogrodzie szkolnym w celu przygotowania miejsca  na zabawy ruchowe dla dzieci.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Świadczenie „Dobry Start”

Przypominamy, że do 30 listopada br. można składać wniosek o świadczenie „Dobry Start”. Świadczenie  przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek o świadczenie dobry start  można składać  przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS a  także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+

Setna rocznica „Cudu nad Wisłą”

Sto lat temu w sierpniu 1920 r. w czasie gdy kształtowały się granice Polski i trwała wojna polsko-bolszewicka rozegrała się Bitwa Warszawska – zwana „Cudem nad Wisłą”. Bitwa była  wielkim zwycięstwem wojsk polskich nad bolszewickimi. Jej wynik zdecydował  o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreślił plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią.

https://bitwa1920.gov.pl/pl/

Czekamy na decyzję w sprawie organizacji nauki w naszej Szkole

W związku z pytaniami dotyczącymi organizacji nauki w nowym roku szkolnym informuję, że od 1 września br. dzieci z naszej szkoły nie będą mogły uczyć się na piętrze  z  powodu braku możliwości zakończenia do 31 sierpnia procesu inwestycyjnego (w tym odbioru budowlanego). Niezbędna więc będzie zmiana organizacji nauki. Propozycje w tej sprawie zostały przedstawione wójtowi Gminy Baranów Panu Piotrowi Farudze w piśmie z dnia 08.07.2020 r. Wraz z Gronem Pedagogicznym czekam na decyzję. Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ prowadzący zapewnia warunki do działania szkoły.

Po otrzymaniu odpowiedzi od Wójta niezwłocznie przekażę Państwu informację.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach.

Wyprawka dla przedszkolaka

Nauka w publicznych przedszkolach jest bezpłatna. Zapewnienie warunków działania przedszkola to obowiązek organu prowadzącego. Rodzice na zasadzie dobrowolności mogą wyposażyć dziecko w ulubiony piórnik, kredki, flamastry, kolorowankę, inne rzeczy.

Niezbędne natomiast są:

 • wygodne i bezpieczne obuwie na zmianę,
 • przybory do mycia zębów,
 • piżama i pościel dla młodszych dzieci (podpisane, w szczelnym opakowaniu)
 • podpisany worek z rzeczami na zmianę (bielizna, skarpety, itp)

 

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Zapraszamy na dni adaptacyjne

Dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola odbędą się w dniach 25 i 26 sierpnia w godz. 8.30 -10.30.

Z uwagi na COVID 19 obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r, na podstawie których:

 • w dniach adaptacyjnych mogą uczestniczyć tylko zdrowe dzieci i zdrowi opiekunowie, u których nikt z domowników nie przebywał na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
 • rodzice towarzyszący dziecku podczas adaptacji obowiązani są do osłony nosa i ust oraz posiadania rękawiczek lub dezynfekcji rąk,
 • należy zachować wymagany odstęp od innych osób, tj. ok. 2 m,
 • dzieci nie przynoszą do przedszkola zbędnych rzeczy,
 • w salach przedszkolnych usuwa się sprzęty i zabawki, których nie można zdezynfekować

Prosimy, by jednemu dziecku towarzyszył maksymalnie 1 opiekun.

Serdecznie zapraszamy

76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

„Było przed piątą. Rozmawiamy, nagle strzelanina. Potem tak jakby broń grubsza. Słychać działa. I w ogóle różne rodzaje. Aż krzyk: —Hurraaa… — Powstanie — od razu powiedzieliśmy sobie, tak jak i wszyscy w Warszawie. Dziwne. Bo tego słowa nie używało się przedtem w życiu. Tylko z historii, z książek” (Miron Białoszewski, Pamiętnik z Powstania Warszawskiego”)

1 sierpnia 1944 w godzinę „W” rozpoczął się największy zryw  zbrojnego  podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Powstanie Warszawskie planowano na kilka dni a trwało ponad dwa miesiące. W walkach zginęło około 18 tys. powstańców a 25 tys. zostało rannych.  Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy Niemcy wypędzili a miasto niemal całkowicie zburzyli.

Pamiętajmy o bohaterach Powstania Warszawskiego.

       

                                           

 

 

Praca

Aktualnie poszukujemy do pracy

 • nauczyciela geografii w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Istnieje możliwość zwiększenia liczby godzin o zajęcia świetlicowe. Oferty można składać do 6 sierpnia br. pocztą lub na adres e-mail: szkolagole@interia.pl
 • osobę na stanowisko pomoc kuchenna/ sprzątaczka – oferty można składać do 30 lipca br. pocztą lub na adres e-mail: szkolagole@interia.pl

 

Remont korytarza na „dole”

Jeszcze w czerwcu zaczął się długo planowany remont piętra oraz poddasza. Na bieżąco trwa także odnawianie sali nr 2, dzięki rodzicom uczniów, którzy będą mieli tam lekcje oraz naszym dzielnym przyjaciołom 😀 W związku z tym, została podjęta także decyzja o renowacji głównej części szkoły, czyli korytarza na dole. Ta część remontu prowadzona jest naszymi własnymi wspólnymi siłami. Pracuje każdy, kto ma tylko trochę czasu. Ściany skrobią rodzice, nauczyciele wraz z rodzinami oraz pracownicy ZSP. Kolejne etapy to gładź, a dalej malowanie. W planach jest także sala nr 1, a może i sala oddziału przedszkolnego? Kto wie? Wszystko zależy od sił i wsparcia. Oj, dzieje się w tej naszej szkole w wakacje! 

METAMORFOZA KORYTARZA

 

Nowy pracownik ds. kancelaryjno-kadrowych

W dniu 13 lipca 2020r. komisja w składzie: Dorota Bełza (przewodnicząca), Magdalena Rubak, Katarzyna Łażewska, Urszula Boniecka, dokonała wyboru pracownika ds. kancelaryjno-kadrowych Zespołu Szkolno-Przeszklonego w Golach. Od 1 września br. Sekretariatem Zespołu będzie zajmowała się Pani Katarzyna Szpak.

Ofertę pracy zgłosiło 7 osób. Jedna oferta została odrzucona z powodu braku spełnienia wymogów formalnych. Z 6 osobami zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Najwięcej punktów uzyskała Pani Katarzyna Szpak.

Pani Katarzyna posiada bardzo duże doświadczenie w pracy w administracji. Pracowała m.in. w Urzędzie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim oraz w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom biorącym udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

Dziękuję również Pani Katarzynie Mierzyńskiej zajmującej dotychczas stanowisko ds. kancelaryjno-kadrowych. Konieczność zmiany na stanowisku podyktowana była względami rodzinnymi Pani Katarzyny.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Po 70 latach szansa na salę gimnastyczną

Pomysł wybudowania sali gimnastycznej w Szkole w Golach pojawił się już w 1948 roku. Inicjatorem budowy był ówczesny kierownik Szkoły Czesław Połeć oraz gospodarz wsi Gole i radny Marian Fabisiak. Uzyskano zgodę na budowę, otrzymano subwencję w wysokości 150 tys. zł oraz zgromadzono cegłę i wapno. Niestety wskutek reorganizacji z Rady Gminy odeszli inicjatorzy projektu, a wraz z ich odejściem upadła sprawa budowy sali gimnastycznej.

W tym roku  pojawiła szansa na rozpoczęcie inwestycji. Rada Gminy Baranów przeznaczyła 50 tys. zł na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej w Szkole w Golach.  Radna, Pani Beata Fabisiak, postarała się o  mapę geodezyjną terenu Szkoły. Pomimo upływu kilku miesięcy w Urzędzie Gminy nie podjęto działań zmierzających do opracowania dokumentacji budowlanej. Lipiec to ostateczny czas na uruchomienie działań proceduralnych i opracowanie jeszcze w tym roku projektu budowlanego sali gimnastycznej. W sytuacji braku działań ze strony Urzędu Gminy w połowie czerwca grupa nauczycieli i rodziców wzięła sprawy w swoje ręce. Dzięki pomocy jednego z architektów opracowany został rys techniczny sali gimnastycznej oraz złożony został  do Urzędu Gminy wniosek o wydanie decyzji w sprawie warunków budowy. Tym samym procedura została uruchomiona.  Liczymy, że w ciągu kilkunastu dni Wójtowi Gminy uda się wydać stosowną decyzję, gdyż budowa sali nie jest skomplikowaną inwestycją, ani też nie wymaga uzyskania specjalnych zezwoleń. Jeżeli w sierpniu uruchomiona zostanie przez Wójta procedura zamówienia na projekt, to do listopada może być gotowa dokumentacja budowlana oraz złożony do Starostwa w Grodzisku wniosek o pozwolenie na budowę.  Jest to jeden z warunków dofinansowania. Na wiosnę 2021 będzie można się starać o dofinansowanie inwestycji (zazwyczaj nabór wniosków trwa do marca lub kwietnia danego roku).

Zob.  Wniosek dot. warunków budowy sali gimnastycznej

 

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

 

Zakończenie roku szkolnego i przedszkolnego

Rok szkolny zakończył się w dniu 26 czerwca a rok przedszkolny w dniu dzisiejszym. Pomimo trwających ograniczeń sanitarnych udało się nam zorganizować krótkie spotkania na wolnym powietrzu. Przed piątkowym upałem mogliśmy schronić się pod namiotami, których wypożyczenie zostało sfinansowane przez Pana Leszka Mirkowicza,` za co serdecznie dziękuję.

Kochane Dzieci, drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy szkoły , Rodzice

rok szkolny i rok przedszkolny 2019/2020 został zakończony.

Po trudnym czasie zdalnej nauki życzę wszystkim udanych, bezpiecznych i zdrowych wakacji!

 Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

qrf

Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie!

Zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Po raz ostatni zadzwonił dzwonek,

dzisiaj już mamy wakacje i lekcje są skończone 😀

Ten czas tak szybko ucieka. Przed chwilą był wrzesień, Boże Narodzenie, ferie zimowe i już czerwiec. W tym roku było trochę inaczej niż zwykle, ze względu na pandemię oraz zdalne nauczanie. Nie był to łatwy okres. Ale takie czasami jest życie, prawda? Przetrwaliśmy ten trudny czas i teraz pora na zasłużony odpoczynek 😀

Wszystkim uczniom życzymy wspaniałych i słonecznych wakacji, cudownych przygód na siedmiu morzach i oceanach wyobraźni oraz wspaniałych ludzi na swojej drodze. Pamiętajcie, żeby uważać na siebie i pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, żebyśmy wszyscy zdrowi i cali mogli się spotkać we wrześniu na uroczystym rozpoczęciu kolejnego wspaniałego roku szkolnego.

Co do spotkania we wrześniu, to będziemy musieli wybaczyć nieobecność naszym tegorocznym ósmoklasistom 😀 Najstarsza klasa wyruszy do zupełnie nowych szkół. Życzymy Wam Kochani wszystkiego najlepszego na nowych ścieżkach. Wierzymy w Was z całego serca, życzymy powodzenia, samych sukcesów, łatwych teścików, wspaniałych nauczycieli i zwariowanych kolegów 😀 Trzymamy za Was mocno kciuki! Ale co tu dużo pisać, na pewno sobie poradzicie, bo jak nie Wy, to kto?  A jak będziecie przechodzić koło furtki, to odwiedźcie nas czasem 😀

Katarzyna Łażewska, opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

Dyżur wakacyjny w przedszkolu

Informacje na temat dyżuru wakacyjnego oraz niezbędnie druki znajdują się w zakładce „Dyżur wakacyjny”.

 

Mamy klimatyzator w przedszkolu

Po długim oczekiwaniu udało się zamontować klimatyzator w jednej z sal przedszkolnych. Inicjatorami przedsięwzięcia byli Rodzice dzieci przedszkolnych. Zamontowano klimatyzator o mocy 7 kW. Całość przedsięwzięcia została opłacona z ubiegłorocznych i tegorocznych  składek na Radę Rodziców Przedszkola Koszt inwestycji wyniósł 5166 zł.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji zadania a szczególnie Przewodniczącej Rady Rodziców p. Monice Sander oraz  Wiceprzewodniczącej Rady Rodziców p. Karolinie Opałka.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

 

23 czerwca – życzenia

Zakończenie roku szkolnego – zmiany

Dzięki uprzejmości jednego z rodziców nie musimy uzależniać  przebiegu końca roku szkolnego od pogody. Zostaną rozstawione namioty. W związku z tym zmianie ulega harmonogram uroczystości.

Wytyczne ministerstwa edukacji nie pozwalają na uroczyste zakończenie roku szkolnego. Niestety musimy ograniczyć się tylko do rozdania świadectw i nagród. Możliwe jest umówienie się na indywidualny termin odbioru świadectwa w późniejszym terminie.

 

Uczestnicy spotkania  w dniu 26 czerwca zobowiązani są do przestrzegania poniższego regulaminu:

 1. Klasy spotykają się  26 czerwca według  harmonogramu:

9.00 – 9.30 –  zerówka szkolna oraz klasa I

10.00 – 10.30 – klasy II i III

11.00 – 11.30 – klasy IV i V

12.00 – 12.30 – klasy VI, VII, VIII

 1. Uczestnicy gromadzą się nie wcześniej niż 10 minut przed zaplanowanym spotkaniem.
 2. Uczniowi może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun.
 3. Uczniowie  i opiekunowie zajmują miejsca wyznaczone przez wychowawców.
 4. Uczestnicy spotkania zobowiązani są do zachowania bezpiecznego odstępu (co najmniej 1,5 m).
 5. Nie organizuje się poczęstunku. 
 6. Nauczyciele rozdający dzieciom pamiątki zakładają rękawiczki oraz osłaniają usta i nos.
 7. Uczestnicy spotkania obowiązani są do bezzwłocznego opuszczenia terenu placówki po zakończeniu spotkania .
 8. Miejsca dla uczestników oraz otoczenie dezynfekuje się bezpośrednio po zakończeniu spotkania.

 

Dorota Bełza, dyrektor ZSP

Zakończenie roku przedszkolnego

Zakończenie roku przedszkolnego odbędzie się 30 czerwca. Niestety w dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny. Jesteśmy zmuszeni ograniczyć się tylko do rozdania dyplomów i upominków. Możliwe jest umówienie się na indywidualny termin odbioru dyplomu w późniejszym terminie.

Uczestnicy spotkania zobowiązani są do przestrzegania poniższego regulaminu

 1. Grupy spotykają się według  harmonogramu:

9.00 – 9.30 –  Smerfy

10.00 – 10.30 – Biedronki

11.00 – 11.30 – Słoneczka

12.00 – 12.30 – Motyle

13.00 – 13.30 – Pszczoły

 1. Uczestnicy gromadzą się nie wcześniej niż 10 minut przed zaplanowanym spotkaniem.
 2. Dziecku może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun.
 3. Dzieci i opiekunowie zajmują miejsca wyznaczone przez wychowawców.
 4. Uczestnicy spotkania zobowiązani są do zachowania bezpiecznego odstępu (co najmniej 1,5 m).
 5. Nie organizuje się poczęstunku.
 6. Dorośli uczestnicy spotkania obowiązani są do osłony ust i nosa (w przypadku spotkania w budynku).
 7. Nauczyciele rozdający dzieciom pamiątki zakładają rękawiczki oraz osłaniają usta i nos.
 8. Uczestnicy spotkania obowiązani są do bezzwłocznego opuszczenia terenu placówki po zakończeniu spotkania (nie dotyczy dzieci zgłoszonych do przedszkola).
 9. Miejsca dla uczestników oraz otoczenie dezynfekuje się bezpośrednio po zakończeniu spotkania.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP

ZSP – nowe oblicze :D

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć przedstawiających nasza szkolę po zmianach. Na razie dotyczą one jedynie wyglądu zewnętrznego placówki oraz terenu wokół szkoły i przedszkola. Ten wspaniały widok to zasługa bardzo wielu osób, które przyczyniły się do tego ciężka pracą. Tylko dzięki wspólnej pracy mogło powstać takie cudo😉

Katarzyna Łażewska

(więcej…)

Podziękowania

Serdecznie dziękuję Pani Milenie Palević oraz Pani Urszuli Bonieckiej za podarowanie roślin do naszego ogrodu. Pani Urszula była również pomysłodawczynią i wykonawcą projektu naszych oryginalnych donic.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Zakończenie roku szkolnego

Szanowni Państwo przebieg ostatniego dnia roku szkolnego 2019/2020 uzależniony będzie od pogody. Ograniczone warunki lokalowe (remont) oraz wymagania sanitarno-epidemiologiczne uniemożliwiają organizację uroczystości  w budynku.

Przy bezdeszczowej pogodzie wszystkie klasy spotykają się  26 czerwca o godz. 9.00 na placu przed szkołą i zajmują miejsca wskazane przez wychowawców klas.

W przypadku deszczu zapraszamy uczniów do budynku przedszkola po odbiór świadectw, dyplomów i nagród według następującego porządku:

9.00 – 9.15 – zerówka szkolna oraz klasa I

9.30 – 9.45 –  klasa II oraz klasa III

10.00 – 10.15 – klasa IV oraz klasa V

10. 30 – 10.45 – klasa VI 

11.15 – 11.45- klasa VII oraz klasa VIII (pożegnanie klasy ósmej)

Zbiórka przed głównym wejściem do przedszkola. Nauczyciele będą odprowadzali uczniów do odpowiednich sal. 

Proszę aby rodzice poczekali na dzieci na zewnątrz budynku.

 

Dorota Bełza, dyrektor ZSP

 

 

 

 

E8 – Powodzenia!

Nasi wspaniali 8-klasiści piszą w tym tygodniu egzamin. Wtorek, środa i czwartek to na pewno będą stresujące dni.

Ale jak nie Wy, to kto da radę? 

Życzymy powodzenia i mocno trzymamy kciuki, żeby pytania przypadły Wam do gustu 😀

Maria Konopnicka u Zerówiaków

Oddział przedszkolny w naszej szkole, czyli nasze kochane Zerówiaki, także wziął udział w obchodach Dnia naszej Patronki.

W trakcie czytania utworów Marii Konopnickiej powstały wspaniałe prace plastyczne.

Niektórzy także postanowili coś wyrecytować 😀

Zapraszamy do posłuchania utworu „Niezapominajki” oraz „Pranie”.

Ten sam wiersz w wykonaniu Adasia T. także z oddziału przedszkolnego.

Remont piętra szkoły rozpoczęty

W minionym tygodniu uzgodniony został z wykonawcą termin rozpoczęcia prac remontowych na piętrze szkoły. Przez cały ubiegły tydzień rodzice, nauczyciele i pracownicy Zespołu intensywnie opróżniali  klasy na piętrze oraz  pomieszczenia dotychczas nieużytkowanego  poddasza. Dużym zaskoczeniem była ogromna ilość rupieci jeszcze sprzed kilkudziesięciu lat. Podczas porządkowania zostały odkryte pamiątki z dawnych lat: dwie ławki być może jeszcze z okresu przedwojennego,  adapter, płyty winylowe, ryciny oraz stary telewizor. Losy prawdopodobnie  tego  telewizora zostały opisane w broszurze wydanej z okazji stulecia szkoły w Golach: „Leokadia Barańska w maju 1962 r. przywiozła do szkoły telewizor przydzielony przez Wydział Kultury. Szkoła z pomocą kilku członkiń Komitetu Rodzicielskiego udostępniła oglądanie programów telewizyjnych uczniom i dorosłym, aż do chwili uszkodzenia telewizora”.

Uruchomienie tego telewizora byłoby nie lada gratką. Warto podjąć ten trud.

Serdecznie dziękuję za pomoc w pracach przygotowujących poddasze i piętro do remontu: Waldemarowi Gardockiemu, Bartłomiejowi Wardzie, Katarzynie Szaflarskiej, Sebastianowi Ceglińskiemu z synami, Ewelinie Pietraszek, Patrycji Kazimierskiej, Piotrowi Rychlewskiemu, Małgorzacie Sitarz, Katarzynie Łażewskiej, Emilii Kamińskiej, Justynie Kowalskiej, Angelice Jagaś, Iwonie Małeckiej, Małgorzacie Zawadzkiej, Hannie Orackiej, Annie Biernat, Jolancie Szyjer, Ilonie Wojtysiak, Monice Dzikowskiej.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach 

                           

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

11 czerwca – Boże Ciało

12 czerwca – zgodnie z planem pracy szkoły

16 czerwca – egzamin ósmoklasisty z j.polskiego

17 czerwca – egzamin ósmoklasisty z matematyki

18 czerwca – egzamin ósmoklasisty z j. angielskiego

Podziękowania

Serdecznie dziękuję Panu Grzegorzowi Kowalskiemu za oczyszczenie rynien na budynku szkoły oraz Panu Jarosławowi Wiązowskiemu za wypożyczenie drabiny. Pan Grzegorz na wykonanie pracy poświęcił kilka godzin pięknego, sobotniego dnia.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

„Maria Konopnicka oczami dziecka” – wyniki konkursu

Szanowni Państwo, ogłaszamy wyniki naszego konkursu plastycznego „Maria Konopnicka oczami dziecka”.

I miejsce zajęła Zuzanna K.uczennica z klasy III ( 189 reakcji)

II miejsce zajął Michał C. uczeń klasy I (176 reakcji)

III miejsce zajęła Abigail M. uczennica z klasy I (165 reakcji)

Gratulujemy naszym zwycięzcom!

Podsumowanie konkursu (wręczenie nagród oraz dyplomów dla pozostałych uczestników) odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego. Bardzo dziękujemy za Państwa aktywność i zainteresowanie.😃😀

Zapraszamy do obejrzenia wszystkich nadesłanych prac, a jest na co popatrzeć 😀

Podziękowania dla Pani Darii Łopacińskiej

Serdecznie dziękujemy Pani Darii Łopacińskiej z Gospodarstwa Ogrodniczego Dalia za podarowanie kwiatów do naszego ogrodu. Śliczne dalie, pelargonie, werbeny i róże już znalazły swoje miejsce w ogrodzie.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Ranking – PODWÓRKO NIVEA

Niestety spadamy Gmina Baranów na 51 miejscu, liczba głosów: 754

5 miejsce zajmuje Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży  liczba głosów: 4342

Liczymy na Państwa głosy!

Podziękowania

Serdeczne podziękowania składam Panu Waldemarowi Gardockiemu za zamontowanie w przedszkolu podajników na ręczniki oraz za pomoc przy przenoszeniu mebli w związku z przebudową poddasza szkoły.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Ranking – PODWÓRKO NIVEA

Niestety Gmina Baranów na 50 miejscu, liczba głosów: 673

5 miejsce zajmuje Lisia Góra  liczba głosów: 3684

Liczymy na Państwa głosy!

Ranking – PODWÓRKO NIVEA

Niestety Gmina Baranów na 50 miejscu, liczba głosów: 616

5 miejsce zajmuje Gmina Długołeka liczba głosów: 3123

Liczymy na Państwa głosy!

Rodzice zakończyli remont klasy

Z inicjatywy Pani Angeliki Jagaś wychowawczyni klasy pierwszej Rodzice przystąpili do remontu sali.

Prace miały ograniczyć się tylko do pomalowania ścian i sufitu ale okazało się, że konieczna jest też wymiana podłogi i grzejników. Wzmocniono legary, położona została płyta wiórowa oraz panele i listwy.

 • Panele podłogowe i farba do malowania ścian zostały zakupione z budżetu szkoły,
 • Płyty OSB, gąbkę pod panel, grzejniki zakupili Państwo Agnieszka i Mariusz Chojnowscy,
 • Państwo Sylwia i Marcin Zawadzcy podarowali 10 l białej farby do sufitu,
 • Pani Marta Kober i Pani  Kornela Motylińska przyniosły własne środki czystości.
 • Pani Justyna Grzeszczak wyposażyła salę w firanki.
 • Pan Maciej Grzeszczak wymienił wszystkie stare gniazda elektryczne na własne, nowe.
 • Państwo Urszula i Łukasz Mamica zakupili listwy do paneli.

Przy przygotowaniu do malowania, malowaniu, szpachlowaniu ścian i sufitu pracowali:

 • Państwo Marta i Rafał Kober
 • Państwo Katarzyna i Adam Kuźniewscy
 • Państwo Justyna  i Maciej Grzeszczak
 • Pani Agnieszka i  Mariusz Chojnowscy oraz ich syn Jakub
 • Pani Urszula Mamica
 • Pani Katarzyna Plewa
 • Pani Sylwia Zawadzka
 • Podłogę wzmacniał i grzejniki wymieniał Pan Grzegorz Kowalski.
 • Płyty OSB układał pan Łukasz Mamica i Pan Mariusz Chojnowski.
 • Panele montowali pan Marcin Zawadzki i Pani Justyna Grzeszczak.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za ogromne zaangażowanie i pracę na rzecz Szkoły. Dzięki współpracy wielu osób sala klasy pierwszej otrzymała wygląd na miarę XXI wieku. Liczymy, że dobry przykład zachęci innych Rodziców do włączania się w inicjatywy na rzecz naszej Szkoły.

Państwa pomoc jest mile widziana i bardzo potrzebna.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach.

 

 

PRAWA DZIECKA

DRODZY RODZICE,

dzisiaj wyjątkowy dzień, warto przypomnieć nam wszystkim o prawach dziecka.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji!


XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

W tym roku już po raz 19 organizowany jest

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.

Tym razem czytamy o zwierzętach!

Dzień Dziecka

W Dzień Dziecka, w tym dniu specjalnym, wszystkim naszym dzieciom, tym mały i tym już całkiem dużym, składamy najwspanialsze życzenia!

Z tej okazji wspólnie przygotowaliśmy taką małą niespodziankę 😀

Dzień Dziecka on Biteable.

Ranking – PODWÓRKO NIVEA

Niestety Gmina Baranów na 50 miejscu, liczba głosów: 524

5 miejsce zajmuje Gmina Długołeka liczba głosów: 2709

Liczymy na Państwa głosy!

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Ranking – podwórko Nivea

Gmina Baranów 49 miejsce (spadek o trzy pozycje) – liczba głosów 439

Wilczyce 5 miejsce – 2 241 głosów. Gratulujemy wspaniałej organizacji
i niesamowitego zgrania tej małej miejscowości o liczbie mieszkańców 1384

My głosujemy na lokalizację w gminie Baranów.

 

 

Zakupy z funduszy Rady Rodziców SP

Z funduszy Rady Rodziców z lat ubiegłych zostały zakupione dwie ławki  dla naszych dzieci oraz markowy zewnętrzny stół tenisowy. Takie potrzeby dzieci wskazały w przeprowadzonych ankietach.

Ławki są dobrej jakości a ich koszt łącznie z transportem to tylko 770 zł. Ławki zostały złożone przez Pana Grzegorza Kowalskiego i ustawione przed wejściem do szkoły.

Stół tenisowy francuskiej firmy Cornilleau posiada bardzo dobre parametry techniczne. Koszt stołu łącznie z transportem – 3290 zł. W odniesieniu do jakości to bardzo dobra cena. Stół jest objęty 10-cio letnią gwarancją na wszystkie elementy, posiada atest FFTT Leisure i spełnia normę bezpieczeństwa: EN – 14469-1. Stół tenisowy został złożony przez Pana Bartłomieja Wardę nauczyciela wychowania fizycznego.  Planowane jest przygotowanie podłoża pod ustawienie stołu. Liczymy tutaj na Państwa pomysły i pomoc.

Jednocześnie w imieniu Rady Rodziców proszę o wpłaty na konto Rady Rodziców. 

Nr konta:  54 9304 1012 0018 9864 2000 0010

W bieżącym roku szkolnym otrzymaliśmy wpłaty zaledwie od 13 osób, w tym jedna wpłata wpłynęła od osoby, która nie ma dzieci w naszej szkole. 

Mamy dużo pomysłów, które chcemy wdrożyć w życie, może to być m.in. mini pole golfowe oraz klasa pod chmurką. Pomysłów tych nie można zrealizować bez posiadania odpowiednich funduszy. Wiele prac jest wykonywanych dzięki uprzejmości Rodziców, co znacznie minimalizuje koszty przedsięwzięć.

Czekamy  na Państwa wpłaty i na Państwa pomysły, które można zgłaszać do Przewodniczących trójek klasowych.

Ewelina Pietraszek Przewodnicząca Rady Rodziców SP w Golach

 

 

Ranking – PODWÓRKO NIVEA

Gmina Baranów na 46 miejscu, liczba głosów: 367.

5 miejsce zajmuje Gmina Biecz liczba głosów: 1901

Liczymy na Państwa głosy!

Ranking – PODWÓRKO NIVEA

Gmina Baranów na 48 miejscu, liczba głosów: 280.

5 miejsce zajmuje Gmina Lisia Góra liczba głosów: 1538

Liczymy na Państwa głosy!

Ranking – PODWÓRKO NIVEA

Gmina Baranów na 54 miejscu, liczba głosów: 197.

5 miejsce zajmuje Gmina Lisia Góra liczba głosów: 1006

Liczymy na Państwa głosy!

Parking – kolejny sukces pracy zespołowej

Zlikwidowaliśmy kilkanaście miejsc parkingowych przed szkołą. Trwa rekultywacja pozyskanego terenu, który przeznaczymy na miejsce zabaw dla dzieci szkolnych. Na pozostałej, niewielkiej części terenu utworzonych zostało 6 miejsc parkingowych. Koszty inwestycji ograniczyły się do zakupu warstwy wierzchniej (około 350 zł). Miejsce pod parking zostało wyłożone kamieniami podarowanymi przez Pana Jana Słowińskiego. Tłuczeń (warstwa zagęszczająca) oraz transport został zapewniony przez Wójta Gminy Pana Waldemara Brzywczy. Kamień kwarcytowy (warstwę wierzchnią) zakupiono z funduszy za wynajem sal. Maszynę do ubijania kamieni wypożyczyła Pani Danuta Wieczorek dyrektor Zakładu Usług Komunalnych.

Prace ziemne (wybranie około 30 cm ziemi z powierzchni 75 m2  ) oraz transport kilkunastu ton kamieni od Pana Słowińskiego wykonał nieodpłatnie Pan Jarosław Kołodziejak. Rozrzucaniem tłucznia i kamieni kwarcytowych zajęły się niezastąpione Panie: Urszula Boniecka, Anna Dymkowska, Agata Ulcyfer, Ilona Wojtysiak, Monika Dzikowska oraz Małgorzata Sitarz.

Serdecznie wszystkim dziękuję za wybudowanie parkingu.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

       

 

Dzień Patronki naszej szkoły

MARIA KONOPNICKA

23 maja to bardzo ważne święto dla naszej szkoły – Dzień Patronki  

Gdybyśmy byli w szkole, zapewne bardzo uroczyście obchodzilibyśmy ten dzień. Ale żaden wirus nie może pokrzyżować nam planów. W Internecie też można świętować 😀

Uczniowie różnych klas oraz Samorząd Uczniowski i nauczyciele postanowili uczcić ten ważny dzień na różne sposoby. Jakie? Zapraszamy do słuchania i oglądania. 

Zaczynamy od krótkiego quizu na temat życia i twórczości poetki. Zagadki przygotowały dziewczyny z SU (Zośka oraz Justa Danielewicz, kl. 6 i 7). Wystarczy kliknąć w obrazek!

Fakty o życiu i twórczości przygotowali uczniowie klasy 8. Prace wykonali Kacper Oracki oraz Natalia Świętochowska.

 

Młodsi uczniowie zapraszają do zapoznania się z twórczością poetki 😀 Nadszedł czas na recytację!

Koncert i wystawa dla MAM :D

Dzień Matki – 26.05

Dzień Matki to dla każdego bardzo ważne święto.

O swoich Mamusiach pamiętają także dzieci klas 1-3.

Zapraszamy na koncert w wykonaniu uczniów i uczennic z klasy 1 oraz 3.

Uczniowie klasy 2 zapraszają do Galerii Portretów 😀

 

Ranking – PODWÓRKO NIVEA

Gmina Baranów na 64 miejscu, liczba głosów: 122.

5 miejsce zajmuje Urząd Gminy w Obrawie liczba głosów: 732

Liczymy na Państwa głosy!

Czy dzieci mogą mieć podwórko Nivea?

To zależy tylko od aktywności Rodziców!

Nivea ufundowała 20 podwórek, 5 podwórek już zostało przyznanych w konkursowej części. Obecnie trwa etap drugi – głosowanie, który zakończy się 24 czerwca. Wówczas kolejnych 15 podwórek powędruje do lokalizacji, które zdobyły najwięcej głosów. 

Czy mamy szanse otrzymać 5 podwórko Nivea w naszej kategorii ? 

Pod koniec dzisiejszego dnia lokalizacja w Baranowie znajdowała się na 65 miejscu, otrzymała 122 głosy, co wskazuje, że  przy liczbie mieszkańców ok.  5 200  zagłosowało 2,3 % .

Na 5 miejscu jest lokalizacja w Dobrzejowicach, która otrzymała 732 głosów, co wskazuje, że przy liczbie mieszkańców ok. 16 559  zagłosowało 4,42%.

Przy dużej mobilizacji i samodyscyplinie mieszkańcy Gminy Baranów są w stanie w ciągu dwóch dni zająć miejsce Dobrzejowic. Wystarczy aby codziennie zagłosowało na naszą lokalizację około 800 osób.

Czy to możliwe? Oczywiście, że tak. 

W Gminie Baranów są 4 szkoły i jedno przedszkole. Przyjmując średnio, że zagłosuje 100 rodzin z jednej placówki łatwo zdobywamy minimum 800 głosów dziennie (najczęściej oboje rodzice mają odrębne adresy e-mail).

Drodzy Rodzice  głosujmy na lokalizację w Baranowie codziennie do 24 czerwca. Cała moja 4 osobowa rodzina również głosuje (codziennie 4 głosy).

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach