Powtórki przed egzaminem ósmoklasisty

Drodzy uczniowie zachęcam do   korzystania z materiałów przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, przeznaczonych dla uczniów klas ósmych.

Dorota Bełza

dyrektor ZSP w Golach

Zestawy zadań powtórkowych

Komunikat Sanepidu

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.
W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym oraz sygnałami zgłaszanymi do stacji sanitarno-epidemiologicznych o sytuacjach niewłaściwego zachowania Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje, o:  dopilnowanie,  aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci i młodzież w tym okresie pozostały w domu,
nie przemieszczały się, ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą być duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, kluby, itp.),
zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich (tzw. „koronaparty”, „domówek” itp.) i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu wolnego w takiej formie,przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk), a także systematycznego sprzątania i czystości pomieszczeń gospodarstwa domowego, stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Samodzielna praca uczniów

W związku z zamknięciem szkół nauczyciele mogą zadawać uczniom prace do domu. Prace te nie będą jednak formą realizacji podstawy programowej, mogą natomiast rozwijać zainteresowania lub utrwalać i poszerzać wiedzę oraz umiejętności.

W obecnej sytuacji  nie zaleca się spotkań uczniów  w większych grupach, szczególnie w zamkniętych przestrzeniach. Najlepiej spędzić ten trudny czas w zaciszu domowym. Rodzice proszeni są o  dozowanie odpowiedniej dawki ekranów swoim pociechom (telefony, komputery, konsole, itp.). Im młodsze dziecko tym mniej czasu. Nadmiar ekranów powoduje m.in. trudności z koncentracją, przyczynia się do powstawania wad postawy i wad wzroku oraz może prowadzić do uzależnienia behawioralnego.

Dorota Bełza

dyrektor ZSP w Golach

 

Gminny konkurs na palmę wielkanocną

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Szczegóły w załączniku poniżej.

GMINNY KONKURS (1) na palmę wielkanocną GMINNY KONKURS (1) na palmę wielkanocną

Rekrutacja do przedszkola, zerówki i szkoły

W związku z zamknięciem szkół i przedszkoli nastąpiły zmiany w formie rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej.

Wnioski  można składać w kopercie w sekretariacie ZSP lub zeskanowane dokumenty można przesłać na adres: sekretariatgole@interia.pl

Kandydaci do klasy pierwszej zamieszkujący w rejonie szkoły składają zgłoszenie (załącznik nr 1)

Kandydaci do klasy pierwszej zamieszkujący poza rejonem szkoły składają wniosek (załącznik nr 2)

Kandydaci do przedszkola lub zerówki składają wniosek (załącznik nr 3)

Zarządzenie wzór dokumentów (1)

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – 8.00 – 16.00

wtorek- 7.00 – 15.00

środa 9.00 – 17.00

czwartek, piątek – 7.00 – 15.00

Odwołanie zajęć w szkole i przedszkolu

Zgodnie z decyzją wydaną przez premiera Mateusza Morawieckiego, w dniach 12 i 13 marca zajęcia w szkole i przedszkolu zostają odwołane. W tych dniach szkoła i przedszkole organizuje zajęcia opiekuńcze wyłącznie dla dzieci, których rodzice nie będą mogli zorganizować opieki.

Od dnia 16 marca szkoła przedszkole będą całkowicie zamknięte. O dokładnym czasie zamknięcia poinformuję w późniejszym terminie.

Dorota Bełza

dyrektor ZSP

 

 

Prace społeczne

Serdecznie dziękuję uczniom klasy VIII Kacprowi Rychlewskiemu i Kacprowi Orackiemu za włączenie się w prace na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Młodzi społecznicy wspomagani przez nauczyciela wychowania fizycznego oczyścili teren przed szkołą z kamieni i wyrównali nawierzchnię. Wspaniała postawa drodzy uczniowie.

Dorota Bełza

dyrektor ZSP

Budowa skalniaka

W dniu 7 marca 2020 r. rozpoczęliśmy budowę skalniaka. W pracach brały udział nauczycielki ze Szkoły Podstawowej wraz z rodzinami. To dopiero początek budowy. Jak najwięcej czynności staramy się wykonać bez ponoszenia kosztów finansowych czyli wkładem własnej pracy. Dotychczas udało się zdobyć trochę dużych kamieni ale potrzebujemy ich jeszcze więcej.

Poniżej wizualizacja skalniaka, którą  przygotowała Pani Urszula Mamica.

Skalniak wizualizacja

Zakończenie budowy oraz ostateczny kształt skalniaka będą uzależnione od zgromadzonych materiałów.

Dorota Bełza

dyrektor ZSP

 

 

Odpowiedź na wniosek Rady Rodziców

W odpowiedzi na wniosek Państwa  w sprawie wydłużenia dyżuru wakacyjnego (data wpływu 03.03. 2020 r.) wyjaśniam, co następuje:

 1. Rozumiem problemy rodziców, którzy podobnie jak część personelu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ma wymiar urlopu wynikający z kodeksu pracy i w związku z tym musi pracować w wakacje. Zgadzam się z Państwem, że władze samorządowe powinny dołożyć wszelkich starań w celu wyrównywania szans dzieci z gmin wiejskich.
 2. Muszę skorygować Państwa dane (opinie) o ilości dzieci zgłaszanych podczas ferii świątecznych lub zimowych. Niestety ilość zgłaszanych dzieci drastycznie  nie pokrywa się z ilością dzieci faktycznie przychodzących do przedszkola w tych okresach. Przykładowo z deklaracji rodziców wynikało, że w czasie ostatnich  ferii zimowych należało  zapanować pracowników do 3 grup, co też uczyniłam. Faktyczna ilość dzieci jaka przyszła do przedszkola wystarczyła do obsadzenia 1 grupy. Niestety  przez 2 tygodnie gotowość świadczenia pracy przez personel była utrzymywana  gdyż rodzice nie zgłosili, że dzieci będą nieobecne. Liczę,  że przy Państwa pomocy uda się wypracować rozwiązania pozwalające na rzetelne zgłaszanie nieobecności dzieci. Może np. opłata z góry za deklarowany czas pobytu dziecka?
 3. W ciągu najbliższych dwóch tygodni poinformuję Państwa o możliwości zaangażowania nauczycieli i personelu pomocniczego do pracy przez 1 miesiąc wakacji. W kalkulacji tej muszę również uwzględnić planowane działania remontowe. Przedszkole pomimo, iż zostało oddane do użytku stosunkowo niedawno posiada szereg niedoróbek budowlanych (np. przeciekający dach, niewłaściwe rozwiązania z zakresu ochrony pożarowej, nieszczelna kanalizacja). Część z nich planowałam usunąć, ze wsparciem Wójta, w okresie wakacyjnym.

W Państwa wniosku brakuje informacji ile osób chciałoby skorzystać z wydłużonego dyżuru wakacyjnego. Proszę o uzupełnienie wniosku.

Dorota Bełza

dyrektor ZSP w Golach

Zgłoszenie do klasy pierwszej

W dniach 9 marca – 15 marca należy dokonać zgłoszenia do klasy pierwszej naszej Szkoły. Zgłoszenia zobowiązani są złożyć rodzice dzieci uczęszczających do naszej zerówki i mieszkających w obwodzie Szkoły (oczywiście jeśli rodzice chcą by dziecko uczyło się w pierwszej klasie naszej Szkoły).

Zgłoszeń należy dokonać na specjalnie przygotowanych drukach i złożyć w sekretariacie szkoły w godz.:

Pn. 7.30. – 16.30, Wt. 8.00 -16.00, Śr. 9.00 – 17.00, Czw. 8.30 -15.30, Pt. 7.00 – 15.00

Druki są dostępne w sekretariacie szkoły, u pani nauczycielki w zerówce lub na stronie Szkoły.

Zarządzenie

Zgłoszenie druk

 

Dorota Bełza

dyrektor ZSP w Golach

 

Deklaracje – składanie od 9 marca do 15 marca br.

W dniach  od 9 marca do 15 marca br.  rodzice, którzy życzą sobie aby ich dziecko kontynuowało uczęszczanie do naszego przedszkola w roku szkolnym 2020/2021, obowiązani są do złożenia deklaracji.

Brak deklaracji złożonej w przewidzianym terminie oznacza zwolnienie miejsca  i włączenie go do puli miejsc, na które będzie prowadzona rekrutacja do przedszkola.

Deklarację należy składać wyłącznie w sekretariacie Zespołu osobiście lub za pośrednictwem innych osób. Osoba składająca deklarację otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentu.

Druki można pobierać w sekretariacie lub u pań nauczycielek, jak również ze strony internetowej Zespołu: szkolagole@interia.pl

Godziny przyjęć deklaracji: Pn. 8.30 – 16.30; Wt. 8.00 – 16.00; Śr. 9.00 – 17.00;
Czw. 8.30. – 15.30; Pt. 7.00 – 15.00

Dorota Bełza

dyrektor ZSP w Golach

deklaracja 2020

CPK – konsultacje do 10 marca

Jak z pewnością Państwo wiecie do 10 marca br. każdy może wziąć udział w konsultacjach społecznych w sprawie przebiegu dróg i linii kolejowych w związku z CPK.

https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

W przypadku linii kolejowych, Gminy Baranów dotyczy  Ciąg nr 9, linia nr 85 , arkusz nr 1, a w przypadku drogi expressowej S10 i obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej A50/S50,  arkusz nr 8.

Dorota Bełza dyrektor ZSP w Golach

 

 

 

Koronawirus profilaktyka

Szanowni Rodzice, w ramach działań profilaktycznych zgodnie z zaleceniami otrzymanymi od Kuratorium Oświaty proszę o  nie posyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły.

W początkowym etapie zarażenia koronawirusem objawy są podobne do innych zakażeń wirusowych.

Proszę o zapoznanie się z informacjami na temat koronawirusa na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Proszę o rozważne planowanie ewentualnych podróży zagranicznych w najbliższym czasie, szczególnie w rejony zagrożone. Zachęcam do zapoznania się z informacjami, jakie na ten temat podaje  Ministerstwo Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-msz-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

Osoby, które   wróciły z terenów występowania koronawirusa i mają objawy grypopodobne uprasza się o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 10

tel. 22 755 57 76 lub  22 7555951

email: grodzisk@psse.waw.pl

Rodzicom dzieci do 8 roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły należy  się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

 

Z poważaniem

Dorota Bełza

Dyrektor ZSP w Golach

 

Profilaktyka – koronawirus

Szanowni Państwo,

w związku z informacją otrzymaną od Kuratorium Oświaty  dotyczącą koronawirusa informuję, że zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu zamykanie szkół.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.

W ramach profilaktyki niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja odpowiednim środkiem. O tych zasadach nauczyciele będą przypominali uczniom.

Więcej informacji na stronach:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch www.premier.gov.pl.

Monitorujmy sytuację, obserwujmy i działajmy zdroworozsądkowo.

Z poważaniem

Dyrektor ZSP w Golach

Dorota Bełza

Wygrodzenie parkingu i prace z tym związane

Szanowni Państwo,
w najbliższych dniach ma przyjść transport paneli ogrodzeniowych. Na drugi tydzień planowane jest rozpoczęcie prac zmierzających do odgrodzenia parkingu. Do montażu ogrodzenia w czynie społecznym zgłosiły się dwie osoby, bardzo dziękuję, chętnie skorzystamy z oferowanej pomocy. Przed podjęciem prac wygrodzeniowych konieczne jest wcześniejsze uporządkowanie terenu Zespołu (oczyszczenie z gałęzi i kamieni) a następnie nawiezienie  ziemi i jej rozplantowanie przy użyciu ciężkiego sprzętu.
Z powodu przedłużającej się nieobecności  konserwatora  proszę o zgłaszanie się  osób do pomocy w porządkowaniu terenu.
Dorota Bełza
dyrektor ZSP

Ospa wietrzna

W dniu dzisiejszym tj. 26 lutego w przedszkolu  zgłoszono przypadek ospy wietrznej. 

Chory zaczyna zarażać mniej więcej na dwa dni przed wystąpieniem objawów. Te z kolei występują średnio po dwóch tygodniach od styczności z osobą chorą. Jeśli ktoś ma zmniejszoną odporność, okres wylęgania (czyli czas od chwili wtargnięcia wirusa do organizmu do pojawienia się objawów) może wydłużyć się do 28 dni.

Zakaźna jest również treść pęcherzyków ospowych – czyli to, co znajduje się wewnątrz.

Chory przestaje zarażać dopiero w momencie, gdy pęcherzyki staną się suche, a strupki odpadną. Trwa to około tygodnia.

(źródło: https://plus.gazetakrakowska.pl/ospa-wietrzna-swedzi-i-boli-ale-mozna-przejsc-ja-lagodnie/ar/c1-12090727)

dyrektor Dorota Bełza

 

FERIE W NASZYM PRZEDSZKOLU!

Podczas dwutygodniowych ferii zimowych odbyły się ciekawe zajęcia tematyczne oraz aktywizujące!

Każdy dzień przyniósł ze sobą coś nowego i wyjątkowego: zabawy, konkursy, kreatywne spędzenie wspólnego czasu, zajęcia plastyczne (rysowanie węglem, malowanie forbami, wyklejanie itp.), zajęcia muzyczne (wspólne śpiewanie,  inscenizacja zimowych piosenek, gra na instrumentach muzycznych, itp.), Dzień Zakochanych – Walentynki oraz Tłusty Czwartek i ,,pieczenie” pysznych pączków.

Uszkodzona lampa

Szanowni Państwo,

W dniu dziesiejszym tj. 24 lutego br. pracownicy zgłosili uszkodzenie lampy oświetlenia zewnętrznego przy parkingu.  Sprawca uszkodzenia proszony jest o zgłoszenie się i naprawienie szkody.

dyrektor Dorota Bełza

Wygrodzenie parkingu – czyn społeczny?

Szanowni Państwo,

Przed nami realizacja odgrodzenia parkingu od pozostałej części Zespołu Szkolno –Przedszkolnego ( z wykorzystaniem paneli ogrodzeniowych).

Zadanie to można zrealizować na dwa sposoby:

 1. Kupić materiały oraz wynająć ekipę, która zamontuje ogrodzenie (firmy gotowe są do podjęcia zadania w ciągu 2 tygodni), koszt tego wariantu to kwota w przedziale od około 8000 zł do 10 000 zł
 2. Kupić materiały a montaż ogrodzenia wykonać w czynie społecznym, koszt wariantu 2 to kwota w przedziale od około 4 300 zł do 5500 zł. Zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na inne pilne cele.

Montaż w czynie społecznym wiąże się z następującymi zadaniami do wykonania:

 1. Kierowanie pracami zespołu:
 • wyznaczenia równej linii wygrodzenia,
 • wyznaczenia miejsc mocowania słupków z dokładnością do około 1 cm,
 • ocena potrzeby wylania ławy fundamentowej pod bramę dwuskrzydłową,
 • posadowienia słupków w pionie (dopuszczalne odchylenie do 5 mm), w wylewce betonowej
 • wskazania sposobu montażu paneli ogrodzeniowych oraz bramy i furtki (kostka w miejscu mocowania słupków musi być rozebrana a później ponownie ułożona)
 1. Zadaniami wspomagającymi:
 • Transport cementu i piasku,
 • Rozebranie fragmentów kostki,
 • Docięcie słupków do wymaganej wysokości,
 • Wykopanie otworów pod wylewki betonowe,
 • Posadowienie słupków stosownie do zaleceń kierownika,
 • Montaż paneli i bramy.

Niezbędne narzędzia:

 • mieszadło elektryczne lub betoniarka
 • wsporniki do ustawienia słupków w pionie (np. listwy)

Ze względu na czas wiązania betonu wylewki powinny być wykonane w ciągu jednego – dwóch dni. Po okresie około 7 dni można montować panele a po okresie 2-3 tygodni – bramę i furtkę.  Czas montażu można skrócić jeśli zastosuje się cement szybkowiążący, co zwiększa koszty inwestycji.

Sposób realizacji zadania zależy od Państwa. Jeżeli mają Państwo wolę  zaangażowania się w to zadanie proszę o zgłaszanie się dzwoniąc pod numer 693 084 722 lub mailowo   na adres szkolagole@interia.pl, można również wpisać się na listy, które będą dostępne w szkole i przedszkolu.

Ze względu na terminy związania ofertą firm proszę o zgłaszanie się chętnych do prac w czynie społecznym do wtorku (tj. 25 luty br.).

dyrektor Dorota Bełza

Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania za ufundowanie nagród i poczęstunku dla dzieci oraz wszelką  pomoc i wsparcie podczas organizacji Festiwalu Piosenki Zimowej 

Panu Bogdanowi Bonieckiemu

Panu Mariuszowi Radzkiemu

Panu Ryszardowi i Aleksandrze Fertacz z firmy Pasi-Konik

Firmie Avanti Sp. z o.o. z Żelechowa

Pani Katarzynie Mierzyńskiej Biuro Rachunkowe

Pani Danucie Kołodziejak sklep „U Dany” w Cegłowie

Państwu Robertowi i Agnieszce Grzesik sklep w Cegłowie

Firmie cateringowej Prima Sort

Pani Katarzynie Szaflarskiej

Kacprowi Orackiemu oraz Kacprowi Rychlewskiemu 

Wójtowi Gminy Baranów

Dziękujemy

Dorota Bełza dyrektor ZSP w Golach wraz z pracownikami

LAUREACI IX EDYCJI FESTIWALU PIOSENKI ZIMOWEJ:
Soliści
Kategoria 3-latków
I miejsce: Marcelina Świetlicka (Gminne Przedszkole w Cegłowie)
II miejsce: Mikołaj Woliński (Gminne Przedszkole ,,Radosne Maluszki” w Jaktorowie)
Kategoria 4-latków
I miejsce: Maja Parol (Gminne Przedszkole ,,Radosne Maluszki” w Jaktorowie)
II miejsce: Franciszka Bochra (Gminne Przedszkole w Cegłowie)
III miejsce: Blanka Tymorek (Przedszkole ,,Leśna Akademia” w Teresinie)
Kategoria 5-latków
I miejsce: Maja Skrzyniarz (Szkoła Podstawowa
im. ks. J. Twardowskiego w Bożej Woli)
II miejsce: Maja Kokolus (Szkoła Podstawowa im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej w Izdebnie Kościelnym)
III miejsce: Olga Malesa (Przedszkole ,,Leśna Akademia” w Teresinie)
Kategoria 6-latków
I miejsce: Nikola Szymańczak (Gminne Przedszkole w Cegłowie)
I miejsce: Mateusz Bęben (Gminne Przedszkole ,,Radosne Maluszki” w Jaktorowie)
II miejsce: Barbara Wojtasik (Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kaskach)
III miejsce: Nikola Błaszkiewicz (Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Golach)
Zespoły
I miejsce: Maja Jędras, Aleksandra Skowronek, Anastazja Puszczyńska (Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Bożej Woli)
II miejsce: Zuzanna Boniecka, Amelia Rysiak, Barbara Szymańczak, Barbara Wojtasik (Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kaskach)
III miejsce: Aleksandra Leszczyńska, Agata Dębecka, Antoni Wiązowski, Zofia Boruszewska, Krystyna Rudzińska, Michał Ziąbski (Gminne Przedszkole w Cegłowie)

Podziękowania dla firmy Dance Way Piotr Chwałek

Składam serdeczne podziękowania Panu Piotrowi Chwałek właścicielowi firmy Dance Way za bezpłatne przeprowadzenie w dniu dzisiejszym (tj. 4 lutego)  balu karnawałowego dla przedszkolaków. 

Koszt takiego balu prowadzonego przez firmę w innych placówkach to 1200 zł.

Dziękuję za okazaną hojność. 

dyrektor Dorota Bełza

 

ZEBRANIE w SZKOLE

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zebranie z wychowawcami klas, które odbędzie się w środę – 05 lutego 2020r. o godzine 16.30.

        Zanim rozejdziemy się do sal, nastąpi wspólne spotkanie z Panią Dyrektor.

Koncert Noworoczny w Kościele w Bramkach

Koncert Noworoczny – 26.01.2020r.

Tak nasi uczniowie reprezentowali Szkołę😎🎶 😎podczas Koncertu Noworocznego zorganizowanego przez Młodzieżową Radę Gminy Baranów.

Warsztaty z programem „Owoce i warzywa w szkole”

W czwartek, 23 stycznia, uczniowie klas 0-3 wzięli udział w warsztatch dotyczących zdrowego żywienia. Spotkanie odbyło się w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole„.

P.S. Sok był przepyszny!

Nocowanie w Szkole

Z małym opóźnieniem, ale przedstawiamy relację z Nocowania w Szkole. Tyle było wydarzeń w pierwszych miesiącach szkoły, że te zdjęcia musiały się gdzieś zagubić.

Nocowanie miało miejsce 30 października 2019r. W szkole spotkaliśmy się o 19.30 wieczorem ze śpiworami, karimatami i prowiantem. 

Atrakcji było całkiem sporo, każdy znalazł coś dla siebie. Były gry i zabawy integracyjne, dyskoteka nad ranem, wspólne smażenie gofrów, rozgrywki w ping ponga oraz hokeya.

Dawid z kl. 6 upiekł specjalne ciasto na tę okazję, a Milena świętowała swoje 10 urodziny.

Oj, działo się tej nocy niemało! 

Działania profilaktyczne – czystość głów

Zgłoszono 1 przypadek wszawicy w Szkole Podstawowej. Proszę rodziców o profilaktyczne sprawdzenie czystości głów oraz umycie włosów odpowiednimi preparatami.  Wskazane jest, by dziewczynki miały związywane włosy. Planowana jest również kontrola głów  przez pielęgniarkę z miejscowego ośrodka zdrowia, działanie takie wymaga jednak wyrażenia zgody przez rodziców. W najbliższym czasie panie nauczycielki będą Państwa prosiły o pisemne wyrażenie takiej zgody.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

Zebranie w przedszkolu

DRODZY RODZICE!!!

Serdecznie zapraszamy na zebranie z wychowawcami grup,
które odbędzie się 3.02. (poniedziałek) o godz. 17.00.

Tematem głównym spotkania będzie podsumowanie I semestru.

Serdecznie zapraszamy 🙂

Jest szansa na przebudowę parkingu

W dniu 21 stycznia br. uczestniczyłam w spotkaniu  z Wójtem Panem Waldemarem Brzywczym, Panią Katarzyną Wąsińską-Jano (inspektorem ds. oświaty) oraz z radną Panią Beatą Fabisiak w sprawie parkingu. Podczas spotkania wójt wyraził wolę poprawy bezpieczeństwa dzieci  oraz zaproponował wprowadzenie udogodnień w parkowaniu  poprzez  wygrodzenie parkingu i wykonanie dodatkowego przejazdu na parking od nieuczęszczanej bocznej drogi (wjazd od strony drogi głównej, wyjazd od strony drogi bocznej).

W dniu 22 stycznia uczestniczyłam w Komisji  Budżetowej. Radnym została przedstawiona koncepcja wypracowana podczas spotkania. Radni zaakceptowali propozycję wójta przeznaczenia na ten cel kwoty 30 tys. zł.  Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie podczas Sesji Rady Gminy planowanej na dzień 29 stycznia br.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

Wycieczka do Warszawy – warsztaty językowe

Wycieczka do Warszawy – warsztaty językowe

16 grudnia 2019r. uczniowie klas 6-8 wybrali się na warsztaty językowe do Warszawy. Zajęcia kulturowe na temat świątecznych zwyczajów, przybliżyły uczestnikom słownictwo związane z Bożym Narodzeniem w krajach anglojęzycznych. W planie było także wyjście do kina na film pt.: „Jestem Misfit”.

Parkowanie w dniach 20 -23.01.2020 r.

 

W związku z uroczystościami z okazji Dnia Babci i Dziadka w dniach 20-23.01.2020 r.  brama od strony drogi powiatowej w godzinach popołudniowych będzie otwarta dla Gości od godz. 15. 15. Jednocześnie proszę aby w tych dniach pracownicy Zespołu od godz. 15.00 nie parkowali  na parkingu od strony drogi powiatowej.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

 

 

Zmiany w organizacji ruchu na terenie Zespołu

Szanowni Rodzice,

dziękuję za obecność na spotkaniu w sprawie parkowania samochodów na terenie Zespołu. Dyskusja podczas spotkania potwierdza niebezpieczeństwo niekontrolowanego parkowania samochodów na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Jak się okazało, poza stłuczką w ostatnim czasie, już wcześniej miały miejsce niebezpieczne zdarzenia, w tym doszło m.in. do wjazdu samochodu w bramkę od placu zabaw. Rozumiem też Państwa problemy związane z parkowaniem poza terenem Zespołu.

Przeanalizowałam zgłoszone przez Państwa dwie propozycje:

 • otwieranie dwóch bram Zespołu do godz. 8.30 i następnie już od godz.12.30 (czyli tak naprawdę jest to powrót do dotychczasowej praktyki parkowania),
 • wygrodzenie drogi wewnętrznej Zespołu słupkami i łańcuchami od ciągów chodnikowych, ustawienie progów spowalniających oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.

Rozwiązanie pierwsze w żaden sposób nie zmniejsza zagrożenia dla dzieci kończących lekcje w szkole po godzinie 12.30 oraz dzieci korzystających z przerw między lekcjami z powodów, które przedstawiłam podczas spotkania (sprawy ujęte również w piśmie do Wójta i Rady Gminy Baranów). Tymczasem istotne jest aby już obecnie ograniczyć ruch (o czym poniżej) a docelowo zlikwidować parkowanie na terenie Zespołu.

Rozwiązanie drugie częściowo zmniejsza zagrożenia. Niestety ciągi piesze nie zostały właściwie zaprojektowane na etapie budowy przedszkola (nie łączą się ze sobą a od furtki przy bramie od strony drogi powiatowej w ogóle brak jest chodnika) przez co dzieci zmuszone są na pewnych odcinkach chodzić bezpośrednio po drodze wewnętrznej. Dodatkowo rozwiązanie to uniemożliwi dzieciom (ze względu na różne przeszkody) swobodną zabawę na terenie Zespołu.

Chcę przypomnieć, że zgodnie  z przepisami prawa oświatowego nie jest zadaniem dyrektora zapewnienie miejsc parkingowych  rodzicom przywożącym dzieci (ani na terenie obiektu ani przed obiektem). Jest to poza kompetencjami dyrektora przedszkola lub szkoły. Właściwe ciągi komunikacji zewnętrznej (drogi, chodniki i parkingi) powinny wynikać z projektu budowlanego i być wykonane stosownie do ogólnych zasad prawa budowlanego.

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Szkolnictwa z 31 grudnia 2002 r. w spawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach nie zakładają obowiązku istnienia na terenie placówki ogólnodostępnego parkingu. Potwierdza to opinia ekspertów oświatowych (np. Portal Oświatowy https://www.portaloswiatowy.pl) zgodnie, z którą dyrektor nie ma obowiązku zapewnienia rodzicom dogodnego dla nich miejsca postoju samochodów. W przepisach rozporządzenia wskazuje się jedynie, że szlaki komunikacyjne dla uczniów (ruch pieszych) wychodzące poza teren szkoły i placówki zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię i kieruje się w miarę możliwości na ulicę o najmniejszym natężeniu ruchu (§ 7 ust 4).

Zadaniem dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest realizacja zadań na rzecz dzieci obu placówek w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Zgodnie ze wskazanym  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Szkolnictwa, dyrektor ma obowiązek zapewnić uczniom bezpieczeństwo (§2 i §7 ust. 4 rozporządzenia) oraz  możliwość przebywania podczas przerw na świeżym powietrzu  (§14 ust. 2 rozporządzenia).

Tak jak wspomniałam podczas spotkania docelowo chcę wyprowadzić ruch samochodowy poza teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Rozumiem jednak Państwa obecny problem i dlatego od 21 stycznia 2020 do 31 marca br. wprowadzam następujące czasowe rozwiązania:

 1. Wygrodzenie część drogi wewnętrznej (od strony drogi powiatowej) na wysokości chodnika prowadzącego obok przedszkola. Teren od miejsca wygrodzenia drogi do furtki przy drodze powiatowej będzie oznakowany (zabezpieczony) aby ograniczyć przechodzenie tamtędy dzieci szkolnych. Umożliwi to rodzicom swobodny wjazd na parking od strony drogi powiatowej a jednocześnie nie pozwoli na dalszy przejazd samochodów na teren przed szkołą.

W godzinach rannych brama od strony drogi powiatowej będzie otwarta tak jak dotychczas do godz. 8.30. Po tej godzinie rodzice będą mogli samodzielnie otwierać bramę pod warunkiem, że będzie ona przez nich zamykana (po wjeździe i wyjeździe). Zaznaczam, że zgodnie z wcześniej przywołanym rozporządzeniem  teren szkoły i placówki ma być wygrodzony (§7 ust.1), co oznacza również konieczność zamykania bramy po wjeździe/wyjeździe z terenu placówki. Bezzasadnie (bez kontroli) otwarta brama (co jest naruszeniem § 7 ust. 4 rozporządzenia) stwarza zagrożenie przypadkowego wyjścia ucznia na jezdnię. Z uwagi na to, że najwięcej rodziców odbiera dzieci z przedszkola około godz.16.00, brama wjazdowa od strony drogi powiatowej zostanie ponownie otwarta o godz. 15.30 i zamknięta o godz. 16.30. Przedszkole i szkoła kończą pracę o godz. 17.00. W przypadku wcześniejszego odbioru dzieci i spadku natężenia ruchu samochodów brama będzie zamykana przed godziną 16.30 z zachowaniem możliwości samodzielnego otwierania bramy przez rodziców do godz. 17.00. Po godzinie 17.00 parkowanie samochodów będzie możliwe jedynie poza terenem Zespołu.

 1. Zmianę zasad wejścia i wjazdu rowerami dla dzieci szkolnych oraz ograniczenie terenu zabawy przed szkołą dla dzieci szkolnych. Dzieci szkolne nie będą mogły wchodzić i wjeżdżać rowerami na teren Zespołu bramą wjazdową od drogi powiatowej i przyległą do niej furtką. Do dyspozycji dzieci będą pozostałe wejścia: druga furtka od strony drogi powiatowej (naprzeciwko pasów) i furtka od drogi gminnej. Nastąpi ponadto wyłączenie z użytkowania przez dzieci szkolne (podczas przerw) terenu przed szkołą od strony drogi powiatowej. Dzieci będą mogły się bawić tylko z drugiej strony obiektu.

Wjazd samochodów bramą od strony drogi gminnej  nie będzie dostępny dla rodziców. Brama ta będzie stale zamknięta i otwierana (zamykana) przez uprawnionych pracowników i zaopatrzenie. Dla uczniów, rodziców i interesantów wejście na  teren Zespołu od strony drogi gminnej będzie możliwe jedynie przez furtkę. Wprowadza się zakaz jazdy rowerami na chodnikach na terenie Zespołu  a w okresie przerw lekcyjnych również na drodze wewnętrznej (rowery należy przyprowadzić do wyznaczonych miejsc parkowania). Zakazuje się pozostawiania rowerów w innych miejscach aniżeli wyznaczonych do parkowania, gdyż rowery pozostawione na chodniku lub drodze  mogą stać się przyczyną wypadku.

Jednocześnie nadmieniam, że w przypadku różnych świąt i uroczystości na bieżąco i adekwatnie do potrzeb będę decydowała o zmianach w organizacji ruchu na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego (stosownie do uprawnień wynikających z art. 10 ust.7 i 10a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym). O zmianach w organizacji ruchu będą Państwo informowani na stronie internetowej Zespołu Szkolno –Przedszkolnego  oraz na tablicach ogłoszeń.

Proszę o podjęcie wspólnych działań aby do wiosny zostały przygotowane miejsca parkingowe poza terenem Zespołu pozwalające na dogodne parkowanie. Jest tu kilka możliwych rozwiązań, które omówiłam podczas spotkania. Aby zminimalizować koszty i przyśpieszyć prace proszę  o zadeklarowanie pomocy rodziców w pracach organizacyjno-budowlanych.  Możecie też Państwo przeznaczyć część środków z funduszu Rady Rodziców na  powyższe przedsięwzięcie aby wspomóc działania Gminy.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

 

Festiwal Piosenki Zimowej. Edycja IX

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Festiwal Piosenki Zimowej przeznaczonym dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat. Konkurs został objęty honorowym patronatem Wójta Gminy Baranów.

Regulamin konkursu

Zgody

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Karta zgłoszenia Festiwal piosenki zimowej

Kontrola czystości głów

Przekazuję informację, że w przedszkolu stwierdzono 1 przypadek wszawicy. Bardzo proszę rodziców o pilną kontrolę czystości głów oraz profilaktyczne umycie głowy odpowiednimi preparatami. Szybka reakcja i profilaktyka leży w interesie nas wszystkich.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

Szkoła – Bal Karnawałowy

Tak oto wyglądał szkolny Bal Karnawałowy w tym roku.

14.01.2020r.

Dekoracją zajęli się nauczyciele, a SU oraz chętni uczniowie zabrali się za przygotowanie gier i zabaw, oprawę muzyczną oraz prowadzenie imprezy.

Wszystko wyszło wspaniale!

Co to był za BAL!
Podziękowania i gratulacje szczególnie należą się chłopcom z klasy 8 za wybieranie najlepszych bitów oraz uczniom klasy 6 za ogromne zaangażowanie.

Parking

Szanowni Państwo,

raz jeszcze zapraszam na spotkanie w najbliższy piątek w sprawie parkowania samochodów na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golach.

Przypominam, że obecnie obowiązuje zakaz wjazdu samochodów na teren Zespołu po godzinie 8.30. Po stworzeniu dodatkowych miejsc do parkowania  poza terenem Zespołu chcę wprowadzić zasady, jakie generalnie obowiązują w polskich szkołach i przedszkolach, tj. że na terenie szkolno-przedszkolnym nie ma możliwości parkowania samochodów. W okresie przejściowym umożliwiam parkowanie samochodów na teren Zespołu do godziny 8.30, gdyż nauczyciele mają możliwość przypilnowania, aby dzieci, które idą na pierwszą godzinę lekcyjną (o godz. 8.00) nie wychodziły już z obiektu szkolnego.

Niektórzy rodzice dążąc do wygody  i oszczędzania czasu przy odbieraniu dzieci  parkują bezpośrednio przy drogach. Zwracam uwagę, że jest możliwość zatrzymywania się w okolicach tzw. pałacu baranowskiego z dojściem do Zespołu w ciągu ok. 2 minut. Absolutnie nie zachęcam Państwa do parkowania wzdłuż dróg, aby „zaoszczędzić” te kilkadziesiąt sekund.

Jest kilka możliwości działania. W tej sprawie  rozmawiałam z Wójtem Gminy Baranów. Wystosowałam też stosowne pismo do władz Gminy. (skan pisma w załączeniu)

p.o. dyrektor Dorota Bełza

Skalniak

Zapraszam  Rodziców do włączenia się w przygotowanie projektu skalniaka, który ma powstać na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Proszę o kontakt telefoniczny lub osobisty w sekretariacie ZSP.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

BAL KARNAWAŁOWY

ZAPRASZAMY

WSZYSTKIE DZIECI PRZEDSZKOLNE NA BAL KARNAWAŁOWY

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 04.02.2020 

Uroczystość Dnia Babci i Dziadka

Serdecznie zapraszamy

na

Uroczystość

Dnia Babci i Dziadka

która odbędzie się o godzinie 15.30 :

DATA

GRUPA

20.01 (poniedziałek)

Smerfy

21.01 (wtorek)

Słoneczka

22.01 (środa)

Biedronki

23.01 (czwartek)

Pszczółki

Badania ortoptyczne

W dniu 28 stycznia w godz. 9.00 – 16.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym możliwe będzie przeprowadzenie bezpłatnych badań  u dzieci z zakresu zaburzeń ort optycznych. Badania przeprowadzi pracownik Poradni Diagnostyczno-Terapeutycznej w Teresinie.  Badaniami mogą być objęte  dzieci z grup Motylki i Pszczółki, dzieci z oddziału zerowego oraz uczniowie klasy pierwszej.  Udział w badaniach możliwy jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców (druk dostępny w załącznikach).

Dziecko biorące udział w badaniu otrzyma pisemną informację o wynikach oraz ewentualne wskazówki do dalszego postępowania.

Informacje na temat zaburzeń ortoptycznych , kwalifikacji osoby badającej a także zgoda na badanie dostępne są w załącznikach.

Zgody na przeprowadzenie badania dostarczamy do wychowawców do dnia 23 stycznia.

Ortoptyka – informacje

Wynik badania ,

 zgoda

Badanie ortoptyczne – informacja

Spotkanie w sprawie parkingu

Zapraszam wszystkich zainteresowanych na spotkanie w sprawie parkingu dla rodziców dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Spotkanie odbędzie się dnia 17 stycznia o godz. 15.30 w budynku Szkoły Podstawowej w Golach.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

Zgłoszono przypadek owsicy

Informuję, że w  przedszkolu zgłoszono pojedynczy przypadek owsicy.  Bardzo proszę rodziców o obserwację dzieci a w przypadku objawów  (https://www.medonet.pl/ciaza-i-dziecko/choroby-dzieciece,owsiki-u-dzieci—objawy–leczenie,artykul,1647161.html)  zgłoszenie się do lekarza.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

 

 

Wyżywienie dzieci

Szanowni Rodzice,

od nowego roku zmienia się firma dostarczająca posiłki dla dzieci. Będzie to firma Prima Sort z gminy Żabia Wola.

Kryteria wyboru firmy cateringowej zostały opracowane przy aktywnym współudziale przedstawicieli Rady Rodziców. Kryteria były następujące: cena: 50 pkt, odległość: 30 pkt, doświadczenie: 20 pkt.

Wymogi żywieniowe poprzedzone były badaniem opinii rodziców. W odpowiedzi na oczekiwania rodziców podniesione zostały wymogi jakości posiłków.

Zmieniają się opłaty za wyżywienie dzieci: koszt całodzienny -12 zł, w tym śniadanie i drugie śniadanie – 4 zł.

Zasady zgłaszania nieobecności dzieci i naliczania opłat za posiłki nie zmieniają się.

Mam nadzieję, że nowa firma spełni Państwa oczekiwania.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

 

Odpowiedź na petycję Rodziców

 

Szanowni Rodzice Dzieci z grupy Smerfów,

w odpowiedzi na Państwa petycję dotyczącą finansowania zajęć logopedycznych dla Państwa dzieci (data wpływu 06.12.2019 r.) informuję, że w arkuszu organizacyjnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przewidziano 19 godzin logopedii.  Obecnie zatrudniony w zastępstwie specjalista może z przyczyn osobistych realizować   15 godzin. Mając na uwadze trudności ze znalezieniem specjalisty logopedy na zastępstwo (w przedszkolu nie było go od kilku lat) oraz   wychodząc z założenia, że lepiej realizować 15 godzin logopedii niż nie realizować jej w ogóle przyjęłam wcześniej wspomniane rozwiązanie. Dodatkowo wyjaśniam, że w drugiej połowie lutego  2020 r. wraca do pracy specjalista, który będzie mógł realizować przewidzianą w arkuszu organizacyjnym liczbę godzin logopedii. Wówczas prawdopodobnie uda się też objąć pomocą Państwa dzieci. Jeśli liczba godzin przeznaczonych na logopedię okaże się  niewystarczająca wystąpię do Organu Prowadzącego o zwiększenie wymiaru godzin na tę formę pomocy do pełnego etatu, tj. do 22 godzin tygodniowo. Aby wspomóc rozwój Państwa dzieci zobowiązałam nauczycielki do ścisłej współpracy z logopedą w zakresie prowadzenia codziennych grupowych ćwiczeń logopedycznych, Państwo natomiast otrzymaliście możliwość osobistego kontaktu z logopedą celem uzyskania wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

Z poważaniem

p.o. dyrektor Dorota Bełza

Wieczór filmowy w klasie 6

Tak klasa 6 spędzała ostatni wieczór przed Świętami – 20.12.19r.

Gdzie?

Oczywiście w szkole, to ich ulubione miejsce 😀 😀 😀
Nie obyło się bez nocnego seansu filmowego – tym razem była to historia o psie Królowej. Była też gorąca czekolada i mnóstwo śmiechu!

Parking

Szanowni Rodzice,

w związku z Państwa pytaniami dotyczącymi nieograniczonej możliwości korzystania z parkingu  wyjaśniam, że wyznaczenie godzin otwarcia terenu szkolno-przedszkolnego dla ruchu samochodów wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Zauważyć należy, że dzieci teren szkoły, w tym drogi wewnętrzne traktują jako miejsce gdzie mogą swobodnie się poruszać wobec czego nie zachowują  takiej ostrożności jak na drodze publicznej. Dodatkowo w okresie niesprzyjającej pogody dzieci nie korzystają z placu zabaw tylko spacerują po chodnikach oraz po całym terenie (chodniki nie mają ciągłości). Szczególnie niebezpieczny jest czas po zakończeniu zajęć kiedy to dzieci wybiegają wprost na drogę wewnętrzną. Obserwacje moje i innych pracowników wskazują, że niektórzy kierowcy jeżdżą po trenie szkolno-przedszkolnym  bardzo szybko.  W ostatnim czasie  ktoś uszkodził drugi samochód i odjechał z miejsca zdarzenia. Osoba ta dotychczas nie zgłosiła się. Z powyższych względów kierując się nadrzędną zasadą bezpieczeństwa dzieci podjęłam decyzję, że wjazd samochodem na teren szkolno-przedszkolny możliwy będzie do godz. 8.30. Inne rozwiązania np. wygrodzenie miejsc parkingowych nie zmniejszą ryzyka ponieważ dzieci biegają i mają prawo biegać po całym terenie obiektu szkolno-przedszkolnego, w tym po drogach wewnętrznych.  Nie można oczekiwać, że dzieci będą przewidywały zagrożenia tak jak osoby dorosłe ponieważ nie są jeszcze na takim etapie rozwoju. Nie ma również możliwości aby nauczyciele pilnowali dzieci po zakończeniu lekcji.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

Rozstrzygnięcie postępowania na usługę cateringową

Największą liczbę punktów uzyskała firma cateringowa Prima Sort z Osowca. Szczegóły  w zakładce BIP.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

Świateczny Układ Taneczny na Mikołajki

W ramach szkolnych „Mikołajek” każda klasa przygotowała swój własny

układ taneczny do świątecznej piosenki.

Wyszło wspaniale!

Szkolne „Mikołajki”

6 grudnia, jak każdy wie, to imieniny Mikołaja.

Tego dnia naszą szkołę ogarnęła bardzo świąteczna atmosfera 😀 Na korytarzach i w salach panował kolor czerwony. Znalazły się również renifery, bałwanki, elfy i śnieżynki. Każda klasa przygotowała także swój własny Świąteczny Układ Taneczny. Mikołaj wyglądał na baaaaardzo zadowolonego z takiej niespodzianki 😀 Po występach przyszedł czas na wspólne zdjęcia oraz drobne upominki i poczęstunek.

Organizacja pracy w okresie świątecznym

Szanowni Rodzice,

celem zaplanowania pracy w przedszkolu (m.in. udzielenia pracownikom urlopów) proszę o zgłaszanie do nauczycielek w grupach informacji o frekwencji dzieci w okresie świątecznym tj. w dniach 23 i 24 grudnia oraz 27, 30 i 31 grudnia. Informacje przekazujemy do 13 grudnia. Brak informacji od rodziców oznacza dla nas obecność dziecka w przedszkolu.

W Wigilię proszę o możliwość zakończenia pracy o godz. 13.00 a w Sylwestra o 15.00. Liczę na Państwa wyrozumiałość. Przypuszczalną godzinę odbioru dziecka w Wigilię i w Sylwestra również zgłaszamy do nauczycielek.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

Opłaty za przedszkole

Szanowni Państwo,

zasady pobierania opłat za przedszkole (poza opłatą żywieniową) przedstawiają się następująco: zgodnie z obowiązującymi przepisami dziecko ma prawo do bezpłatnego korzystania z wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie. Każda następna rozpoczęta godzina wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty w wysokości ustalonej przez Radę Gminy Baranów. Przykładowo, jeśli dziecko rozpoczyna pobyt w przedszkolu o godz. 7.30 a kończy o godz. 13.00 rodzic poniesie opłatę za jedną godzinę ponieważ  5 godzinny (bezpłatny) czas pobytu tego dziecka w przedszkolu kończy się o 12.30 a pozostałe 30 minut to rozpoczęta godzina płatnego pobytu dziecka w przedszkolu.

(podstawa prawna: art. 52 ust. 3 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r,  oraz § 2 ust. 1 Uchwały nr XI/56/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Baranów jest organem prowadzącym)

p.o. dyrektor Dorota Bełza

 

Ogłoszenie o przetargu. Zapraszamy do udziału :)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym -Przygotowanie i dostarczanie posiłków w okresie od 01-01-2020 do 31-12-2020 Załącznik_nr_1_-_Formularz_oferty.doc[1] Załącznik_nr_2_-_wykaz_usług[1] Załącznik_nr_3_-_wykaz_narzędzi[2] Załącznik_nr_4_-_Projekt_umowy[1] Załącznik_nr_5_-_oświadczenie_o_braku_powiązań_osobowych_i_kapitalowych[1] Załącznik_nr_6_-_lista_produktów[1]

Zapraszamy do składania ofert na catering w przedszkolu :)

Teatrzyk w przedszkolu – spektakl pod tytułem „Titelitury”.

TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

W naszym przedszkolu ciągle coś się dzieje, milą niespodzianką był występ aktorów krakowskiego teatru ART-RE z Krakowa, który w dniu 22 listopada 2019 roku przedstawił naszym przedszkolakom spektakl pod tytułem „Titelitury” na podstawie baśni braci Grimm. Spektakl uczy, iż zarozumiałość, przechwalanie się i kłamstwa mogą mieć przykre konsekwencję. Ciekawe przedstawienie z kolorowymi stajami i ciekawą scenografią zachwyciło wszystkich zgromadzonych na sali. Dzieci z zaciekawieniem obejrzały teatrzyk, a aktorów nagrodziły gromkimi brawami.

 

 

Święto Niepodległości w Przedszkolu

Przedszkole w tak ważnym dniu odwiedziło szkołę by razem uczcić Święto Niepodległości. Wszystkie przedszkolaki stanęły na wysokości zadania i dumnie odśpiewano hymn narodowy.

Podziękowania

                                                                                                                          „Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”

(Jan Paweł II)

                                                                              Serdeczne podziękowania za prace  na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego składam:

Panu Piotrowi Tybuś, Panu Tomaszowi Mierzyńskiemu, nauczycielkom: pani Justynie Kowalskiej, Pani Edycie Stępniak, Pani Angelice Jagaś,  Lucjanowi Bełzie, Pani Magdalenie Młynarczyk- Matysiak, Panu Robertowi Matysiak, Pani Milenie Maciejewskiej, Pani Ewelinie Michalak, Panu Jarosławowi Michalak, Panu Kubie Kędzierskiemu, Pani Annie Szelachowskiej, Pani Elżbiecie Gardockiej,Państwu T. i W. Danielewicz –  za przygotowanie podłoża i sadzenie krzewów oraz za prace przy grabieniu
i wywożeniu liści,

Panu Adamowi Sawiak, Panu Jackowi Jagaś, Lucjanowi Bełzie – za prace przy przygotowaniu podłoża i układaniu płyt pod parking dla rowerów i pod miejsce na pojemniki na odpady.

Panu Maciejowi Grzeszczak – za zakup i wymianę lamp do oświetlenia zewnętrznego w budynku szkoły i przedszkola, położenie płytek przy furtce, odkopanie fundamentów, zrobienie zamka przy pokrywie studni,

Panu Karolowi Stępniakowi i pracownikom firmy P. K. R. Wykopy S.C. – za otynkowanie fragmentu budynku szkoły,

Państwu J. i M. Grzeszczak, Państwu B. i D. Fabisiak, Panu Lesławowi Sander – za pracę przy przywiezieniu i zasadzeniu krzewów.

Panu Piotrowi Kraśniewskiemu, Panu Kamilowi Gwiazda, Państwu J. i M. Grzeszczak, Panu Kamilowi Gumińskiemu za prace związane z przywiezieniem ziemi oraz usuwaniem korzeni drzew.

Bardzo dziękuję za Państwa zaangażowanie, liczę, że grono przyjaciół Zespołu Szkolno – Przedszkolnego będzie ciągle rosło i dzięki temu  uda się wiele zrobić dla dobra dzieci.

                                                                                                                                                                                                      p.o. dyrektor Dorota Bełza

 

Do hymnu!

Legiony to …

8 listopada nasza szkoła oraz przedszkole wspólnie brały udział w akcji #SzkołaDoHymnu. Niepodległość Polski uczciliśmy wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, a uczniowie najstarszych klas przybliżyli nam historię wydarzeń z 1918 roku. Było bardzo uroczyście.

Rajd Niepodległościowy – relacja

„Rajd Kampinoski – Misja Kampinos” już niestety za nami.

W tym roku była to już 10 edycja rajdu, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku w zabawie brało udział ok. 250 osób. W turnieju startowało 25 drużyn/patroli. Rajd rozpoczął się 09.11.19r. o 8.00.

Nasza brygada o wdzięcznej nazwie „Drewno from las” wędrowała przez bagna i krzaki pod dowództwem p. Szyjer oraz p. Łażewskiej. Uczestnicy z naszej szkoły to uczniowie klas 6 i 7. Chociaż temat Rajdu był znany wcześniej – Dywizjon 303 – to zmagania wcale nie były igraszką. Musieliśmy liczyć kroki oraz obwód drzew, orientować się w kierunkach świata, sprawnie posługiwać się współrzędnymi geograficznymi i GPS. Ponad to operować wiedzą z zakresu Bitwy o Anglię. Oj, nie było łatwo w tym roku 😀


Po zmaganiach w terenie (6 godzin!) przyszedł, na szczęście, także czas na ciepły posiłek w SOSW w Lesznie. Później, jak co roku, wspólnie odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego i wysłuchaliśmy fantastycznego koncertu. Tym razem śpiewała dla nas uczestniczka programu The Voice of Poland. Następnie zostały ogłoszone wyniki konkursu – zajęliśmy 6 miejsce na 25! Był także tort z okazji imienin pana Marcina – głównego organizatora rajdu. A dalej to już tylko integracja przy grach planszowych oraz sportowych do samego rana 😀

Dobrze, że tym razem udało się troszkę pospać 😛 

Pod tym linkiem można zobaczyć dodatkowe zdjęcia z rajdu oraz video-relacje prosto ze strony Stowarzyszenia Misja Kampinos: 

https://www.facebook.com/MiedzyWislaaKampinosem/

Zebranie w szkole

Drodzy rodzice!

Przypominamy i jednocześnie serdecznie zapraszamy

na zebranie z wychowawcami klas.

Termin: 14 listopada 2019r.

Godzina: 17.00