Zdążyliśmy przed deszczem

Wspólne działania przyniosły oczekiwany efekt. Przed opadami deszczu udało się dostosować rynny do zbierania deszczówki. 29 kwietnia br.  Wójt Gminy Baranów wraz z Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych podczas pobytu w Zespole ocenili możliwości wykonania przeróbek rynien. Już następnego dnia pracownicy ZUK wykonali niezbędne prace. Wieczorne opady deszczu pozwoliły zebrać około 2 tys. litrów wody, które od razu zostały wykorzystane do podlania ogrodu.

Po wczorajszych opadach znowu mamy zbiorniki pełne wody. To zachęca nas do budowy całego systemu nawadniania wodą deszczową.

Bardzo dziękuję za szybkie działanie Wójtowi Panu Waldemarowi Brzywczy, Pani Dyrektor Danucie Wieczorek oraz pracownikom ZUK.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Ocena możliwości otwarcia przedszkola

Od 6 maja br. rząd dopuszcza możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Ostateczne decyzje mają być podejmowane przez organy założycielskie.

Na obecną chwilę nie ma  jeszcze dokładnych wytycznych, na jakich warunkach otwarcie przedszkoli mogłoby być możliwe. Na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego nie ma jeszcze żadnych szczegółowych wskazań.

Do wszystkich rodziców została wysłana ankieta celem zadeklarowania chęci posyłania dziecka do przedszkola. Proszę o pilne wypełnienie ankiety do czwartku tj. 30 kwietnia do godz. 15.00 z uwagi na ewentualną konieczność zorganizowania wyżywienia oraz ocenę możliwości minimalizowania kontaktów między dziećmi i dorosłymi.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Podziękowania

Otrzymaliśmy kolejny zbiornik na wodę o pojemności 1000 litrów od Państwa
Marty i Jarosława Michalak z Bronisławowa.

Wcześniej Pan Jarosław Michalak usunął kilka pni i korzenie po wyciętych drzewach. Umożliwiło to rozpoczęcie prac nad rekultywacją terenu. 

 
Serdecznie Państwu dziękuję.

Dorota Bełza
dyrektor ZSP im. Marii Konopnickiej
w Golach

 

Podziękowania

Dzięki uprzejmości właścicieli  Gospodarstwa Szkółkarstwa Ozdobnego "Chomiccy" z Bramek otrzymaliśmy  kolejne przepiękne rośliny na skalniak. Są wśród nich m.in. floksy, rozchodniki, lawenda, jałowce. 

Serdecznie dziękuję za okazaną życzliwość i hojność. 

Dorota Bełza
dyrektor ZSP im. Marii Konopnickiej 
w Golach

Nasz sposób na suszę

Od kilku miesięcy podejmujemy działania związane z rekultywacją ogrodu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Otrzymaliśmy już dużą ilość sadzonek roślin, za co ofiarodawcom jeszcze raz dziękujemy. Po nawiezieniu ziemi (około 40 ton)  zasiana została trawa. Jesteśmy na końcowym etapie budowy skalniaka. Do utrzymania trawy i nowo posadzonych roślin potrzebne są duże ilości wody. Zdecydowaliśmy się więc na uruchomienie niewykorzystywanej od dawna studni. 

Dzięki  Panu Leszkowi Mirkowiczowi, który podarował  szkole 1000 litrowy zbiornik na wodę będziemy mogli również wykorzystywać deszczówkę ale do tego potrzebne  jest jeszcze przystosowanie rynien.  Obecnie zbiornik już jest wykorzystywany do gromadzenia wody przepompowywanej ze studni, co jest niezbędne do podlewania odległej części ogrodu. Pan Leszek Mirkowicz podarował także szkole 20 okazałych kosodrzewin. 

Serdecznie Panu dziękuję za okazaną życzliwość i hojność.

Dorota Bełza Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Marii Konopnickiej w Golach

       

 

Podziękowania

Państwo Grażyna i Piotr Alterman  z miejscowości Żaby, właściciele przepięknej kolekcji bylin, traw ozdobnych i ziół podarowali roślinki na  nasz skalniak. Serdecznie Państwu dziękuję za okazaną życzliwość i hojność.

Dorota Bełza

dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im. Marii Konopnickiej

w Golach

Podziękowania

Serdecznie dziękuję Panu Sylwestrowi Przygodzie, Panu Damianowi Misiewiczowi oraz Panu Krystianowi Leja za roślinki na skalniak oraz prace na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Dorota Bełza 

dyrektor ZSP w Golach

Dziennik elektroniczny i aplikacja Teams w programie Office 365

Szanowni Państwo,

Przekazuję informację o dopuszczeniu możliwości korzystania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z dziennika elektronicznego w systemie UONET + firmy Vulcan. Dziennik elektroniczny będzie prowadzony w szkole pomocniczo, równolegle z dziennikiem tradycyjnym   jako narzędzie  wspomagające  dokumentowanie procesu nauczania.  Dzięki takiemu rozwiązaniu zostaną  ujednolicone formy kontaktów nauczycieli z rodzicami a Państwo jako rodzice będziecie mogli na bieżąco monitorować postępy i zachowanie swoich pociech. Mam nadzieję, że dziennik elektroniczny okaże się bardzo pomocnym narzędziem i od nowego roku szkolnego dzięki współpracy z Urzędem Gminy stanie się jedynym dziennikiem obowiązującym w szkole i przedszkolu.  O szczegółach uzyskania dostępu do dziennika w najbliższym czasie poinformują wychowawcy klas.

Dodatkowo w Zespole Szkolno-Przedszkolnym planujemy korzystanie w celach edukacyjnych  z programu Office 356, głównie z aplikacji Teams firmy Microsoft.  Narzędzie to jest używane przez kilkadziesiąt milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie. 

Celem naszego działania jest zapewnieniem bezpiecznej formy zdalnej nauki oraz ujednolicenie  wykorzystywanych narzędzi. Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie łatwiej  nam wszystkim: lekcje będą się odbywały się z wykorzystaniem tylko jednej aplikacji, prace będą zamieszczane w jednym miejscu i  do tego miejsca będą również odsyłane.

W aplikacji utworzone zostaną zespoły klasowe i zespoły przedmiotowe. Dołączenie ucznia do  klasy i zespołu będzie możliwe po założeniu konta. Dane niezbędne do założenia konta to imię i nazwisko dziecka oraz klasa. Będziemy więc Państwa prosić o wyrażenie zgody na założenie dzieciom kont.
O szczegółach poinformują wychowawcy.

Dorota Bełza

dyrektor ZSP w Golach

Podziękowania dla władz Gminy Baranów

Już po raz drugi pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego otrzymali maseczki od Radnych Gminy Baranów.

Pierwszą partię maseczek ufundowanych przez Radnych otrzymaliśmy  w okresie przedświątecznym. Dzisiaj, tj. 15 kwietnia dostaliśmy maseczki zakupione przez radnego Grzegorza Fabisiaka. 

Natomiast Wójt Gminy Baranów Waldemar Brzywczy przekazał płyn odkażający oraz rękawiczki dla pracowników Zespołu.

 Serdecznie dziękujemy władzom Gminy za pamięć o nas w tych trudnych czasach.

Dorota Bełza dyrektor ZSP w Golach wraz z pracownikami.

Opłaty za przedszkole

Informację o opłatach za przedszkole można uzyskać pod numerem 667 283 290

Roślinki na skalniak

Pan Kazimierz Jędrzejczyk ze Stanisławowa  podarował  roślinki, które upiększą szkolno-przedszkolny skalniak (zdjęcie poniżej)

Pana hojność w tych trudnych czasach wzrusza do łez. Serdecznie dziękuję. 

Dorota Bełza

dyrektor ZSP w Golach

REKRUTACJA

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że wszystkie dzieci spełniające wymagania formalne (zamieszkałe na terenie Gminy Baranów oraz urodzone nie później niż w 2017 r.) zostały zakwalifikowane jako kandydaci do przedszkola , szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego (zerówki)  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golach.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni złożyć potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do naszej placówki w terminach od 6 kwietnia do 17 kwietnia br. Brak potwierdzenia woli będzie traktowany jako rezygnacja z miejsca w naszej placówce.

Potwierdzenia woli można składać:

 • mailowo przesyłając skan lub zdjęcie   na adres: sekretariatgole@interia.pl
 •  osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich wrzucając potwierdzenie do skrzynki umieszczonej przed wejściem głównym do budynku przedszkola (w godz. 8.30 – 16.00)
 • pocztą na adres: ZSP Gole 51, 96-314 Baranów

Odpowiedni druk potwierdzenia woli zamieszony został w załączniku, będzie też dostępny przed wejściem głównym do budynku przedszkola.

W przypadku pytań i wątpliwości telefon kontaktowy: 693084722 lub 468560723

Listy dzieci zakwalifikowanych zostały umieszone przy wejściu głównym odpowiednio przedszkola  i szkoły (zerówka, klasa pierwsza).

Potwierdzenie woli

 

 

 

Gminny Konkurs Wielkanocny

GMINNY KONKURS WIELKANOCNY

Na stronie organizatora Konkursu Wielkanocnego „Palma i Stroik Wielkanocny” pojawiła się następująca informacja:

Konkurs “Palma i Stroik Wielkanocny”

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, w trosce o bezpieczeństwo, zmianie uległ plan realizacji XI edycji Konkursu Wielkanocnego pt. „Palma i Stroik Wielkanocny.” Informujemy, że konkurs nie zostaje odwołany, ale data jego realizacji zostaje przesunięta. Prace będzie można oddać do oceny jury, po powrocie do szkoły. Po odwołaniu zawieszenia zajęć, zostaną podane nowe terminy konkursu. Mimo obecnie trudnej sytuacji, życzymy owocnej i kreatywnej pracy w gronie rodzinnym.

Organizatorzy konkursu

Mazowiecka Policja Apeluje!

Poniżej zamieszczamy apele Mazowieckiej Policji:

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

– a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

 

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.

 

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

Wiosenna przerwa świąteczna

Zgodnie z komunikatem otrzymanym z Kuratorium Oświaty przekazujemy informuję, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Przydatne infomacje

Poniżej zamieszczamy kilka informacji, które mogą się okazać dla Państwa przydatne w tym trudnym czasie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

informuje, że w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 będzie zabezpieczać pomoc w postaci zakupu produktów żywnościowych, higienicznych i leków dla osób wymagających wsparcia, tj. osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym i bezdomnym.

 W/w osoby lub sąsiedzi tych osób proszeni są kontakt z gops baranów pod numerem telefonu

(46) 856-03-17

Komunikat OSP Boża Wola

POMOC DLA SENIORÓW 60+ !!!

Strażacy z OSP Boża Wola pomagają wszystkim seniorom 60+ z Gminy Baranów oraz z miejscowości Bramki i okolic pomoc w zakupach leków, artykułów spożywczych oraz niezbędnych produktów do życia w tym ciężkim dla nas wszystkich okresie.

Kontakt poprzez Facebooka oraz pod numerami telefonów: 691631145,  510 752 467

Komunikat OSP Boża Wola

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w ramach pomocy dla osób w wieku 60+ sołectwa Boża Wola, Bronisławów, Żaby otrzymały od osoby prywatnej około 100 sztuk maseczek ochronnych, które zostaną rozdane osobom potrzebującym.

Zapisy przez sołtysów pod numerami: 600 816 727 – sołtys Bronisławów 502 220 608 – sołtys Żaby,  608 651 885 – sołtys Boża Wola Na podstawie zebranych list strażacy z OSP Boża Wola będą rozwozić maseczki do wyznaczonych osób.

Ze względu na ograniczona dostępność prosimy o zgłaszanie osób potrzebujących w wieku 60+ pod podane numery w zależności od miejsca zamieszkania. Apelujemy również o przekazanie tej informacji osobom które nie posiadają Facebooka oraz pomoc w kontakcie z sołtysami.

Komenda Głównej Państwowej Straży Pożarnej

W pliku pdf zamieszczono materiał dostępny na stronie www.straż.gov.pl  Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z listą kontaktów, w razie gdy będziemy potrzebować pomocy i wsparcia w sytuacjach trudnych
i kryzysowych.

 

Informacje policji (wydział do walki z cyberprzestępczością)

 

Informacje wyszukała i  przygotowała Pani Małgorzata Zawadzka nauczycielka
w Szkole Podstawowej w ZSP w Golach.

Użyczanie laptopów

Szanowni Państwo,

rodzice uczniów, którzy mają problem z dostępem do komputera mogą wypożyczać laptopy ze szkoły. Użyczenie sprzętu szkolnego wymaga podpisania umowy. Proszę potrzebujących o zgłaszanie się do wychowawców klas.

Dorota Bełza

dyrektor ZSP w Golach

 

Kontakt z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym

Od dnia 30 marca br.  do odwołania wprowadza się wyłącznie telefoniczną  lub e-mailową formę kontaktu z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Golach.

tel. 46 856 07 23

lub 693 084 722

e-mail: sekretariatgole@interia.pl 

lub dyrektor.zspgole@gmail. com 

 

 

Komunikaty Mazowieckiej Policji

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje  o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Drodzy uczniowie! 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali  w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

Organizacja nauki zdalnej

Szanowni Państwo, 

wszyscy musimy odnaleźć się w tej trudnej rzeczywistości. Jako szkoła i przedszkole jesteśmy zobligowani do prowadzenia nauki zdalnej. Przechodzimy więc w tryb awaryjny, musimy zdać sobie sprawę, że nie da się rzeczywistej klasy szkolnej przenieść do Internetu, nauka zdalna będzie się więc odbywała na zupełnie innych zasadach. Nie chcemy posadzić naszych dzieci przed komputerami i zarzucić ich linkami do stron edukacyjnych czy też kartami pracy. Będziemy dawkować dzieciom „ekrany” (im młodsze dziecko, tym mniej czasu spędza przed ekranem) oraz zadania w rozsądnych porcjach. Chcemy też utrzymywać kontakt z naszymi wychowankami w czasie rzeczywistym chociażby przez krótką chwilę. Chcemy zadbać  o sferę psychiczną, emocjonalną i społeczną naszych wychowanków. Dlatego proszę o zgłaszanie kłopotów i trudności związanych z obecną sytuacją.

W najbliższym czasie pojawią się informacje dotyczące zmienionego tygodniowego rozkładu zajęć oraz szczegółowe dane w jaki sposób i w jakich godzinach można będzie konsultować się z nauczycielami w sprawach merytorycznych i innych. 

Uruchamiam też dodatkowy e-mail do kontaktów z dyrektorem:  dyrektor.zspgole@gmail.com

 oraz udostępniam swój numer telefonu: 693084722.

Poniżej, w załączniku zamieszczam zarządzenie w prawie organizacji nauki zdalnej. Dalsze informacje będą się pojawiały również w zakładce Nauczanie zdalne.

Zarządzenie zdalna nauka

Dorota Bełza

dyrektor ZSP

Odbiór podręczników

Szkolne podręczniki i zeszyty ćwiczeń można odbierać w środę 25 marca w godz. 9.00 – 11. 00 oraz w godz. 16.00 – 17.00. Podręczniki będą dostępne na zewnątrz budynku szkoły. Prosimy o zachowanie bezpiecznego odstępu, (co najmniej 5 m). Wejście do budynku szkoły nie będzie możliwe.

Dorota Bełza

Dyrektor ZSP

Nauczanie zdalne

Szanowni Rodzice,

jak zapewne już wszystkim wiadomo do 10 kwietnia szkoły i przedszkola będą zamknięte.

W tym czasie nauczyciele zobowiązani są do realizacji podstawy programowej na odległość. Jest to trudna sytuacja dla nas wszystkich. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkie dzieci mają nieograniczony dostęp do komputera a jakość Internetu jest przeróżna, ponadto problemem zapewne jest zobligowanie dziecka do systematycznej nauki. Przecież dziecko to tylko dziecko. Potrzebuje wsparcia osób dorosłych.

Na chwilę obecną nauczyciele wypracowują sobie metody pracy zdalnej. Na pewno nieodzowne będzie tutaj dalsze zaangażowanie Państwa.  Do środy przekazane zostaną dokładne usystematyzowane informacje na temat przebiegu nauki, treści nauczania  oraz sposobów kontaktu z nauczycielami. Postaramy się tak rozłożyć materiał, by  nie przeciążać uczniów nauką oraz nie obligować ich do ciągłego przesiadywania przed komputerem,  wypracujemy sobie metody pracy i metody oceny postępów uczniów.

Dorota Bełza

dyrektor ZSP w Golach

 

21 marca Pierwszy Dzień Wiosny oraz Światowy Dzień Osób z zespołem Downa

DRODZY RODZICE – 

#SKARPETKOWEWYZWANIE

CHCEMY POKAZAĆ SOLIDARNOŚĆ I WSPARCIE DLA

OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA

ORAZ ICH RODZIN

DLATEGO

21 MARCA

(SOBOTA)

ZAŁÓŻCIE 2 RÓŻNE SKARPETKI

BO INNOŚĆ JEST FAJNA

BO INNY TO WYJĄTKOWY

21 marca to wyjątkowy dzień nie tylko dlatego, że to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. To także Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa obchodzony na całym świecie. 

Co to jest zespół Downa ?

• To zespól pewnych cech, które sprawiają, że osoby je posiadające nieco różnią się od innych ;

• To trisomia chromosomu 21- oznacza to, że osoba mająca Zespół Downa posiada o jeden chromosom więcej;

• To NIE CHOROBA

Ponieważ aktualna sytuacja, nie pozwala nam na wspólne świętowanie, przygotowaliśmy dla Państwa kilka pomysłów jak spędzić ten dzień solidaryzując się z Dziećmi z Zespołem Downa oraz ich Rodzicami.

Załóż dwie różne koniecznie kolorowe skarpetki, pokaż w ten sposób że „inny” nie znaczy „gorszy”. Podejmij #SkarpetkoweWyzwanie. Zrób zdjęcie swoich stóp w skarpetkach. Mogą to być zdjęcia wspólne, razem ze stopami mamy, taty, brata czy siostry! Wstaw je na portal społecznościowy z tym hasztagiem (#SkarpetkoweWyzwanie). Zrób Skarpetkową Maskotkę. Zorganizuj Skarpetkowy teatrzyk! Załóż na ręce skarpetki i daj się ponieść wyobraźni. Pamiętaj aby skarpetki były różne! Wydrukuj Skarpetkowe Kolorowanki, pokoloruj je i ozdób jakimi tylko chcesz wzorami.

 

Gminne Przedszkole

Drodzy Rodzice !!!

W związku z zaistniałą sytuacją zachęcamy Państwa do aktywizowania swoich dzieci podczas pobytu w domach.

W zakładkach poszczególnych grup przedszkolnych, zamieszczamy propozycje zabaw, aktywności oraz materiały do samodzielnego wydruku. Będą to różne pomysły na to, co mogą Państwo wspólnie robić w domu, aby wspierać rozwój ich zdolności, umiejętności i kompetencji.

Oczywiście wszystkie propozycje są dobrowolne. Mamy nadzieje, że będą dla Państwa pomocą w tym trudnym dla Nas czasie.

Pozdrawiamy

Nauczyciele Przedszkola 🙂

Nauka zdalna

Na chwilę obecną nauka zdalna polega na utrwalaniu przez uczniów treści programowych, które już zostały wprowadzone, nauczyciele nie mogą zadawać nowych partii materiału. Czekamy na dalsze wytyczne ministerstwa w tej sprawie.

Aby nie doszło do przeciążenia uczniów ilością  prac wychowawca klasy będzie koordynował zadawane prace oraz będzie utrzymywał kontakt ze swoimi wychowankami (mailowy lub telefoniczny). Do wychowawców klas proszę kierować wszelkie zapytania.

Zachęcam również uczniów do trenowania swoich umysłów, np. poprzez zgłębianie tajników gry w szachy lub też rozwiązywanie zagadek logicznych.

Dorota Bełza

dyrektor ZSP w Golach

 

 

Powtórki przed egzaminem ósmoklasisty

Drodzy uczniowie zachęcam do   korzystania z materiałów przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, przeznaczonych dla uczniów klas ósmych.

Dorota Bełza

dyrektor ZSP w Golach

Zestawy zadań powtórkowych

Komunikat Sanepidu

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.
W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym oraz sygnałami zgłaszanymi do stacji sanitarno-epidemiologicznych o sytuacjach niewłaściwego zachowania Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje, o:  dopilnowanie,  aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci i młodzież w tym okresie pozostały w domu,
nie przemieszczały się, ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą być duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, kluby, itp.),
zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich (tzw. „koronaparty”, „domówek” itp.) i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu wolnego w takiej formie,przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk), a także systematycznego sprzątania i czystości pomieszczeń gospodarstwa domowego, stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Samodzielna praca uczniów

W związku z zamknięciem szkół nauczyciele mogą zadawać uczniom prace do domu. Prace te nie będą jednak formą realizacji podstawy programowej, mogą natomiast rozwijać zainteresowania lub utrwalać i poszerzać wiedzę oraz umiejętności.

W obecnej sytuacji  nie zaleca się spotkań uczniów  w większych grupach, szczególnie w zamkniętych przestrzeniach. Najlepiej spędzić ten trudny czas w zaciszu domowym. Rodzice proszeni są o  dozowanie odpowiedniej dawki ekranów swoim pociechom (telefony, komputery, konsole, itp.). Im młodsze dziecko tym mniej czasu. Nadmiar ekranów powoduje m.in. trudności z koncentracją, przyczynia się do powstawania wad postawy i wad wzroku oraz może prowadzić do uzależnienia behawioralnego.

Dorota Bełza

dyrektor ZSP w Golach

 

Gminny konkurs na palmę wielkanocną

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Szczegóły w załączniku poniżej.

GMINNY KONKURS (1) na palmę wielkanocną GMINNY KONKURS (1) na palmę wielkanocną

Rekrutacja do przedszkola, zerówki i szkoły

W związku z zamknięciem szkół i przedszkoli nastąpiły zmiany w formie rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej.

Wnioski  można składać w kopercie w sekretariacie ZSP lub zeskanowane dokumenty można przesłać na adres: sekretariatgole@interia.pl

Kandydaci do klasy pierwszej zamieszkujący w rejonie szkoły składają zgłoszenie (załącznik nr 1)

Kandydaci do klasy pierwszej zamieszkujący poza rejonem szkoły składają wniosek (załącznik nr 2)

Kandydaci do przedszkola lub zerówki składają wniosek (załącznik nr 3)

Zarządzenie wzór dokumentów (1)

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek – 8.00 – 16.00

wtorek- 7.00 – 15.00

środa 9.00 – 17.00

czwartek, piątek – 7.00 – 15.00

Odwołanie zajęć w szkole i przedszkolu

Zgodnie z decyzją wydaną przez premiera Mateusza Morawieckiego, w dniach 12 i 13 marca zajęcia w szkole i przedszkolu zostają odwołane. W tych dniach szkoła i przedszkole organizuje zajęcia opiekuńcze wyłącznie dla dzieci, których rodzice nie będą mogli zorganizować opieki.

Od dnia 16 marca szkoła przedszkole będą całkowicie zamknięte. O dokładnym czasie zamknięcia poinformuję w późniejszym terminie.

Dorota Bełza

dyrektor ZSP

 

 

Prace społeczne

Serdecznie dziękuję uczniom klasy VIII Kacprowi Rychlewskiemu i Kacprowi Orackiemu za włączenie się w prace na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Młodzi społecznicy wspomagani przez nauczyciela wychowania fizycznego oczyścili teren przed szkołą z kamieni i wyrównali nawierzchnię. Wspaniała postawa drodzy uczniowie.

Dorota Bełza

dyrektor ZSP

Budowa skalniaka

W dniu 7 marca 2020 r. rozpoczęliśmy budowę skalniaka. W pracach brały udział nauczycielki ze Szkoły Podstawowej wraz z rodzinami. To dopiero początek budowy. Jak najwięcej czynności staramy się wykonać bez ponoszenia kosztów finansowych czyli wkładem własnej pracy. Dotychczas udało się zdobyć trochę dużych kamieni ale potrzebujemy ich jeszcze więcej.

Poniżej wizualizacja skalniaka, którą  przygotowała Pani Urszula Mamica.

Skalniak wizualizacja

Zakończenie budowy oraz ostateczny kształt skalniaka będą uzależnione od zgromadzonych materiałów.

Dorota Bełza

dyrektor ZSP

 

 

Odpowiedź na wniosek Rady Rodziców

W odpowiedzi na wniosek Państwa  w sprawie wydłużenia dyżuru wakacyjnego (data wpływu 03.03. 2020 r.) wyjaśniam, co następuje:

 1. Rozumiem problemy rodziców, którzy podobnie jak część personelu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ma wymiar urlopu wynikający z kodeksu pracy i w związku z tym musi pracować w wakacje. Zgadzam się z Państwem, że władze samorządowe powinny dołożyć wszelkich starań w celu wyrównywania szans dzieci z gmin wiejskich.
 2. Muszę skorygować Państwa dane (opinie) o ilości dzieci zgłaszanych podczas ferii świątecznych lub zimowych. Niestety ilość zgłaszanych dzieci drastycznie  nie pokrywa się z ilością dzieci faktycznie przychodzących do przedszkola w tych okresach. Przykładowo z deklaracji rodziców wynikało, że w czasie ostatnich  ferii zimowych należało  zapanować pracowników do 3 grup, co też uczyniłam. Faktyczna ilość dzieci jaka przyszła do przedszkola wystarczyła do obsadzenia 1 grupy. Niestety  przez 2 tygodnie gotowość świadczenia pracy przez personel była utrzymywana  gdyż rodzice nie zgłosili, że dzieci będą nieobecne. Liczę,  że przy Państwa pomocy uda się wypracować rozwiązania pozwalające na rzetelne zgłaszanie nieobecności dzieci. Może np. opłata z góry za deklarowany czas pobytu dziecka?
 3. W ciągu najbliższych dwóch tygodni poinformuję Państwa o możliwości zaangażowania nauczycieli i personelu pomocniczego do pracy przez 1 miesiąc wakacji. W kalkulacji tej muszę również uwzględnić planowane działania remontowe. Przedszkole pomimo, iż zostało oddane do użytku stosunkowo niedawno posiada szereg niedoróbek budowlanych (np. przeciekający dach, niewłaściwe rozwiązania z zakresu ochrony pożarowej, nieszczelna kanalizacja). Część z nich planowałam usunąć, ze wsparciem Wójta, w okresie wakacyjnym.

W Państwa wniosku brakuje informacji ile osób chciałoby skorzystać z wydłużonego dyżuru wakacyjnego. Proszę o uzupełnienie wniosku.

Dorota Bełza

dyrektor ZSP w Golach

Zgłoszenie do klasy pierwszej

W dniach 9 marca – 15 marca należy dokonać zgłoszenia do klasy pierwszej naszej Szkoły. Zgłoszenia zobowiązani są złożyć rodzice dzieci uczęszczających do naszej zerówki i mieszkających w obwodzie Szkoły (oczywiście jeśli rodzice chcą by dziecko uczyło się w pierwszej klasie naszej Szkoły).

Zgłoszeń należy dokonać na specjalnie przygotowanych drukach i złożyć w sekretariacie szkoły w godz.:

Pn. 7.30. – 16.30, Wt. 8.00 -16.00, Śr. 9.00 – 17.00, Czw. 8.30 -15.30, Pt. 7.00 – 15.00

Druki są dostępne w sekretariacie szkoły, u pani nauczycielki w zerówce lub na stronie Szkoły.

Zarządzenie

Zgłoszenie druk

 

Dorota Bełza

dyrektor ZSP w Golach

 

Deklaracje – składanie od 9 marca do 15 marca br.

W dniach  od 9 marca do 15 marca br.  rodzice, którzy życzą sobie aby ich dziecko kontynuowało uczęszczanie do naszego przedszkola w roku szkolnym 2020/2021, obowiązani są do złożenia deklaracji.

Brak deklaracji złożonej w przewidzianym terminie oznacza zwolnienie miejsca  i włączenie go do puli miejsc, na które będzie prowadzona rekrutacja do przedszkola.

Deklarację należy składać wyłącznie w sekretariacie Zespołu osobiście lub za pośrednictwem innych osób. Osoba składająca deklarację otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentu.

Druki można pobierać w sekretariacie lub u pań nauczycielek, jak również ze strony internetowej Zespołu: szkolagole@interia.pl

Godziny przyjęć deklaracji: Pn. 8.30 – 16.30; Wt. 8.00 – 16.00; Śr. 9.00 – 17.00;
Czw. 8.30. – 15.30; Pt. 7.00 – 15.00

Dorota Bełza

dyrektor ZSP w Golach

deklaracja 2020

CPK – konsultacje do 10 marca

Jak z pewnością Państwo wiecie do 10 marca br. każdy może wziąć udział w konsultacjach społecznych w sprawie przebiegu dróg i linii kolejowych w związku z CPK.

https://www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

W przypadku linii kolejowych, Gminy Baranów dotyczy  Ciąg nr 9, linia nr 85 , arkusz nr 1, a w przypadku drogi expressowej S10 i obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej A50/S50,  arkusz nr 8.

Dorota Bełza dyrektor ZSP w Golach

 

 

 

Koronawirus profilaktyka

Szanowni Rodzice, w ramach działań profilaktycznych zgodnie z zaleceniami otrzymanymi od Kuratorium Oświaty proszę o  nie posyłanie przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły.

W początkowym etapie zarażenia koronawirusem objawy są podobne do innych zakażeń wirusowych.

Proszę o zapoznanie się z informacjami na temat koronawirusa na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Proszę o rozważne planowanie ewentualnych podróży zagranicznych w najbliższym czasie, szczególnie w rejony zagrożone. Zachęcam do zapoznania się z informacjami, jakie na ten temat podaje  Ministerstwo Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-msz-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

Osoby, które   wróciły z terenów występowania koronawirusa i mają objawy grypopodobne uprasza się o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 10

tel. 22 755 57 76 lub  22 7555951

email: grodzisk@psse.waw.pl

Rodzicom dzieci do 8 roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły należy  się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

 

Z poważaniem

Dorota Bełza

Dyrektor ZSP w Golach

 

Profilaktyka – koronawirus

Szanowni Państwo,

w związku z informacją otrzymaną od Kuratorium Oświaty  dotyczącą koronawirusa informuję, że zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu zamykanie szkół.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.

W ramach profilaktyki niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja odpowiednim środkiem. O tych zasadach nauczyciele będą przypominali uczniom.

Więcej informacji na stronach:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch www.premier.gov.pl.

Monitorujmy sytuację, obserwujmy i działajmy zdroworozsądkowo.

Z poważaniem

Dyrektor ZSP w Golach

Dorota Bełza

Wygrodzenie parkingu i prace z tym związane

Szanowni Państwo,
w najbliższych dniach ma przyjść transport paneli ogrodzeniowych. Na drugi tydzień planowane jest rozpoczęcie prac zmierzających do odgrodzenia parkingu. Do montażu ogrodzenia w czynie społecznym zgłosiły się dwie osoby, bardzo dziękuję, chętnie skorzystamy z oferowanej pomocy. Przed podjęciem prac wygrodzeniowych konieczne jest wcześniejsze uporządkowanie terenu Zespołu (oczyszczenie z gałęzi i kamieni) a następnie nawiezienie  ziemi i jej rozplantowanie przy użyciu ciężkiego sprzętu.
Z powodu przedłużającej się nieobecności  konserwatora  proszę o zgłaszanie się  osób do pomocy w porządkowaniu terenu.
Dorota Bełza
dyrektor ZSP

Ospa wietrzna

W dniu dzisiejszym tj. 26 lutego w przedszkolu  zgłoszono przypadek ospy wietrznej. 

Chory zaczyna zarażać mniej więcej na dwa dni przed wystąpieniem objawów. Te z kolei występują średnio po dwóch tygodniach od styczności z osobą chorą. Jeśli ktoś ma zmniejszoną odporność, okres wylęgania (czyli czas od chwili wtargnięcia wirusa do organizmu do pojawienia się objawów) może wydłużyć się do 28 dni.

Zakaźna jest również treść pęcherzyków ospowych – czyli to, co znajduje się wewnątrz.

Chory przestaje zarażać dopiero w momencie, gdy pęcherzyki staną się suche, a strupki odpadną. Trwa to około tygodnia.

(źródło: https://plus.gazetakrakowska.pl/ospa-wietrzna-swedzi-i-boli-ale-mozna-przejsc-ja-lagodnie/ar/c1-12090727)

dyrektor Dorota Bełza

 

FERIE W NASZYM PRZEDSZKOLU!

Podczas dwutygodniowych ferii zimowych odbyły się ciekawe zajęcia tematyczne oraz aktywizujące!

Każdy dzień przyniósł ze sobą coś nowego i wyjątkowego: zabawy, konkursy, kreatywne spędzenie wspólnego czasu, zajęcia plastyczne (rysowanie węglem, malowanie forbami, wyklejanie itp.), zajęcia muzyczne (wspólne śpiewanie,  inscenizacja zimowych piosenek, gra na instrumentach muzycznych, itp.), Dzień Zakochanych – Walentynki oraz Tłusty Czwartek i ,,pieczenie” pysznych pączków.

Uszkodzona lampa

Szanowni Państwo,

W dniu dziesiejszym tj. 24 lutego br. pracownicy zgłosili uszkodzenie lampy oświetlenia zewnętrznego przy parkingu.  Sprawca uszkodzenia proszony jest o zgłoszenie się i naprawienie szkody.

dyrektor Dorota Bełza

Wygrodzenie parkingu – czyn społeczny?

Szanowni Państwo,

Przed nami realizacja odgrodzenia parkingu od pozostałej części Zespołu Szkolno –Przedszkolnego ( z wykorzystaniem paneli ogrodzeniowych).

Zadanie to można zrealizować na dwa sposoby:

 1. Kupić materiały oraz wynająć ekipę, która zamontuje ogrodzenie (firmy gotowe są do podjęcia zadania w ciągu 2 tygodni), koszt tego wariantu to kwota w przedziale od około 8000 zł do 10 000 zł
 2. Kupić materiały a montaż ogrodzenia wykonać w czynie społecznym, koszt wariantu 2 to kwota w przedziale od około 4 300 zł do 5500 zł. Zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na inne pilne cele.

Montaż w czynie społecznym wiąże się z następującymi zadaniami do wykonania:

 1. Kierowanie pracami zespołu:
 • wyznaczenia równej linii wygrodzenia,
 • wyznaczenia miejsc mocowania słupków z dokładnością do około 1 cm,
 • ocena potrzeby wylania ławy fundamentowej pod bramę dwuskrzydłową,
 • posadowienia słupków w pionie (dopuszczalne odchylenie do 5 mm), w wylewce betonowej
 • wskazania sposobu montażu paneli ogrodzeniowych oraz bramy i furtki (kostka w miejscu mocowania słupków musi być rozebrana a później ponownie ułożona)
 1. Zadaniami wspomagającymi:
 • Transport cementu i piasku,
 • Rozebranie fragmentów kostki,
 • Docięcie słupków do wymaganej wysokości,
 • Wykopanie otworów pod wylewki betonowe,
 • Posadowienie słupków stosownie do zaleceń kierownika,
 • Montaż paneli i bramy.

Niezbędne narzędzia:

 • mieszadło elektryczne lub betoniarka
 • wsporniki do ustawienia słupków w pionie (np. listwy)

Ze względu na czas wiązania betonu wylewki powinny być wykonane w ciągu jednego – dwóch dni. Po okresie około 7 dni można montować panele a po okresie 2-3 tygodni – bramę i furtkę.  Czas montażu można skrócić jeśli zastosuje się cement szybkowiążący, co zwiększa koszty inwestycji.

Sposób realizacji zadania zależy od Państwa. Jeżeli mają Państwo wolę  zaangażowania się w to zadanie proszę o zgłaszanie się dzwoniąc pod numer 693 084 722 lub mailowo   na adres szkolagole@interia.pl, można również wpisać się na listy, które będą dostępne w szkole i przedszkolu.

Ze względu na terminy związania ofertą firm proszę o zgłaszanie się chętnych do prac w czynie społecznym do wtorku (tj. 25 luty br.).

dyrektor Dorota Bełza

Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania za ufundowanie nagród i poczęstunku dla dzieci oraz wszelką  pomoc i wsparcie podczas organizacji Festiwalu Piosenki Zimowej 

Panu Bogdanowi Bonieckiemu

Panu Mariuszowi Radzkiemu

Panu Ryszardowi i Aleksandrze Fertacz z firmy Pasi-Konik

Firmie Avanti Sp. z o.o. z Żelechowa

Pani Katarzynie Mierzyńskiej Biuro Rachunkowe

Pani Danucie Kołodziejak sklep „U Dany” w Cegłowie

Państwu Robertowi i Agnieszce Grzesik sklep w Cegłowie

Firmie cateringowej Prima Sort

Pani Katarzynie Szaflarskiej

Kacprowi Orackiemu oraz Kacprowi Rychlewskiemu 

Wójtowi Gminy Baranów

Dziękujemy

Dorota Bełza dyrektor ZSP w Golach wraz z pracownikami

LAUREACI IX EDYCJI FESTIWALU PIOSENKI ZIMOWEJ:
Soliści
Kategoria 3-latków
I miejsce: Marcelina Świetlicka (Gminne Przedszkole w Cegłowie)
II miejsce: Mikołaj Woliński (Gminne Przedszkole ,,Radosne Maluszki” w Jaktorowie)
Kategoria 4-latków
I miejsce: Maja Parol (Gminne Przedszkole ,,Radosne Maluszki” w Jaktorowie)
II miejsce: Franciszka Bochra (Gminne Przedszkole w Cegłowie)
III miejsce: Blanka Tymorek (Przedszkole ,,Leśna Akademia” w Teresinie)
Kategoria 5-latków
I miejsce: Maja Skrzyniarz (Szkoła Podstawowa
im. ks. J. Twardowskiego w Bożej Woli)
II miejsce: Maja Kokolus (Szkoła Podstawowa im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej w Izdebnie Kościelnym)
III miejsce: Olga Malesa (Przedszkole ,,Leśna Akademia” w Teresinie)
Kategoria 6-latków
I miejsce: Nikola Szymańczak (Gminne Przedszkole w Cegłowie)
I miejsce: Mateusz Bęben (Gminne Przedszkole ,,Radosne Maluszki” w Jaktorowie)
II miejsce: Barbara Wojtasik (Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kaskach)
III miejsce: Nikola Błaszkiewicz (Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Golach)
Zespoły
I miejsce: Maja Jędras, Aleksandra Skowronek, Anastazja Puszczyńska (Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Bożej Woli)
II miejsce: Zuzanna Boniecka, Amelia Rysiak, Barbara Szymańczak, Barbara Wojtasik (Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kaskach)
III miejsce: Aleksandra Leszczyńska, Agata Dębecka, Antoni Wiązowski, Zofia Boruszewska, Krystyna Rudzińska, Michał Ziąbski (Gminne Przedszkole w Cegłowie)

Podziękowania dla firmy Dance Way Piotr Chwałek

Składam serdeczne podziękowania Panu Piotrowi Chwałek właścicielowi firmy Dance Way za bezpłatne przeprowadzenie w dniu dzisiejszym (tj. 4 lutego)  balu karnawałowego dla przedszkolaków. 

Koszt takiego balu prowadzonego przez firmę w innych placówkach to 1200 zł.

Dziękuję za okazaną hojność. 

dyrektor Dorota Bełza

 

ZEBRANIE w SZKOLE

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zebranie z wychowawcami klas, które odbędzie się w środę – 05 lutego 2020r. o godzine 16.30.

        Zanim rozejdziemy się do sal, nastąpi wspólne spotkanie z Panią Dyrektor.

Koncert Noworoczny w Kościele w Bramkach

Koncert Noworoczny – 26.01.2020r.

Tak nasi uczniowie reprezentowali Szkołę😎🎶 😎podczas Koncertu Noworocznego zorganizowanego przez Młodzieżową Radę Gminy Baranów.

Warsztaty z programem „Owoce i warzywa w szkole”

W czwartek, 23 stycznia, uczniowie klas 0-3 wzięli udział w warsztatch dotyczących zdrowego żywienia. Spotkanie odbyło się w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole„.

P.S. Sok był przepyszny!

Nocowanie w Szkole

Z małym opóźnieniem, ale przedstawiamy relację z Nocowania w Szkole. Tyle było wydarzeń w pierwszych miesiącach szkoły, że te zdjęcia musiały się gdzieś zagubić.

Nocowanie miało miejsce 30 października 2019r. W szkole spotkaliśmy się o 19.30 wieczorem ze śpiworami, karimatami i prowiantem. 

Atrakcji było całkiem sporo, każdy znalazł coś dla siebie. Były gry i zabawy integracyjne, dyskoteka nad ranem, wspólne smażenie gofrów, rozgrywki w ping ponga oraz hokeya.

Dawid z kl. 6 upiekł specjalne ciasto na tę okazję, a Milena świętowała swoje 10 urodziny.

Oj, działo się tej nocy niemało! 

Działania profilaktyczne – czystość głów

Zgłoszono 1 przypadek wszawicy w Szkole Podstawowej. Proszę rodziców o profilaktyczne sprawdzenie czystości głów oraz umycie włosów odpowiednimi preparatami.  Wskazane jest, by dziewczynki miały związywane włosy. Planowana jest również kontrola głów  przez pielęgniarkę z miejscowego ośrodka zdrowia, działanie takie wymaga jednak wyrażenia zgody przez rodziców. W najbliższym czasie panie nauczycielki będą Państwa prosiły o pisemne wyrażenie takiej zgody.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

Zebranie w przedszkolu

DRODZY RODZICE!!!

Serdecznie zapraszamy na zebranie z wychowawcami grup,
które odbędzie się 3.02. (poniedziałek) o godz. 17.00.

Tematem głównym spotkania będzie podsumowanie I semestru.

Serdecznie zapraszamy 🙂

Jest szansa na przebudowę parkingu

W dniu 21 stycznia br. uczestniczyłam w spotkaniu  z Wójtem Panem Waldemarem Brzywczym, Panią Katarzyną Wąsińską-Jano (inspektorem ds. oświaty) oraz z radną Panią Beatą Fabisiak w sprawie parkingu. Podczas spotkania wójt wyraził wolę poprawy bezpieczeństwa dzieci  oraz zaproponował wprowadzenie udogodnień w parkowaniu  poprzez  wygrodzenie parkingu i wykonanie dodatkowego przejazdu na parking od nieuczęszczanej bocznej drogi (wjazd od strony drogi głównej, wyjazd od strony drogi bocznej).

W dniu 22 stycznia uczestniczyłam w Komisji  Budżetowej. Radnym została przedstawiona koncepcja wypracowana podczas spotkania. Radni zaakceptowali propozycję wójta przeznaczenia na ten cel kwoty 30 tys. zł.  Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie podczas Sesji Rady Gminy planowanej na dzień 29 stycznia br.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

Wycieczka do Warszawy – warsztaty językowe

Wycieczka do Warszawy – warsztaty językowe

16 grudnia 2019r. uczniowie klas 6-8 wybrali się na warsztaty językowe do Warszawy. Zajęcia kulturowe na temat świątecznych zwyczajów, przybliżyły uczestnikom słownictwo związane z Bożym Narodzeniem w krajach anglojęzycznych. W planie było także wyjście do kina na film pt.: „Jestem Misfit”.

Parkowanie w dniach 20 -23.01.2020 r.

 

W związku z uroczystościami z okazji Dnia Babci i Dziadka w dniach 20-23.01.2020 r.  brama od strony drogi powiatowej w godzinach popołudniowych będzie otwarta dla Gości od godz. 15. 15. Jednocześnie proszę aby w tych dniach pracownicy Zespołu od godz. 15.00 nie parkowali  na parkingu od strony drogi powiatowej.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

 

 

Zmiany w organizacji ruchu na terenie Zespołu

Szanowni Rodzice,

dziękuję za obecność na spotkaniu w sprawie parkowania samochodów na terenie Zespołu. Dyskusja podczas spotkania potwierdza niebezpieczeństwo niekontrolowanego parkowania samochodów na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Jak się okazało, poza stłuczką w ostatnim czasie, już wcześniej miały miejsce niebezpieczne zdarzenia, w tym doszło m.in. do wjazdu samochodu w bramkę od placu zabaw. Rozumiem też Państwa problemy związane z parkowaniem poza terenem Zespołu.

Przeanalizowałam zgłoszone przez Państwa dwie propozycje:

 • otwieranie dwóch bram Zespołu do godz. 8.30 i następnie już od godz.12.30 (czyli tak naprawdę jest to powrót do dotychczasowej praktyki parkowania),
 • wygrodzenie drogi wewnętrznej Zespołu słupkami i łańcuchami od ciągów chodnikowych, ustawienie progów spowalniających oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.

Rozwiązanie pierwsze w żaden sposób nie zmniejsza zagrożenia dla dzieci kończących lekcje w szkole po godzinie 12.30 oraz dzieci korzystających z przerw między lekcjami z powodów, które przedstawiłam podczas spotkania (sprawy ujęte również w piśmie do Wójta i Rady Gminy Baranów). Tymczasem istotne jest aby już obecnie ograniczyć ruch (o czym poniżej) a docelowo zlikwidować parkowanie na terenie Zespołu.

Rozwiązanie drugie częściowo zmniejsza zagrożenia. Niestety ciągi piesze nie zostały właściwie zaprojektowane na etapie budowy przedszkola (nie łączą się ze sobą a od furtki przy bramie od strony drogi powiatowej w ogóle brak jest chodnika) przez co dzieci zmuszone są na pewnych odcinkach chodzić bezpośrednio po drodze wewnętrznej. Dodatkowo rozwiązanie to uniemożliwi dzieciom (ze względu na różne przeszkody) swobodną zabawę na terenie Zespołu.

Chcę przypomnieć, że zgodnie  z przepisami prawa oświatowego nie jest zadaniem dyrektora zapewnienie miejsc parkingowych  rodzicom przywożącym dzieci (ani na terenie obiektu ani przed obiektem). Jest to poza kompetencjami dyrektora przedszkola lub szkoły. Właściwe ciągi komunikacji zewnętrznej (drogi, chodniki i parkingi) powinny wynikać z projektu budowlanego i być wykonane stosownie do ogólnych zasad prawa budowlanego.

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Szkolnictwa z 31 grudnia 2002 r. w spawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach nie zakładają obowiązku istnienia na terenie placówki ogólnodostępnego parkingu. Potwierdza to opinia ekspertów oświatowych (np. Portal Oświatowy https://www.portaloswiatowy.pl) zgodnie, z którą dyrektor nie ma obowiązku zapewnienia rodzicom dogodnego dla nich miejsca postoju samochodów. W przepisach rozporządzenia wskazuje się jedynie, że szlaki komunikacyjne dla uczniów (ruch pieszych) wychodzące poza teren szkoły i placówki zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię i kieruje się w miarę możliwości na ulicę o najmniejszym natężeniu ruchu (§ 7 ust 4).

Zadaniem dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest realizacja zadań na rzecz dzieci obu placówek w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Zgodnie ze wskazanym  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Szkolnictwa, dyrektor ma obowiązek zapewnić uczniom bezpieczeństwo (§2 i §7 ust. 4 rozporządzenia) oraz  możliwość przebywania podczas przerw na świeżym powietrzu  (§14 ust. 2 rozporządzenia).

Tak jak wspomniałam podczas spotkania docelowo chcę wyprowadzić ruch samochodowy poza teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Rozumiem jednak Państwa obecny problem i dlatego od 21 stycznia 2020 do 31 marca br. wprowadzam następujące czasowe rozwiązania:

 1. Wygrodzenie część drogi wewnętrznej (od strony drogi powiatowej) na wysokości chodnika prowadzącego obok przedszkola. Teren od miejsca wygrodzenia drogi do furtki przy drodze powiatowej będzie oznakowany (zabezpieczony) aby ograniczyć przechodzenie tamtędy dzieci szkolnych. Umożliwi to rodzicom swobodny wjazd na parking od strony drogi powiatowej a jednocześnie nie pozwoli na dalszy przejazd samochodów na teren przed szkołą.

W godzinach rannych brama od strony drogi powiatowej będzie otwarta tak jak dotychczas do godz. 8.30. Po tej godzinie rodzice będą mogli samodzielnie otwierać bramę pod warunkiem, że będzie ona przez nich zamykana (po wjeździe i wyjeździe). Zaznaczam, że zgodnie z wcześniej przywołanym rozporządzeniem  teren szkoły i placówki ma być wygrodzony (§7 ust.1), co oznacza również konieczność zamykania bramy po wjeździe/wyjeździe z terenu placówki. Bezzasadnie (bez kontroli) otwarta brama (co jest naruszeniem § 7 ust. 4 rozporządzenia) stwarza zagrożenie przypadkowego wyjścia ucznia na jezdnię. Z uwagi na to, że najwięcej rodziców odbiera dzieci z przedszkola około godz.16.00, brama wjazdowa od strony drogi powiatowej zostanie ponownie otwarta o godz. 15.30 i zamknięta o godz. 16.30. Przedszkole i szkoła kończą pracę o godz. 17.00. W przypadku wcześniejszego odbioru dzieci i spadku natężenia ruchu samochodów brama będzie zamykana przed godziną 16.30 z zachowaniem możliwości samodzielnego otwierania bramy przez rodziców do godz. 17.00. Po godzinie 17.00 parkowanie samochodów będzie możliwe jedynie poza terenem Zespołu.

 1. Zmianę zasad wejścia i wjazdu rowerami dla dzieci szkolnych oraz ograniczenie terenu zabawy przed szkołą dla dzieci szkolnych. Dzieci szkolne nie będą mogły wchodzić i wjeżdżać rowerami na teren Zespołu bramą wjazdową od drogi powiatowej i przyległą do niej furtką. Do dyspozycji dzieci będą pozostałe wejścia: druga furtka od strony drogi powiatowej (naprzeciwko pasów) i furtka od drogi gminnej. Nastąpi ponadto wyłączenie z użytkowania przez dzieci szkolne (podczas przerw) terenu przed szkołą od strony drogi powiatowej. Dzieci będą mogły się bawić tylko z drugiej strony obiektu.

Wjazd samochodów bramą od strony drogi gminnej  nie będzie dostępny dla rodziców. Brama ta będzie stale zamknięta i otwierana (zamykana) przez uprawnionych pracowników i zaopatrzenie. Dla uczniów, rodziców i interesantów wejście na  teren Zespołu od strony drogi gminnej będzie możliwe jedynie przez furtkę. Wprowadza się zakaz jazdy rowerami na chodnikach na terenie Zespołu  a w okresie przerw lekcyjnych również na drodze wewnętrznej (rowery należy przyprowadzić do wyznaczonych miejsc parkowania). Zakazuje się pozostawiania rowerów w innych miejscach aniżeli wyznaczonych do parkowania, gdyż rowery pozostawione na chodniku lub drodze  mogą stać się przyczyną wypadku.

Jednocześnie nadmieniam, że w przypadku różnych świąt i uroczystości na bieżąco i adekwatnie do potrzeb będę decydowała o zmianach w organizacji ruchu na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego (stosownie do uprawnień wynikających z art. 10 ust.7 i 10a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym). O zmianach w organizacji ruchu będą Państwo informowani na stronie internetowej Zespołu Szkolno –Przedszkolnego  oraz na tablicach ogłoszeń.

Proszę o podjęcie wspólnych działań aby do wiosny zostały przygotowane miejsca parkingowe poza terenem Zespołu pozwalające na dogodne parkowanie. Jest tu kilka możliwych rozwiązań, które omówiłam podczas spotkania. Aby zminimalizować koszty i przyśpieszyć prace proszę  o zadeklarowanie pomocy rodziców w pracach organizacyjno-budowlanych.  Możecie też Państwo przeznaczyć część środków z funduszu Rady Rodziców na  powyższe przedsięwzięcie aby wspomóc działania Gminy.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

 

Festiwal Piosenki Zimowej. Edycja IX

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Festiwal Piosenki Zimowej przeznaczonym dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat. Konkurs został objęty honorowym patronatem Wójta Gminy Baranów.

Regulamin konkursu

Zgody

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Karta zgłoszenia Festiwal piosenki zimowej

Kontrola czystości głów

Przekazuję informację, że w przedszkolu stwierdzono 1 przypadek wszawicy. Bardzo proszę rodziców o pilną kontrolę czystości głów oraz profilaktyczne umycie głowy odpowiednimi preparatami. Szybka reakcja i profilaktyka leży w interesie nas wszystkich.

p.o. dyrektor Dorota Bełza