Prace społeczne

Serdecznie dziękuję uczniom klasy VIII Kacprowi Rychlewskiemu i Kacprowi Orackiemu za włączenie się w prace na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Młodzi społecznicy wspomagani przez nauczyciela wychowania fizycznego oczyścili teren przed szkołą z kamieni i wyrównali nawierzchnię. Wspaniała postawa drodzy uczniowie.

Dorota Bełza

dyrektor ZSP