Przedszkole COVID 19

Od dnia 11 maja planowane jest wznowienie działalności przedszkola i oddziału zerowego. Przedszkole będzie pracowało w ograniczonym zakresie. Sprostanie wymogom Głównego Inspektora Sanitarnego uniemożliwia otwarcie przedszkola dla wszystkich dzieci.

Rodzice, którzy będą chcieli  posłać dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego obowiązani są do wypełnienia wymaganych druków (załączniki poniżej) oraz dostarczenia ich do przedszkola z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Wcześniejsze zgłoszenie jest podyktowane koniecznością przeanalizowania rozwiązań organizacyjnych (m.in. zapewnienie niezbędnego personelu, cateringiem, itp.)

Druki zgłoszeniowe dostępne są w załącznikach poniżej oraz przy wejściu do przedszkola. Wypełnione druki należy wrzucić do skrzynki pocztowej.

Do przedszkola/odziału zerowego w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracujących rodziców oraz rodziców, którzy nie mają komu powierzyć opieki nad dzieckiem w czasie wykonywania pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zasiłek opiekuńczy  został przedłużony do 24 maja br. również dla rodziców, którzy nie chcą posłać dziecka do otwartego już przedszkola.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Karta zgłoszenia

Regulamin przyprowadzania

Załącznik nr 2 czynniki ryzyka

Odizolowanie procedura