Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Gminnego Przedszkola

w Cegłowie

wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im. Marii Konopnickiej w Golach

p.o. Dyrektor przedszkola – Dorota Bełza
         Grupa „Biedronki”           

Wychowawczynie:

Ewa Szczypiór i Edyta Stępniak

Pomoc nauczyciela: p. Agata Ulcyfer

       Grupa „Smerfy”

Wychowawczynie:

  Paulina Banaszek i Paulina Karolak

Pomoc nauczyciela: p. Jagoda Skrzypczyńska

   Grupa „Słoneczka”            

Wychowawczynie:

Edyta Stępniak i Monika Malesa

Pomoc nauczyciela: p. Justyna Niewiadomska

  Grupa „Motyle”       

Wychowawczynie:

Monika Kołakowska

Pomoc nauczyciela: p. Anna Dymkowska

Grupa „Pszczoły”

Wychowawczynie:  

Dorota Bańkowska i Magdalena Rubak

Zajęcia specjalistyczne:

j. angielski – Katarzyna Łażewska

zaj. korekcyjno-kompensacyjne –
Emilia Kamińska
Integracja Sensoryczna – Agata Kęska – Drab