Opłaty

 

Od 2 I 2019 r. cena za całodzienne wyżywienie dziecka będzie wynosiła 9,18 zł, a za śniadanie i II śniadanie 3,00 zł.

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE I OPŁATY STAŁE ZA MIESIĄC  CZERWIEC i LIPIEC 2019 + zaległości

Lp. Identyfikator Kwota za pobyt dziecka w przedszkolu za czerwiec Kwota za pobyt dziecka w przedszkolu za lipiec
1 320 220,24 zł 115,62 zł
2 352A 139,34 zł 0,00 zł
3 321 193,24 zł 32,36 zł
4 275 196,24 zł 56,72 zł
5 322 245,42 zł 107,44 zł
6 236 222,42 zł 112,80 zł
7 278 82,44 zł 30,00 zł
8 353 140,34 zł 75,26 zł
9 323 88,26 zł 0,00 zł
10 279 99,62 zł 0,00 zł
11 324 143,80 zł 99,44 zł
12 354 154,34 zł 0,00 zł
13 355 20,36 zł 0,00 zł
14 356 121,16 zł 0,00 zł
15 281 186,52 zł 110,62 zł
16 357 163,70 zł 49,90 zł
17 326 136,98 zł 88,26 zł
18 241 119,34 zł 0,00 zł
19 358 175,42 zł 0,00 zł
20 282 165,06 zł 0,00 zł
21 231 106,98 zł 39,72 zł
22 384 167,52 zł 83,44 zł
23 284 122,80 zł 66,90 zł
24 359 87,44 zł 0,00 zł
25 360 360,48 zł 0,00 zł
26 361 149,48 zł 88,94 zł
27 285 173,34 zł 76,90 zł
28 362 234,14 zł 0,00 zł
29 286 40,72 zł 0,00 zł
30 401 40,22 zł 0,00 zł
31 328 187,88 zł 61,90 zł
32 288 218,24 zł 0,00 zł
33 189 119,34 zł 0,00 zł
34 330 0,00 zł 0,00 zł
35 331 332,40 zł 0,00 zł
36 363 129,62 zł 0,00 zł
37 364 93,80 zł 0,00 zł
38 332 162,34 zł 112,62 zł
39 365 203,88 zł 48,72 zł
40 333 131,98 zł 0,00 zł
41 366 224,24 zł 93,26 zł
42 290 203,06 zł 80,08 zł
43 367 115,16 zł 0,00 zł
44 291 138,16 zł 57,90 zł
45  334 136,50 zł 0,00 zł
46  368 6,00 zł 0,00 zł
47  335 34,54 zł 0,00 zł
48  369 145,16 zł 0,00 zł
49  318 157,52 zł 0,00 zł
50  336 182,06 zł 9,18 zł
51  370 117,16 zł 0,00 zł
52  292 134,34 zł 0,00 zł
53  293 209,06 zł 87,08 zł
54 403 487,10 zł 0,00 zł
55  371 332,12 zł 12,00 zł
56  250 221,06 zł 97,26 zł
57  338 110,80 zł 0,00 zł
58  372 194,24 zł 64,72 zł
59  373 118,80 zł 96,62 zł
60  374 139,98 zł 0,00 zł
61  295 132,52 zł 0,00 zł
62  375 156,38 zł 0,00 zł
63  339 205,06 zł 0,00 zł
64  296 136,52 zł 0,00 zł
65  376 41,64 zł 0,00 zł
66  297 85,44 zł 65,26 zł
67  377 117,16 zł 0,00 zł
68  378 109,80 zł 53,90 zł
69  379 117,98 zł 0,00 zł
70  271 125,34 zł 15,00 zł
71  274 274,14 zł 0,00 zł
72  382 91,44 zł 43,72 zł
73  299 88,00 zł 13,00 zł
74  254 57,00 zł 15,00 zł
75  340 285,14 zł 16,18 zł
76  300 144,16 zł 0,00 zł
77  301 144,34 zł 0,00 zł
78  273 156,34 zł 0,00 zł
79  255 146,70 zł 15,18 zł
80  272 88,44 zł 0,00 zł
81  341 207,42 zł 96,44 zł
82  385 19,54 zł 0,00 zł
83  342 176,06 zł 0,00 zł
84  303 19,54 zł 0,00 zł
85  304 173,06 zł 89,62 zł
86  402 165,56 zł 75,26 zł
87  386 191,70 zł 0,00 zł
88  404 108,98 zł 0,00 zł
89  387 566,00 zł 62,22 zł
90  306 661,00 zł 69,72 zł
91  352 0,00 zł 0,00 zł
92  343 106,80 zł 0,00 zł
93  260 94,80 zł 0,00 zł
94  307 164,34 zł 0,00 zł
95  344 119,16 zł 0,00 zł
96  345 222,06 zł 126,80 zł
97  389 108,40 zł 6,00 zł
98  390 222,24 zł 107,44 zł
99  400 154,34 zł 14,18 zł
100  346 85,26 zł 0,00 zł
101  308 220,24 zł 28,54 zł
102  391 142,70 zł 0,00 zł
103  309 199,88 zł 113,62 zł
104  310 178,70 zł 0,00 zł
105  347 147,52 zł 52,90 zł
106 392 106,98 zł 0,00 zł
107  393 67,90 zł 0,00 zł
108  394 157,34 zł 117,80 zł
109  405 114,80 zł 0,00 zł
110  312 224,42 zł 57,72 zł
111  395 116,80 zł 0,00 zł
112  396 149,52 zł 26,36 zł
113  313 195,70 zł 0,00 zł
114  223 113,16 zł 0,00 zł
115  348 144,98 zł 0,00 zł
116  314 110,80 zł 0,00 zł
117  397 127,16 zł 0,00 zł
118  398 91,62 zł 6,00 zł
119  269 290,68 zł 0,00 zł
120  351 353,76 zł 0,00 zł
121  399 138,16 zł 0,00 zł

SZANOWNI RODZICE!

Przypominamy, iż opłaty za przedszkole przyjmowane są tylko od 2 do 10 dnia roboczego każdego miesiąca w sekretariacie przedszkola. Płatności można dokonać gotówką lub przelewem.

Należy wpłacać dokładnie taką kwotę jaka jest podana bez zaniżania czy zawyżania. Dane do przelewu: Nr konta: 30 1240 3350 1111 0010 3927 6727 Bank Pekao S.A. Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka + opłata za jaki miesiąc

UWAGA! W przypadku nieobecności dziecka, w celu  uniknięcia opłat za posiłki,  należy zgłosić nieobecność dziecka w przeddzień do godz. 15.00. Zgłoszenia można dokonać osobiście w sekretariacie lub telefonicznie, pod nr tel. 46 856-09-02. Jeśli rodzic nie zgłosi nieobecności dziecka w przeddzień, ponosi opłatę w wysokości  3,00 zł. Jest to koszt śniadania i drugiego śniadania. Tego dnia nie ma już potrzeby zgłaszania nieobecności. Dzieci, które zostają do godz. 17.00, dostają oprócz podwieczorku również kanapki. Tego dnia nie ma już potrzeby zgłaszania nieobecności