Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Golach 

wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im. Marii Konopnickiej w Golach

 Dyrektor szkoły – Dorota Bełza
Hanna Oracka wych. „zerówki”, ed. wczesnoszkolna
Angelika Jagaś – wych. kl. I, ed. wczesnoszkolna, edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica
Emilia Kamińska – wych. kl. II, zaj. korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze I-III, świetlica
Justyna Kowalska wych. kl. III, ed. wczesnoszkolna, plastyka IV-VII, świetlica
Anna Biernat- wych. kl. IV, nauczyciel  j. polskiego, zaj. dyd. – wyrównawcze
Agata Kęska-Drab wych. kl. V, historia, wiedza o społ., zaj. int. sensoryczna, rewalidacja, wych. do życia w rodzinie, pedagog szkolny
Katarzyna Łażewska – wych. kl. VI, j. angielski
 Elżbieta Chaberwych. kl. VII, nauczyciel przyrody i biologii, świetlica
Jolanta Szyjer wych. kl. VIII, nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych/informatyki, zaj. dyd. wyrównawczych
Renata Soprychnauczyciel fizyki
Magdalena Skrobarczyknauczyciel chemii
Joanna Faka – nauczyciel j. rosyjskiego
Karina Juraga-Horosz – nauczyciel muzyki
Beata Tomaszewska – nauczyciel geografii
Agnieszka Michałowskanauczyciel katecheta
Bartłomiej Wardanauczyciel techniki, wychowanie fizyczne