Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Golach 

wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

im. Marii Konopnickiej w Golach

 Dyrektor szkoły – mgr Beata Jackowska
Angelika Jagaś wych. „zerówki”, edukacja dla bezpieczeństwa
Emila Kamińska – wych. kl. I, ed. wczesnoszkolna, zaj. korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze I-III, świetlica
Justyna Kowalska – wych. kl. II, ed. wczesnoszkolna, plastyka IV-VII, świetlica
Hanna Oracka wych. III, ed. wczesnoszkolna, matematyka kl. IV, świetlica
Agata Kęska-Drab wych. kl. IV, historia, wiedza o społ., zaj. int. sensoryczna, rewalidacja, wych. do życia w rodzinie, pedagog szkolny
Katarzyna Łażewska – wych. kl. V, j. angielski
 Elżbieta Chaberwych. kl. VI i VIII nauczyciel przyrody i biologii
Jolanta Szyjer wych. kl. VII, nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych/informatyki, zaj. dyd. wyrównawczych
Anna Biernat- nauczyciel j. polskiego, zaj. dyd. – wyrównawcze
Renata Soprychnauczyciel fizyki
Magdalena Skrobarczyknauczyciel chemii
Maja Więckowskanauczyciel j. rosyjskiego
Karina Juraga-Horosz – nauczyciel muzyki
Marlena Borowska nauczyciel geografii
Agnieszka Michałowskanauczyciel katecheta
Bartłomiej Wardanauczyciel techniki, wychowanie fizyczne
Dorota Zagańczyk nauczyciel bibliotekarz, świetlica
Beata Nasiadka – psycholog