Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Rekrutacja do przedszkola 2023/2024 Opłaty Kontakt Przedszkole Rekrutacja do szkoły 2023/2024 Galeria Sekretariat

Inauguracja roku szkolnego 2016/17

       Pierwszego września w ZSP w Golach  nastąpiła uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/17.  Uroczystość podzielona była na dwie części. Pierwsza odbyła się w przedszkolu, a druga w szkole podstawowej. 

          W uroczystości szkolnej uczestniczył pan Wójt Andrzej Kolek, który najpierw wręczył pani Beacie Jackowskiej akt powierzenia funkcji Dyrektora ZSP w Golach na kolejne lata, a później przyjął ślubowanie od pani Katarzyny Jaroszewskiej. Nauczycielka w czasie wakacji pomyślnie zdała egzamin przed komisją egzaminacyjną, czego wynikiem jest uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego, jakim jest nauczyciel mianowany. Stopień ten nadaje Organ Prowadzący Szkołę. Gratulujemy.

         W kolejnej części uroczystości pani Dyrektor przekazała informacje na temat organizacji pracy szkoły w tym roku, a później życzyła uczniom bardzo dobrych ocen, ich rodzicom zadowolenia z osiągnięć dzieci, a nauczycielom sukcesów w życiu zawodowym.

Niech ten rok będzie pomyślny dla Szkoły w Golach.

Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć

nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć,

co robić, jak postępować, współżyć z innymi,

patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć

i wyobrażać sobie lepszy świat…

                                   Robert Fulghum

 

           Wszystkie dzieci pożegnały już wakacje i nadszedł czas na wspólną zabawę i naukę w przedszkolu. Jak co roku, pierwsze dni września upłynęły na adaptacji małych przedszkolaków z nowym otoczeniem, a pomogły im w tym panie nauczycielki otaczając ich swą opieką i serdecznością. Starsze dzieci z uśmiechem powróciły do swoich kolegów, koleżanek oraz wychowawczyń. W bieżącym roku szkolnym będzie funkcjonować aż 5 grup, czyli ku naszej radości placówka obejmie opieką jeszcze większą liczbę dzieci niż w latach ubiegłych (115 podopiecznych). Dziękujemy za zaufanie i obiecujemy, że postaramy się sprostać oczekiwaniom zarówno dzieci jak i rodziców, a nawet je wyprzedzać.