Podziękowania

Składam serdeczne podziękowania Panu Piotrowi Machaj  z Żab za  wykonanie  prac koparką
w ogrodzie szkolnym w celu przygotowania miejsca  na zabawy ruchowe dla dzieci.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach