Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Golach 

 Dorota Bełza
 Dyrektor szkoły
Justyna Kowalska  wychowawca kl. II, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki (kl. IV-VII) i informatyki, wychowawca świetlicy
Angelika Jagaś 
wychowawca kl. III, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca świetlicy, bibliotekarz
Emilia Kamińska  wychowawca kl. I, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze (kl. I-III), wychowawca świetlicy
Ewa Szczypiór  wychowawca oddziału przedszkolnego
Małgorzata Zawadzka  wychowawca kl. V, nauczyciel matematyki i fizyki, nauczyciel wspomagający
Anna Biernat  wychowawca kl. VI, nauczyciel  j. polskiego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, WOS
Lidia Pabisiak wychowawca kl. IV, nauczyciel geografii i chemii oraz doradztwa zawodowego 
Katarzyna Łażewska 
wychowawca kl. VIII, nauczyciel j. angielskiego
Elżbieta Chaber nauczyciel przyrody i biologii, wychowawca świetlicy
Jolanta Szyjer  
wychowawca kl. VII, nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych/informatyki, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych
Grażyna Skrzypkowska  nauczyciel j. rosyjskiego, wychowawca świetlicy, pedagog
Anna Pawlak nauczyciel historii i WOS
Magdalena Rubak nauczyciel muzyki
Agnieszka Michałowska  nauczyciel katecheta
Bartłomiej Warda   nauczyciel techniki oraz wychowania fizycznego
Iwona Małecka logopeda