Oddział Przedszkolny

Rok szkolny 2021/2022

Oddział przedszkolny liczy 18 dzieci

w wieku od 5 do 7 lat.

Wychowawcą grupy jest Edyta Stępniak.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych

do śledzenia życia przedszkolnego dzieci uczęszczający do naszej grupy.

 

 

Rok szkolny 2021/2022

Odział przedszkolny liczy 14 – 6 latków i 6 – 5 latków.

Wychowawca grupy: Dorota Bańkowska