Rada Rodziców

 

Pani Karolina Opałka – Przewodnicząca
 Pani  Anita Razum – Zastępca
 Pani  Ewelina Filipowicz – Sekretarz
Pani Agnieszka Asendrych – Skarbnik