Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca: Pani Alicja Czeraszewska

Zastępca: Pani Aleksandra Bochra

Skarbnik: Pani Karolina Frączkiewicz

Sekretarz: Pani Natalia Jaskólska

Członek: Pani Aleksandra Michrowska

Skład Rady Rodziców Przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca: Pani Karolina Opałka

Zastępca: Pani Agnieszka Bodych

Skarbnik: Pani Karolina Frączkiewicz

Sekretarz: Pani Ewelina Filipowicz

Członek: Pani Agata Piotrowska

 

Skład Rady Rodziców Przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca: Pani Karolina Opałka

Zastępca: Pani Anita Razum

Skarbnik: Pani Agnieszka Asendrych

Sekretarz: Pani Ewelina Filipowicz