Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Gminnego Przedszkola

w Cegłowie 

Dyrektor przedszkola – Dorota Bełza
            Grupa „Misie”           

Wychowawczynie:

Monika Kołakowska

Paulina Gołąb

Pomoc nauczyciela: p. Anna Dymkowska

      

 Grupa „Smerfy”

Wychowawczynie:

   Elżbieta Zapolnik
Katarzyna Znajdek

Pomoc nauczyciela: p. Urszula Boniecka

           Grupa „Biedronki”           

Wychowawczyni:

 Paulina Karolak

Pomoc nauczyciela: p. Urszula Boniecka

            Grupa „Tygryski”            

Wychowawczyni:

 Monika Malesa

Pomoc nauczyciela: p. Agata Ulcyfer

 

Oddział przedszkolny 

Wychowawczyni:  

Edyta Stępniak

Pomoc nauczyciela p. Anna Dymkowska

Zajęcia specjalistyczne:

J. angielski – Katarzyna Łażewska
Zaj. korekcyjno-kompensacyjne –
Emilia Kamińska
Logopedia- Iwona Małecka
Integracja Sensoryczna – Karol Cieloch