Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Opłaty Kontakt Przedszkole Galeria Sekretariat Druki do pobrania Rada Rodziców GP Rada Rodziców SP Wymagania edukacyjne Rekrutacja 2024/2025

Trochę historii…

HISTORIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MARII KONOPNICKIEJ W GOLACH,

A PÓŹNIEJ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 

      komitet_budowy_szkoly1 Inicjatorem budowy szkoły w Golach był od 1900 roku Jan Brzeziński z Bronisławowa, ówczesny Wójt gminy Pass. Na placu ofiarowanym przez państwo Piotrowskich – właścicieli majątku Gole, rozpoczęto prace budowlane, według projektu opracowanego przy pomocy sekretarza gminy – p. Malinowskiego. W 1904 roku budowa szkoły została ukończona. Mieściła się na terenie obecnego Ośrodka Zdrowia. Pierwszym nauczycielem był p.Sobudkowski. Początkowo uczęszczało do szkoły mało dzieci, lecz w okresie zimowym dużo więcej, bo nawet 120 uczniów.

    W okresie okupacji 1914-1916 w szkole kwaterowały wojska rosyjskie i niemieckie. Podobne utrudnienia nastąpiły w wyniku wybuchu II wojny światowej. Mimo ogromnych trudności administracyjnych lekcje odbywały się nieprzerwanie. Pokonanie wszelkich trudności było możliwe dzięki zainteresowaniu mieszkańców i ich społecznego zaangażowania.

Warte uwagi są ciekawostki z życia ówczesnej szkoły: uczniowie prowadzili hodowlę jedwabników i pszczół, zajmowali się zbiórką ziół leczniczych. W 1949 roku dokonano przypadkowego odkrycia grobów na terenie szkolnym. W wyniku prac wykopaliskowych, prowadzonych przez delegata Muzeum Archeologicznego w Warszawie, odkopano kilkanaście grobów kloszowych i skrzynkowych. Znaleziska zostały odesłane do warszawskiego muzeum.

     Wraz z nadejściem 1950 roku pojawiły się inicjatywy rozbudowy szkoły, ewentualnie pobudowania nowej. Działania w tym zakresie rozpoczęły się w 1954 roku. Usprawniła je założona w szkole w 1956 r. instalacja elektryczna.

nowa-1958

28 sierpnia 1958 roku przekazano do użytku nową szkołę (budynek obecnej szkoły). Jej pierwszym kierownikiem była p. Wanda Cempel, następnie p. Adam Ircha. Nauka w nowej szkole przebiegała bardzo sprawnie. Działało kilka organizacji uczniowskich.W okresie zimowym organizowane były zajęcia świetlicowe; w czasie wakacji organizowano dziecińce.

W związku ze zmniejszającą się ilością uczniów, władze oświatowe obniżyły na początku lat 70-tych stopień organizacyjny. Z kadry nauczycieli została tylko pani Wanda Czerwińska, którą powołano na kierownika Punktu Filialnego, a dyrektorem był wówczas p. Gienisław Bladowski, kierujący Szkołą Podstawową w Bożej Woli. Pani Czerwińska umiejętnie i bardzo rzetelnie organizowała pracą szkoły. Dużym zaangażowaniem wykazywał się również Komitet Rodzicielski.

     W 1979 roku pracę podjęły: p. Hanna Oracka i p. Zofia Nurczyńska ( Wit). W ciągu następnych 20 lat zachodziły kolejne zmiany. Do 1984 roku kierownictwo szkoły obejmowała p. Wanda Czerwińska. U jej boku rozpoczęła pracę p. Gabriela Gajewska. W latach 1984 – 87 dyrektorem była p. Zofia Kosicka. W tym czasie podjęły pracę pedagogiczną: Małgorzata Szlązak (obecnie Motylewicz), Renata Surowska (Budecka), Janina Bartold (Brunejko), Dorota Mikołajczyk, Elżbieta Jeznach, Beata Michalak (Markowska), Jolanta Błaszczyk (Szyjer), Marlena Janiak. Z wymienionych dziś pracują : p.Wit, p. Oracka, i p. Szyjer.

Za czasów p. Kosickiej zaczęto podnosić stopień organizacyjny szkoły.

     W latach 1987-1999 na stanowisku dyrektora był p. Zbigniew Reluga. Zatrudnił p. Iwonę Ostrowską ( Bielską). Dzięki p. Reludze ZHP ożywiło swoją działalność. Uczniowie wykazywali ogromną chęć do działań pozalekcyjnych.

 Od 1999 r. do 2009 r. stanowisko dyrektora piastowała p. Zofia Wit. W tym czasie pracę rozpoczęły: p. Justyna Gotowiec (obecnie Michta), p. Bożena Ciężka, p. Agnieszka Michałowska, p. Lucyna Gałecka (obecnie Majchrzak), p. Beata Jackowska, p. Monika Polańska, p. Magda Karczewska, p. Ewa Giers, p. Monika Chmielewska, p. Edyta Kołodziejak.

25 IX 2004 r. zorganizowano uroczystość z okazji 100 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej w Golach, podczas której  nadano szkole imię Marii Konopnickiej. Mszę celebrował Jego Ekscelencja Ks. Biskup Piotr Jarecki.

           Od 1 IX 2009 r. dyrektorem szkoły jest pani Beata Jackowska. W ostatnim  czasie pracę rozpoczęły panie: Elżbieta Chaber, Emilia Kamińska, Katarzyna Jaroszewska, Maja Więckowska, Beata Łyszkowska, Paulina Mateusiak, Katarzyna Łażewska,  Anika Borowska (obecnie Berekets), Paulina Tylkowska, Agata Kęska-Drab. W szkole w Golach jest ciepło i przytulnie. Pracują tu tylko kobiety i tworzą naprawdę zgrany zespół, znakomicie prowadzony przez panią Beatę Jackowską. Pani Dyrektor zabiega o jak najlepsze zaplecze dydaktyczne i stara się stworzyć uczniom optymalne warunki do nauki. Kto tylko przekroczy próg naszej szkoły, ma okazję poznać pomocnych, przyjaznych ludzi, odczuje miłą, rodzinną atmosferę, którą współtworzą uczniowie, ich rodzice i nauczyciele.

     Szkoła jest zawsze zadbana. Nad jej czystością czuwa niezastąpiona pani Małgorzata Sitarz. Jest najwcześniej w szkole i ostatnia z niej wychodzi. Dba, żeby każdemu dobrze się pracowało i uczyło.

     Nad sprawami finansowymi trzyma pieczę nasza  skrupulatna księgowa – Małgorzata Nowecka. Jej wnikliwemu oku nie umknie żaden grosik. Dzięki znakomitej współpracy pani Noweckiej i pani Dyrektor, zawsze mamy w szkole to, co jest potrzebne. W sekretariacie pracuje pani Martyna Adamczyk, która kompetentnie  załatwia bieżące sprawy kancelaryjno-biurowe.

      1  IX 2010 roku  oddano do użytku nowy budynek  przedszkola, które otrzymało nazwę Gminne Przedszkole w Cegłowie. Te dwie placówki utworzyły Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach. Aktualnie do  przedszkola  uczęszcza 115 dzieci, tworzących pięć grup przedszkolnych. Pracują tutaj  panie nauczycielki: Ewelina Wasiota, Agata Kęska-Drab, Dorota Bańkowska, Małgorzata Dymek, Magdalena Rubak, Marlena Borowska, Izabela Deliś, Emilia Kamińka, Maja Więckowska, Katarzyna Łażewska, Anika Berekets. Jako pomoc nauczyciela zatrudniona jest pani Ewelina Pietraszek, Agata Chmiel, Justyna Niewiadomska, Agnieszka Sierocińka. Za czystość i porządek odpowiedzialna jest pani Justyna Pindor, pani Anna Dymkowska i pani Paulina Wróblewska. W charakterze konserwatora zatrudniony jest pan Waldemar Soból. Wszyscy pracownicy  bardzo się starają, aby  podopieczni przedszkola czuli się w nim  dobrze i bezpiecznie. I tak też się dzieje.

 17 XI 2010 r. odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu im. Marii Konopnickiej w Golach. Na uroczystość zostały zaproszone władze oświatowe, gminne oraz darczyńcy i sponsorzy sztandaru, którym serdecznie dziękujemy.