Rada Rodziców Szkoły

Co to jest Rada Rodziców?  

Rada Rodziców jest przedstawicielem ogółu rodziców uczniów Szkoły, pośrednikiem pomiędzy rodzicami a dyrekcją szkoły.

Czym zajmuje się Rada Rodziców?

Rada  razem z nauczycielami uzgadnia program wychowawczo-profilaktyczny,  organizuje i finansuje różne działania rodziców na rzecz dzieci i szkoły.

Jakie są składki?

Sugerowana składka wynosi 10 zł miesięcznie, co daje dziennie około 34 grosze. Wpłat można dokonywać w składkach jednorazowych lub w ratach w sekretariacie  bądź na konto: nr 54 9304 1012 0018 9864 2000 0010.

Serdecznie dziękujemy za każdą wpłatę. Wsparcie Rodziców jest bardzo potrzebne.

 

Skład Rady Rodziców Szkoły 2020/2021

Ewelina Pietraszek     przewodnicząca
Justyna Kamińsa zastępca
Agata Ulcyfer skarbnik
Elżbieta Gardocka sekretarz
Urszula Mamica komisja rewizyjna
Katarzyna Deliś  komisja rewizyjna
Andrzej Pindor  komisja rewizyjna
Teresa Danilewicz  członek