Rada Rodziców Szkoły

Co to jest Rada Rodziców?  

Rada Rodziców jest przedstawicielem ogółu rodziców uczniów Szkoły, pośrednikiem pomiędzy rodzicami a dyrekcją szkoły.

Czym zajmuje się Rada Rodziców?

Rada  razem z nauczycielami uzgadnia program wychowawczo-profilaktyczny,  organizuje i finansuje różne działania rodziców na rzecz dzieci i szkoły.

Jakie są składki?

Sugerowana składka wynosi 10 zł miesięcznie, co daje dziennie około 34 grosze. Wpłat można dokonywać w składkach jednorazowych lub w ratach w sekretariacie  bądź na konto: nr 54 9304 1012 0018 9864 2000 0010.

Serdecznie dziękujemy za każdą wpłatę. Wsparcie Rodziców jest bardzo potrzebne.

 

Skład Rady Rodziców Szkoły 2021/2022

Ewelina Pietraszek     przewodnicząca
Elżbieta Gardocka zastępca
Katarzyna Szaflarska skarbnik
Karina Jesionowska sekretarz
Patrycja Kazimierska komisja rewizyjna
Beata Kamińska komisja rewizyjna
Katarzyna Luzak członek
Katarzyna Deliś członek

 

Skład Rady Rodziców Szkoły 2020/2021

Ewelina Pietraszek     przewodnicząca
Justyna Kamińsa zastępca
Agata Ulcyfer skarbnik
Elżbieta Gardocka sekretarz
Urszula Mamica komisja rewizyjna
Katarzyna Deliś  komisja rewizyjna
Andrzej Pindor  komisja rewizyjna
Teresa Danielewicz  członek