Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne 

Klasa I
zajęcia edukacyjne wymagania ogólne
język angielski wymagania szczegółowe
Klasa II
zajęcia edukacyjne wymagania ogólne
język angielski wymagania szczegółowe
Klasa III
zajęcia edukacyjne wymagania ogólne
język angielski wymagania szczegółowe
Klasa IV
język polski wymagania szczegółowe
język angielski wymagania ogólne

wymagania szczegółowe

matematyka

wymagania ogólne

wymagania szczegółowe

przyroda wymagania szczegółowe
historia wymagania szczegółowe
plastyka wymagania szczegółowe
muzyka wymagania szczegółowe
informatyka wymagania ogólne

wymagania szczegółowe

Klasa V
język polski wymagania szczegółowe
język angielski wymagania ogólne

wymagania szczegółowe

matematyka

wymagania ogólne

wymagania szczegółowe

biologia wymagania szczegółowe
historia wymagania szczegółowe
plastyka wymagania szczegółowe
muzyka wymagania szczegółowe
informatyka wymagania ogólne

wymagania szczegółowe

geografia wymagania szczegółowe
Klasa VI
język polski wymagania szczegółowe
język angielski wymagania ogólne

wymagania szczegółowe

matematyka

wymagania ogólne

wymagania szczegółowe

biologia wymagania szczegółowe
historia wymagania szczegółowe
plastyka wymagania szczegółowe
muzyka wymagania szczegółowe
informatyka wymagania ogólne

wymagania szczegółowe

geografia wymagania szczegółowe
Klasa VII
język polski wymagania szczegółowe
język angielski wymagania ogólne

wymagania szczegółowe

język rosyjski wymagania szczegółowe
matematyka

wymagania ogólne

wymagania szczegółowe

biologia wymagania szczegółowe
historia wymagania szczegółowe
plastyka wymagania szczegółowe
muzyka wymagania szczegółowe
informatyka wymagania ogólne

wymagania szczegółowe

geografia wymagania szczegółowe
fizyka wymagania szczegółowe
Klasa VIII
język polski wymagania szczegółowe
język angielski wymagania ogólne

wymagania szczegółowe

język rosyjski wymagania szczegółowe
matematyka

wymagania ogólne

wymagania szczegółowe

biologia wymagania szczegółowe
historia wymagania szczegółowe
fizyka wymagania szczegółowe
geografia wymagania szczegółowe
informatyka wymagania ogólne

wymagania szczegółowe

EDB wymagania szczegółowe
WOS wymagania szczegółowe