Rada Rodziców

Pani Ewelina Pietraszek – Przewodnicząca
Pani Justyna Kamińska –   Zastępca

Pani Justyna Grzeszczak – Zastępca

Pani Teresa Danielewicz – Sekretarz
Pani Joanna Walaszek –     Sekretarz
Pani  Barbara Szmydt
Pani Sylwia Cieślikowska
Pani Urszula Mamica
Pani Izabela Mirkowicz
Pani Cieślikowska