Podziękowania

Otrzymaliśmy kolejny zbiornik na wodę o pojemności 1000 litrów od Państwa
Marty i Jarosława Michalak z Bronisławowa.

Wcześniej Pan Jarosław Michalak usunął kilka pni i korzenie po wyciętych drzewach. Umożliwiło to rozpoczęcie prac nad rekultywacją terenu. 

 
Serdecznie Państwu dziękuję.

Dorota Bełza
dyrektor ZSP im. Marii Konopnickiej
w Golach