Grupa „Smerfy”

Witamy w grupie Smerfy !!!

***

Nasza grupa to radosne dzieci 3-4 letnie.

W grupie mamy 14 dziewczynek i  11 chłopców.

Lubimy śpiewać piosenki, tańczyć, zdobywać nowe wiadomości. 

***

Panie wychowawczynie to Marlena Borowska i Edyta Stępniak,

pomaga im Justyna Niewiadomska.

***

Język angielski w naszej grupie odbywa się w poniedziałki i środy.

Gimnastyka korekcyjna w czwartki w godz. 12:30 – 13:00

***

DRODZY RODZICE

 • Przypominamy, iż na zebraniu została ustalona składka klasowa w wysokości 10 zł.

Pieniążki wpłacamy do Pań z grupy ,,Smerfy”

 • W piątek 24 maja (Dzień Mamy i Taty) prosimy, aby dzieci przyniosły stroje na przebranie:

  – dziewczynki: białe rajstopy i biała bluzka/koszula

  – chłopcy: biała koszula/bluzka i ciemne spodnie

UWAGA: stroje przynosimy rano do sali, koniecznie w podpisanych torbach.

Dziękujemy 🙂

*****

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne

Grudzień

 

Krąg tematyczny: Kiedy jest nam ciepło i miło?

 • dziecko dostrzega i nazywa zmiany atmosferyczne w przyrodzie charakterystyczne w okresie zimy (4 latki),

 • uczestniczy w zabawach badawczych, próbuje samodzielnie wyciągnąć wnioski,

 • nazywa części garderoby, wie jak należy ubrać się zimą,

 • wie jak zapobiegać chorobom i rozumie konieczność poddania się leczeniu (4 latki),

 • uczy się przestrzegać reguł współżycia w grupie i przeżywać sukcesy i porażki (4 latki),

 • doskonali samodzielność w zakresie ubierania i rozbierania,

 • słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat,

 • dokonuje klasyfikacji ze względu na wybrane cechy,

 • przelicza elementy w zbiorach i porównuje ich liczebność (4 latki).

Krąg tematyczny: O czym marzy pierwsza gwiazdka?

 • dziecko poznaje urządzenia elektryczne,
 • poznaje tradycje i zwyczaje świąteczne,
 • wykonuje ozdoby świąteczne i dekoruje je,
 • dostrzega piękno świątecznych dekoracji i uczestniczy w ozdabianiu sali (ubieranie choinki w grupie), (4 latki),
 • ustala kolejność zdarzeń w historyjce obrazkowej,

 • doskonali umiejętność wypowiadania się, omawiając utwory i układając życzenia,

 • uczy się budować wypowiedzi na podany temat,

 • rozpoznaje i nazywa części garderoby,

 • doskonali umiejętność klasyfikowania przedmiotów,

 • porównuje i grupuje przedmioty ze względu na dwie cechy (4 latki),

 • usprawnia percepcję wzrokową i uwagę,

 • dziecko w radosnej atmosferze oczekuje na święta,

 • opowiada o swojej rodzinie (4 latki).

Listopad 

Tematy kompleksowe:

1) Kogo spotkam w parku i w lesie?

2) W co i jak się bawić?

3) Co nam daje ogień?

4) Jak dbać o pluszaki i domowe zwierzaki?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Nazywanie zjawisk charakterystycznych dla pór roku.
 • Poznanie wybranych roślin i zwierząt leśnych.
 • Poznanie zasad zachowania w lesie i zbierania runa leśnego.
 • Rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne (z wykorzystaniem materiału przyrodniczego).
 • Kształtowanie zgodnej współpracy z innymi dziećmi.
 • Zapoznanie z prostymi symbolami i próby kodowania informacji.
 • Kształtowanie uważnego słuchania i wypowiadania się na temat utworów literackich.
 • Słuchanie opowiadania i streszczenie go własnymi słowami. (4 latek)
 • Dokonanie oceny zachowania bohatera utworu literackiego. (4 latek)
 • Poznanie trybu życia i zwyczajów wybranych zwierząt.
 • Poznanie ptaków odlatujących z Polski na zimę. (4 latek)
 • Poznanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy.(4 latek)
 • Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.
 • Porównanie liczebności zbiorów przez ustawianie w pary. (4 latek)
 • Odgrywanie ról w zabawach parateatralnych.
 • Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki.
 • Poznanie i nazywanie części ciała.
 • Odczytywanie informacji w formie graficznej.
 • Doskonalenie zasady współżycia w grupie i uczestniczenie w tworzeniu kodeksu.
 • Kształtowanie umiejętności oceniania zachowań innych, porównując z ustalonymi zasadami.
 • Dokonuje oceny postępowania w różnych sytuacjach społecznych. (4 latek)
 • Reagowanie na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych (niebezpieczne zabawy, agresywne zachowania, uszkodzone zabawki).  (4 latek)
 • Umiejętność autoprezentacji, opowiedzenia, co lubię i potrafię robić najlepiej, nauka otwartego komunikowania o sobie (myśli, uczucia, spostrzeżenia). (4 latek)
 • Odczytywanie i nazywanie emocje własnych oraz rówieśników. (4 latek)
 • Poznanie właściwości ognia i jego korzyści dla człowieka.
 • Wskazywanie naturalnych i sztucznych źródeł ciepła i światła. (4 latek)
 • Umiejętne rozpoznawanie i nazywanie wybranych barw.
 • Wskazywanie różnic między dniem a nocą.
 • Uczestniczenie w zabawach badawczych i próby samodzielnego formułowania wniosków.
 • Poznanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z ognia.
 • Kształtowanie szacunku i dbałości o swoje rzeczy.
 • Wzbogacanie swojej wiedzy na temat wybranych zwierząt.
 • Poznanie zasad bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami.
 • Stosowanie określeń opisujących miejsce położenia przedmiotów w przestrzeni.
 • Doskonalenie koncentracji, sprawność manualnej i ruchowej.

Piosenki: