Rada Rodziców

 

Pani Monika Sander – Przewodnicząca
 Pani  Anita Razum –     Zastępca
 Pani  Karolina Opałka – Sekretarz
Pani Karolina Gasik
Pani Agnieszka Michrowska