Rada Rodziców

 

Pani Paulina Rodzik – Przewodnicząca
Pani  Agnieszka Asendrych- Zastępca
 Pani  Anna Stachlewska
 Pani Agnieszka Zagulska
Pani Krystyna Banaszek