Przedszkole

INFORMACJA

             W załącznikach publikujemy Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie HARMONOGRAMU REKRUTACJI na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Baranów, a także Uchwałę nr IV/24/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia KRYTERIÓW wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym.

Zarządzenie Wójta harmonogram rekrutacja

Uchwała kryteria rekrutacja

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE

DOKUMENTY DO REKRUTACJI:

 Regulamin naboru na rok 2019-2020

 1. WNIOSEK do przedszkola

 2. Oświadczenie o wielodzietności

 3. Samotne wychowywanie

 4.Oświadczenie o zatrudnieniu

 5. Oświadczenie o uczeszczaniu rodzeństwa do GP

 6. Oświadczenie o dochodach

 8.Karta informacyjna

 9. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

 10. Klauzula informacyjna do procesu rekrutacji

SZANOWNI RODZICE

Zamieszczamy poniżej wzory wniosków o wydanie zaświadczenia potwierdzającego złożenie zeznania podatkowego, które jest potwierdzeniem spełnienia jednego z kryteriów.

Wnioski te składają Państwo w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim.

( informacja od rodziców: przewidywany czas otrzymania pisma z urzędu wynosi 7 dni )

   wniosek nr1 (indywidalny)   – dotyczy indywidualnego wystąpienia o wydanie zaświadczenia (opłata skarbowa – 17 zł)

 wniosek nr2  – jest dla wspólnie rozliczających się rodziców (opłata skarbowa – 17 zł)

 

W/w wnioski składane są w celu potwierdzenia złożenia zeznania podatkowego, a nie wysokości dochodu.