Szkoła COVID 19

Terminy konsultacji dla uczniów od 01.06. 2020 r

Poniedziałek    Wtorek    Środa   Czwartek  

Piątek

 

Chemia

8.45 – 9.30

j. polski

A. Biernat

7.45 -9.00

A.Jagaś  11.30 – 12.30 j. rosyjski

J. Faka

8.00 -8.30

Historia –

A. Kęska -Drab

14.30 – 15.30

Religia – A. Michałowska

14.30-15.30

H. Oracka

13.30 – 14.30

Matematyka-

J. Szyjer

13.00 -15.00

J. angielski

K. Łażewska

14.30 – 15.45

Geografia – B.Tomaszewska 15.00 – 15.45 E. Kamińska 16.00 – 17.00
Wychowanie fizyczne: B. Warda

16.00 – 17.00

Fizyka – R. Soprych

15.35-16.15 –

Muzyka –

K. Juraga – Horosz 16.15-16.45

Biologia –  E. Chaber

16.00 -17.00

 

Od poniedziałku 25 maja br. Szkoła wznawia działalność w ograniczonym zakresie.

Zajęcia z elementami dydaktycznymi będą prowadzone dla 7 uczniów  we wtorki, środy i czwartki w godz. 8.00 -10.35. Wszyscy uczniowie będą przebywali w jednej sali.
Termin,wymiar i organizacja zajęć może ulec zmianie jeśli zwiększy się liczba dzieci uczęszczających do szkoły.

Zajęcia opiekuńcze będą prowadzone dla  uczniów codziennie zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Rodziców, nie dłużej jednak niż w godzinach pracy świetlicy szkolnej.

Rodzice dzieci z klas 1-3, którzy deklarują chęć przysłania dziecka do szkoły od 25 maja zobowiązani są do wypełnienia stosownych dokumentów (załączniki poniżej) i dostarczenia ich do szkoły najpóźniej do 22 maja do godz. 14.00. Dokumenty można wrzucić  do skrzynki pocztowej (od strony ulicy głównej).

Rodzice, którzy będą chcieli przysłać dziecko do szkoły w późniejszym czasie obowiązani są do złożenia  stosownych dokumentów,  co najmniej na 2 dni przed planowanym posłaniem dziecka do szkoły. 

Zaostrzone wymagania sanitarno-epidemiologiczne wymagają dostosowania warunków i organizacji pracy.

Konsultacje dla uczniów klasy ósmej  w dniach 25.05-29.05 będą prowadzone w następujących terminach:

matematyka – poniedziałek godz.13.00 -14.00

j. polski – czwartek g. 8.45 -9.45

j. angielski – piątek 13.45 -14.45

Zdalne nauczanie dla wszystkich klas będzie prowadzone na dotychczasowych zasadach.

Dokumenty do wypełnienia przez Rodziców:

Dokumenty do zapoznania się

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkól_–_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole-1 Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna-1

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna-1