Kalendarium roku szkolnego

 SPOTKANIA Z RODZICAMI
14.09.2018 Piątek,  17.00
  Spotkanie z wychowawcami
30.10. 2018 Wtorek,  17.00
  Spotkanie z wychowawcami
12.12.2018 Środa, 16.30-18.00
Zagrożenia, propozycje ocen Dzień Otwarty w godz. 16.30-18.00
23. 01.2019 Środa, 17.00
Oceny

na półrocze

Spotkanie z wychowawcami
20.03.2019 Środa,  16.30-18.00
  Dzień Otwarty w godz. 16.30-18.00
14.05.2019 Wtorek, godz. 16.30-18.00
 Zagrożenia, propozycje ocen Dzień Otwarty w godz. 16.30-18.00

Zebranie w czerwcu w zależności od potrzeb wychowawców

 

KALENDARZ IMPREZ W ROKU SZKOLNYM 2018/19
DATA IMPREZA/UROCZYSTOŚĆ
3 IX UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/19
12 X DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ I PASOWANIE NA UCZNIA
 9 XI ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
29 XI ANDRZEJKI
6 XII MIKOŁAJKI
18 XII WIGILIA
 10  I BAL KARNAWAŁOWY
24 I DZIEŃ BABCI I DZIADKA
14 II WALENTYNKI
8 III DZIEŃ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
14 III GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „BĄDŹ BEZBŁĘDNY”
11 IV
  APEL WIELKANOCNY
16 V GMINNY KONKURS RECYTATORSKI  „SŁOWEM MALOWANE”
30 IV UCHWALENIE KONSTYTUCJI 3 MAJA
23 V DZIEŃ MAMY I TATY
31 V DZIEŃ DZIECKA
21 VI UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/19
3 IX  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19
23XII-1I Zimowa przerwa świąteczna
28 I-10 II
Ferie zimowe
31 I Koniec I semestru
15-17 IV Egzamin ósmoklasisty
18 IV-23 IV Wiosenna przerwa świąteczna
21 VI Zakończenie roku szkolnego

Oprócz w/w dni – święta państwowe i religijne: 1 XI,  1 V, 3 V, 20 VI.

Dni wolne od zajęć lekcyjnych:  31, X, 2 XI, 2 V, 15-17 IV, 3 VI –  4 VI (wycieczka). W tych dniach  odbywać się będą zajęcia opiekuńcze.