Rada Rodziców

Pani Justyna Kamińska – Przewodnicząca
 Pani Teresa Danielewicz – Zastępca 
 Pani Ewelina Pietraszek  
 Pani Justyna Grzeszczak
 Pani  Świętochowska
 Pan Augustyniak
Pani Joanna Walaszek
Pani Izabela Mirkowicz
Pani Cieślikowska