Rekrutacja 2020/2021

Deklaracja o kontynuacji przedszkola – należy złożyć w terminie od 9maraca do 15 marca br.

deklaracja 2020

Rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

druki w załączniku poniżej:

załącznik nr 1 – zgłoszenie do klasy I – składają kandydaci z obwodu szkoły

załącznik nr 2 – wniosek do klasy I- składają kandydaci spoza obwodu szkoły

załącznik nr 3 – wniosek dla kandydatów do przedszkola i zerówki

Zarządzenie wzór dokumentów (1)

Harmonogram rekrutacji został zawarty w zarządzeniu nr 11/2020 oraz zarządzeniu nr 12/2020 Wójta Gminy Baranów  z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej odbywać się będzie na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Uchwały nr XXI/96/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 7 lutego 2020 r w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Ważne: od dnia 9 marca do dnia 15 marca rodzice dzieci przedszkolnych uczęszczających obecnie do przedszkola powinni złożyć deklarację w sprawie kontynuacji uczęszczania do przedszkola w nowym roku szkolnym. Brak takiego dokumentu powoduje włączenie miejsca zajmowanego przez dziecko do puli miejsc dostępnych dla nowych chętnych. Również rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej, mieszkający w obwodzie naszej Szkoły składają, jeśli taki jest ich wybór, zgłaszają kontynuację edukacji w klasie pierwszej  Szkoły Podstawowej w Golach.

Zgodnie z przepisami prawa dolna granica wieku dziecka upoważniająca do wzięcia udziału w rekrutacji do przedszkola to 3 lata (rocznik 2017)

Załączniki:

uchwala Rady Gminy

Zarządzenie nr 12

Zarządzenie nr 11