Rekrutacja

INFORMACJA

             W załącznikach publikujemy Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 24 stycznia 2019 rw sprawie HARMONOGRAMU REKRUTACJI na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Baranów, a także Uchwałę nr IV/24/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia KRYTERIÓW wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Zarządzenie Wójta harmonogram rekrutacja

  Uchwała kryteria rekrutacja

Szczegółowy regulamin wraz z załącznikami ukaże się wkrótce.

 

PRZEDSZKOLE

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOLACH

KLASA I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOLACH