Rekrutacja

Zapisy do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram rekrutacji został zawarty w zarządzeniu nr 11/2020 oraz zarządzeniu nr 12/2020 Wójta Gminy Baranów  z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja do przedszkola, oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej odbywać się będzie na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Uchwały nr XXI/96/2020 Rady Gminy Baranów z dnia 7 lutego 2020 r w sprawie określenia kryteriów rekrutacji

Ważne: od dnia 9 marca do dnia 15 marca rodzice dzieci przedszkolnych uczęszczających obecnie do przedszkola powinni złożyć deklarację w sprawie kontynuacji uczęszczania do przedszkola w nowym roku szkolnym. Brak takiego dokumentu powoduje włączenie miejsca zajmowanego przez dziecko do puli miejsc dostępnych dla nowych chętnych. Również rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej, mieszkający w obwodzie naszej Szkoły składają, jeśli taki jest ich wybór, zgłaszają kontynuację edukacji w klasie pierwszej  Szkoły Podstawowej w Golach.

Zgodnie z przepisami prawa dolna granica wieku dziecka upoważniająca do wzięcia udziału w rekrutacji do przedszkola to 3 lata (rocznik 2017)

Załączniki:

uchwala Rady Gminy

Zarządzenie nr 12

Zarządzenie nr 11

INFORMACJA

             W załącznikach publikujemy Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 24 stycznia 2019 rw sprawie HARMONOGRAMU REKRUTACJI na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych w Gminie Baranów, a także Uchwałę nr IV/24/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia KRYTERIÓW wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Zarządzenie Wójta harmonogram rekrutacja

  Uchwała kryteria rekrutacja

Szczegółowy regulamin wraz z załącznikami ukaże się wkrótce.

 

PRZEDSZKOLE

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOLACH

KLASA I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOLACH