Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Opłaty Kontakt Przedszkole Galeria Sekretariat Druki do pobrania Rada Rodziców GP Rada Rodziców SP Wymagania edukacyjne Rekrutacja 2024/2025

Badania ortoptyczne

W dniu 28 stycznia w godz. 9.00 – 16.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym możliwe będzie przeprowadzenie bezpłatnych badań  u dzieci z zakresu zaburzeń ort optycznych. Badania przeprowadzi pracownik Poradni Diagnostyczno-Terapeutycznej w Teresinie.  Badaniami mogą być objęte  dzieci z grup Motylki i Pszczółki, dzieci z oddziału zerowego oraz uczniowie klasy pierwszej.  Udział w badaniach możliwy jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców (druk dostępny w załącznikach).

Dziecko biorące udział w badaniu otrzyma pisemną informację o wynikach oraz ewentualne wskazówki do dalszego postępowania.

Informacje na temat zaburzeń ortoptycznych , kwalifikacji osoby badającej a także zgoda na badanie dostępne są w załącznikach.

Zgody na przeprowadzenie badania dostarczamy do wychowawców do dnia 23 stycznia.

Ortoptyka – informacje

Wynik badania ,

 zgoda

Badanie ortoptyczne – informacja