Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Opłaty Kontakt Przedszkole Galeria Sekretariat Druki do pobrania Rada Rodziców GP Rada Rodziców SP Wymagania edukacyjne Rekrutacja 2024/2025

Dyskusja na Sesji Rady Gminy w sprawie Szkoły w Golach

W dniu wczorajszym do późnych godzin wieczornych trwały obrady Sesji Rady Gminy Baranów m.in. toczyła się dyskusja w sprawie przyszłości Szkoły w Golach.

Wójt przedstawił wydaną przez siebie nową decyzję lokalizacji celu publicznego dla piętra Szkoły obejmującą również cele edukacyjne (uchylona została tym samym decyzja z 2017 r.). Władze Gminy wystąpią do Starostwa o zmianę sposobu użytkowania piętra Szkoły na cele edukacyjne  ale ma to się odbyć dopiero po zakończeniu procesu inwestycyjnego. Przedstawiłam władzom Gminy opinię niezależnej kancelarii prawnej wskazującą, że zmiana sposobu użytkowania piętra powinna być dokonana przed końcowym rozliczeniem dotacji, tak aby decyzja nadzoru budowlanego potwierdzająca możliwość użytkowania piętra obejmowała również  możliwość nauki dzieci. To jest bardzo ważna sprawa gdyż umowa dotacyjna z Urzędem Marszałkowskim właśnie tą decyzję traktuje jako wyznacznik osiągnięcia celu inwestycyjnego. Zmiana sposobu użytkowania dopiero po rozliczeniu dotacji może skutkować tym, że albo straci się dotację albo zablokuje możliwość nauki na piętrze Szkoły na okres kilku lat (zapisy § 5 ust. 1 pkt 8 umowy, tj. zapewnienia trwałości operacji w okresie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej oraz ze względu na przyjęty w momencie rozliczenia umowy sposób pomiaru wskaźnika, czyli decyzję o sposobie użytkowania).  Sprawa dokładnego terminu wysłania wniosku do Starostwa nie została rozstrzygnięta podczas Sesji.

Obecnie Urząd Gminy prowadzi  działania nad zaprojektowaniem  instalacji nawiewno-wywiewnej na piętrze Szkoły, co jest jednym z wymogów technicznych aby  mogły się tam uczyć się dzieci. Nie ma jednak jeszcze zabezpieczonych środków finansowych na ten cel.

Przedstawiłam też koncepcję podziału pomieszczeń na piętrze Szkoły tak, aby pogodzić różne cele społeczne i zadania Gminy:

  • trzy pomieszczenia na klasy lekcyjne,
  • jedno pomieszczenie na świetlicę szkolną,
  • jedno (duże) pomieszczenie na filię Biblioteki Gminnej,
  • jedno (małe) pomieszczenie na Bibliotekę Szkolną,
  • jedno pomieszczenie dla lokalnych organizacji społecznych.

Zaznaczyłam, że po zakończeniu lekcji wszystkie pomieszczenia na piętrze Szkoły mogą być użytkowane dla zadań społeczno-kulturalnych całej Gminy, co zapewni realizację celu dotacyjnego wskazanego w umowie z Urzędem Marszałkowskim.

Kolejną pilną sprawą, na którą zwróciłam uwagę to brak właściwego ocieplenia stropodachu i rur centralnego ogrzewania biegnących na nieużytkowanej części stropowej dachu. Gdy rok temu objęłam funkcję dyrektora jedną z uwag zgłoszonych przez nauczycieli była niska temperatura w niektórych  salach. Rzeczywiście zimą pomimo, że  piec był nastawiony na maksymalną temperaturę, niektóre grzejniki były tylko ciepłe. Przyczyna wyjaśniła się w czerwcu, gdy zrobiliśmy oględziny stropodachu. Warstwa izolacyjna stropu praktycznie nie istnieje: stalowe tregle są nieosłonięte a warstwa waty straciła swoje właściwości izolacyjne (z powodu upływu czasu uległa zlasowaniu i dodatkowo w znacznej części uległa zniszczeniu). Największym problemem są bardzo słabo zabezpieczone rury centralnego ogrzewania biegnące na nieizolowanej części poddasza. Są to rury sprzed ok. 25 – 30 lat do ogrzewania grawitacyjnego, kiedy w Szkole był jeszcze piec węglowy. W ocenie hydraulika obecnie minimum 30% ciepła jest tracone (najgorętsza woda biegnie rurami na nieizolowanej części strychu).  Wielka szkoda, że podczas tego remontu nie przerobiono rur centralnego ogrzewania tak aby odciąć przepływ wody przez nieogrzewany strych.

Podczas Sesji przestawiłam też uzgodnioną z Wójtem Gminy koncepcję prowadzenia zajęć szkolnych do czasu zakończenia prac remontowych i uzyskania stosownych zezwoleń dla piętra szkoły. W dniu dzisiejszym odbędzie się w naszej Szkole Rada Pedagogiczna. O szczegółach nowej organizacji roku szkolnego poinformuję Państwa w dniu jutrzejszym.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach