Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Opłaty Kontakt Przedszkole Galeria Sekretariat Druki do pobrania Rada Rodziców GP Rada Rodziców SP Wymagania edukacyjne Rekrutacja 2024/2025

Konkurs plastyczny – KRUS

Serdecznie zapraszamy do udziału w 11. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. 

Konkurs ma na celu promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.

Aby móc przystąpić do Konkursu należy wykonać pracę plastyczną w formacie A3 (dwuwymiarową), w dowolnej technice obrazującą sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym, od 30 lat upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII), według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

Na laureatów czekają nagrody rzeczowe.

Prace plastyczne prosimy składać do sekretariatu szkoły do dnia 26.03.2021 r.

Aby przygotować się do konkursu, można poszukać informacji na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce „Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym”. Można tam znaleźć min. film pt.: „Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”, który zabierze Was na wirtualny spacer po gospodarstwie czy szkolenie e-learningowe: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, w którym wraz z trojgiem sympatycznych dzieci poznacie najczęściej występujące w gospodarstwach sytuacje niebezpieczne.