Konsultacje

Wszyscy nauczyciele w szkole prowadzą konsultacje

w roku szkolnym 2022/23

(w ramach art. 42 ust. 2f ustawy Karta Nauczyciela)

Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI 

na naszej stronie internetowej.