Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Rekrutacja do przedszkola 2023/2024 Opłaty Kontakt Przedszkole Rekrutacja do szkoły 2023/2024 Galeria Sekretariat Wymagania edukacyjne Druki do pobrania

Lekcja terenowa z geografii

We wtorek 19 czerwca klasa siódma w ramach zajęć z geografii wybrała się na wycieczkę terenową. Celem zajęć było bliższe poznanie własnego regionu. Na początku uczniowie określili położenie własnej okolicy, a także wymienili cechy otaczającego ich terenu. Następnie przy pomocy przyrządów i własnych obserwacji określili stan pogody. Siódmoklasiści scharakteryzowali również rodzaj zabudowy, a także funkcje mijanych budynków. Na podstawie obserwacji wymienili elementy krajobrazu, zarówno te przyrodnicze jak i antropogeniczne. Korzystając z  mapy i własnej wiedzy określili nazwy miejscowości położonych w różnych kierunkach od własnego regionu. Za pomocą busoli wyznaczyli azymut wybranego przez siebie punktu w terenie. Uczniowie zwrócili również uwagę na skały, które występują w regionie, a także na głaz znajdujący się niedaleko szkoły.