Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Opłaty Kontakt Przedszkole Galeria Sekretariat Druki do pobrania Rada Rodziców GP Rada Rodziców SP Wymagania edukacyjne Rekrutacja 2024/2025

Odpowiedź na petycję Rodziców

 

Szanowni Rodzice Dzieci z grupy Smerfów,

w odpowiedzi na Państwa petycję dotyczącą finansowania zajęć logopedycznych dla Państwa dzieci (data wpływu 06.12.2019 r.) informuję, że w arkuszu organizacyjnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przewidziano 19 godzin logopedii.  Obecnie zatrudniony w zastępstwie specjalista może z przyczyn osobistych realizować   15 godzin. Mając na uwadze trudności ze znalezieniem specjalisty logopedy na zastępstwo (w przedszkolu nie było go od kilku lat) oraz   wychodząc z założenia, że lepiej realizować 15 godzin logopedii niż nie realizować jej w ogóle przyjęłam wcześniej wspomniane rozwiązanie. Dodatkowo wyjaśniam, że w drugiej połowie lutego  2020 r. wraca do pracy specjalista, który będzie mógł realizować przewidzianą w arkuszu organizacyjnym liczbę godzin logopedii. Wówczas prawdopodobnie uda się też objąć pomocą Państwa dzieci. Jeśli liczba godzin przeznaczonych na logopedię okaże się  niewystarczająca wystąpię do Organu Prowadzącego o zwiększenie wymiaru godzin na tę formę pomocy do pełnego etatu, tj. do 22 godzin tygodniowo. Aby wspomóc rozwój Państwa dzieci zobowiązałam nauczycielki do ścisłej współpracy z logopedą w zakresie prowadzenia codziennych grupowych ćwiczeń logopedycznych, Państwo natomiast otrzymaliście możliwość osobistego kontaktu z logopedą celem uzyskania wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

Z poważaniem

p.o. dyrektor Dorota Bełza