Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Opłaty Kontakt Przedszkole Galeria Sekretariat Druki do pobrania Rada Rodziców GP Rada Rodziców SP Wymagania edukacyjne Rekrutacja 2024/2025

Odpowiedź na wniosek Rady Rodziców

W odpowiedzi na wniosek Państwa  w sprawie wydłużenia dyżuru wakacyjnego (data wpływu 03.03. 2020 r.) wyjaśniam, co następuje:

  1. Rozumiem problemy rodziców, którzy podobnie jak część personelu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ma wymiar urlopu wynikający z kodeksu pracy i w związku z tym musi pracować w wakacje. Zgadzam się z Państwem, że władze samorządowe powinny dołożyć wszelkich starań w celu wyrównywania szans dzieci z gmin wiejskich.
  2. Muszę skorygować Państwa dane (opinie) o ilości dzieci zgłaszanych podczas ferii świątecznych lub zimowych. Niestety ilość zgłaszanych dzieci drastycznie  nie pokrywa się z ilością dzieci faktycznie przychodzących do przedszkola w tych okresach. Przykładowo z deklaracji rodziców wynikało, że w czasie ostatnich  ferii zimowych należało  zapanować pracowników do 3 grup, co też uczyniłam. Faktyczna ilość dzieci jaka przyszła do przedszkola wystarczyła do obsadzenia 1 grupy. Niestety  przez 2 tygodnie gotowość świadczenia pracy przez personel była utrzymywana  gdyż rodzice nie zgłosili, że dzieci będą nieobecne. Liczę,  że przy Państwa pomocy uda się wypracować rozwiązania pozwalające na rzetelne zgłaszanie nieobecności dzieci. Może np. opłata z góry za deklarowany czas pobytu dziecka?
  3. W ciągu najbliższych dwóch tygodni poinformuję Państwa o możliwości zaangażowania nauczycieli i personelu pomocniczego do pracy przez 1 miesiąc wakacji. W kalkulacji tej muszę również uwzględnić planowane działania remontowe. Przedszkole pomimo, iż zostało oddane do użytku stosunkowo niedawno posiada szereg niedoróbek budowlanych (np. przeciekający dach, niewłaściwe rozwiązania z zakresu ochrony pożarowej, nieszczelna kanalizacja). Część z nich planowałam usunąć, ze wsparciem Wójta, w okresie wakacyjnym.

W Państwa wniosku brakuje informacji ile osób chciałoby skorzystać z wydłużonego dyżuru wakacyjnego. Proszę o uzupełnienie wniosku.

Dorota Bełza

dyrektor ZSP w Golach