Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Opłaty Kontakt Przedszkole Galeria Sekretariat Druki do pobrania Rada Rodziców GP Rada Rodziców SP Wymagania edukacyjne Rekrutacja 2024/2025

Organizacja przyprowadzania/odbioru dzieci od 12.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

od poniedziałku rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci nie będą mogli wchodzić do budynku Szkoły i Przedszkola. Wprowadzone zmiany utrudnią funkcjonowanie Państwu i nam pracownikom Zespołu. Robimy to jednak z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i personelu niepedagogicznego. Wiem, że są pojedyncze osoby, które nie akceptują takiego rozwiązania ale należy zadać sobie pytanie, co jest ważniejsze wygoda czy bezpieczeństwo? Nawet jeżeli niektórzy z Państwa nie wierzą w możliwość zakażenia koronawirusem to proszę uszanować obawy pozostałych. Ostatnio mieliśmy przykład, że z powodu zagrożenia epidemicznego Przedszkole zostało zamknięte a Szkoła pracowała w systemie hybrydowym.

Nie jest łatwo zorganizować przyprowadzenie i odbiór dzieci zwłaszcza przedszkolaków bez wchodzenia rodziców.  Jest to jednak stan wyższej konieczności więc liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Poniżej przedstawiam organizację przyprowadzania i odbierania dzieci.

Przedszkole

Wytypowany personel będzie przy drzwiach wejściowych odbierał/oddawał dzieci, odprowadzał do szatni, pomagał w rozbieraniu/ubieraniu a następnie odprowadzał do sali. Przy odbiorze ubrane już dziecko będzie przekazywanie rodzicowi/opiekunowi oczekującemu na zewnątrz. Osoby upoważnione do odbioru dzieci powinny posiadać dokument tożsamości.

W godzinach największego ruchu, tj. 7.30 – 8.00, 12.30 – 13.00 oraz 15.00-16.00 personel będzie pełnił stały dyżur przy drzwiach Przedszkola. W pozostałym czasie należy dzwonić pod numer sekretariatu: 46 856 09 02.

Szkoła

W godzinach 7.15 – 8.00 oraz 10 minut przed rozpoczęciem lekcji przez daną klasę, dyżur przy drzwiach wejściowych (od strony drogi powiatowej) będzie  pełnił wyznaczony pracownik. Po zakończeniu lekcji przez uczniów klas I – III, dzieci nie korzystające ze świetlicy szkolnej będą oddawane rodzicom przez wychowawczynie klas. Dzieci z klas IV-VIII będą wychodziły po zakończonych lekcjach samodzielnie. W pozostałych przypadkach przyprowadzania/odbioru dzieci, w tym ze świetlicy  proszę dzwonić pod numer telefonu 501 440 988.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach.