Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Opłaty Kontakt Przedszkole Galeria Sekretariat Druki do pobrania Rada Rodziców GP Rada Rodziców SP Wymagania edukacyjne Rekrutacja 2024/2025

Po 70 latach szansa na salę gimnastyczną

Pomysł wybudowania sali gimnastycznej w Szkole w Golach pojawił się już w 1948 roku. Inicjatorem budowy był ówczesny kierownik Szkoły Czesław Połeć oraz gospodarz wsi Gole i radny Marian Fabisiak. Uzyskano zgodę na budowę, otrzymano subwencję w wysokości 150 tys. zł oraz zgromadzono cegłę i wapno. Niestety wskutek reorganizacji z Rady Gminy odeszli inicjatorzy projektu, a wraz z ich odejściem upadła sprawa budowy sali gimnastycznej.

W tym roku  pojawiła szansa na rozpoczęcie inwestycji. Rada Gminy Baranów przeznaczyła 50 tys. zł na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej w Szkole w Golach.  Radna, Pani Beata Fabisiak, postarała się o  mapę geodezyjną terenu Szkoły. Pomimo upływu kilku miesięcy w Urzędzie Gminy nie podjęto działań zmierzających do opracowania dokumentacji budowlanej. Lipiec to ostateczny czas na uruchomienie działań proceduralnych i opracowanie jeszcze w tym roku projektu budowlanego sali gimnastycznej. W sytuacji braku działań ze strony Urzędu Gminy w połowie czerwca grupa nauczycieli i rodziców wzięła sprawy w swoje ręce. Dzięki pomocy jednego z architektów opracowany został rys techniczny sali gimnastycznej oraz złożony został  do Urzędu Gminy wniosek o wydanie decyzji w sprawie warunków budowy. Tym samym procedura została uruchomiona.  Liczymy, że w ciągu kilkunastu dni Wójtowi Gminy uda się wydać stosowną decyzję, gdyż budowa sali nie jest skomplikowaną inwestycją, ani też nie wymaga uzyskania specjalnych zezwoleń. Jeżeli w sierpniu uruchomiona zostanie przez Wójta procedura zamówienia na projekt, to do listopada może być gotowa dokumentacja budowlana oraz złożony do Starostwa w Grodzisku wniosek o pozwolenie na budowę.  Jest to jeden z warunków dofinansowania. Na wiosnę 2021 będzie można się starać o dofinansowanie inwestycji (zazwyczaj nabór wniosków trwa do marca lub kwietnia danego roku).

Zob.  Wniosek dot. warunków budowy sali gimnastycznej

 

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach