Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Opłaty Kontakt Przedszkole Galeria Sekretariat Druki do pobrania Rada Rodziców GP Rada Rodziców SP Wymagania edukacyjne Rekrutacja 2024/2025

Zaproszenie do przetargu na catering

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Golach im. Marii Konopnickiej informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje usługi społecznej pn. „Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Cegłowie w 2021 roku, w dniach w których pracuje przedszkole”.

Dokumentacja postępowania dostępna jest na stronie internetowej www.gole.edu.pl, (zakładka: Przetarg na catering ),

Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 tj. kwoty 750 000 euro.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych, spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia oferty.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach