Przetarg na catering

Rozstrzygnięcie postępowania  na realizację usługi społecznej pn.: Przygotowanie i dostarczenie posiłków (usługa cateringowa) dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Cegłowie w roku 2021 w dniach, w których pracuje przedszkole.

 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

Zaproszenie do składania ofert

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Golach im. Marii Konopnickiej informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje usługi społecznej pn. „Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla dzieci uczęszczających do Gminnego Przedszkola w Cegłowie w 2021 roku, w dniach w których pracuje przedszkole”.

Dokumentacja postępowania dostępna jest poniżej

Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 tj. kwoty 750 000 euro.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych, spełniających warunki udziału w postępowaniu do złożenia oferty.

zaproszenie

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (4)

Załącznik nr 2A – wykaz usług (1)

Załącznik nr 2B – wykaz usług do kryterium DOŚWIADCZENIE (1)

Załącznik nr 3 – wykaz narzędzi (1)

Załącznik nr 4 – Projekt umowy – Komentarze KC (1)

Załącznik nr 5 – oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitalowych (2)

Załącznik nr 6 – lista produktów