Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Opłaty Kontakt Przedszkole Galeria Sekretariat Druki do pobrania Rada Rodziców GP Rada Rodziców SP Wymagania edukacyjne Rekrutacja 2024/2025

Pytania związane z sytuacją epidemiologiczną

W związku z pytaniami rodzica  wyjaśniam, że wątpliwości dotyczące zagrożenia epidemiologicznego, w tym między innymi kontroli osób nie objętych kwarantanną należy kierować do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału Sanepidu. Natomiast w kwestii wypłaty  zasiłków z tytułu przebywania na kwarantannie lub zasiłków z powodu nagłego zamknięcia placówki należy kierować do właściwego oddziału ZUS (ze względu na miejsce odprowadzania składek).

Według mojej wiedzy osoby nie objęte kwarantanną nie podlegają żadnemu nadzorowi a o przeprowadzeniu testu na koronawirusa decyduje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Osoby objęte kwarantanną dostarczają decyzję o kwarantannie do pracodawcy (powinna być dostarczona drogą mailową przez Sanepid). Na tej podstawie otrzymają 80 procent wynagrodzenia lub mogą umówić się z pracodawcą na pracę zdalną w okresie kwarantanny i otrzymają wtedy całkowite wynagrodzenie.

Z powodu nagłego zamknięcia placówki rodzicom dzieci w wieku do lat 8 nie objętych kwarantanną przysługuje zasiłek opiekuńczy w wysokości 80 proc. Aby otrzymać zasiłek należy spełnić warunki:

  • zamknięcie placówki było nieprzewidziane – rodzic dowiedział  się o tym w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed zamknięciem placówki
  • nie ma innego członka rodziny, który może zapewnić opiekę dziecku
  • nie został wykorzystany limit 60 dni zasiłku opiekuńczego, przysługujący w roku kalendarzowym

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie. Przysługuje na równi matce lub ojcu dziecka i jest wypłacany temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. 

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego jest:

  • oświadczenie ubezpieczonego o nieprzewidzianym zamknięciu placówki (druk ZAS – 36)
  • wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15

 

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach