Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Opłaty Kontakt Przedszkole Galeria Sekretariat Druki do pobrania Rada Rodziców GP Rada Rodziców SP Wymagania edukacyjne Rekrutacja 2024/2025

REKRUTACJA

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że wszystkie dzieci spełniające wymagania formalne (zamieszkałe na terenie Gminy Baranów oraz urodzone nie później niż w 2017 r.) zostały zakwalifikowane jako kandydaci do przedszkola , szkoły podstawowej oraz oddziału przedszkolnego (zerówki)  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golach.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych powinni złożyć potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do naszej placówki w terminach od 6 kwietnia do 17 kwietnia br. Brak potwierdzenia woli będzie traktowany jako rezygnacja z miejsca w naszej placówce.

Potwierdzenia woli można składać:

  • mailowo przesyłając skan lub zdjęcie   na adres: sekretariatgole@interia.pl
  •  osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich wrzucając potwierdzenie do skrzynki umieszczonej przed wejściem głównym do budynku przedszkola (w godz. 8.30 – 16.00)
  • pocztą na adres: ZSP Gole 51, 96-314 Baranów

Odpowiedni druk potwierdzenia woli zamieszony został w załączniku, będzie też dostępny przed wejściem głównym do budynku przedszkola.

W przypadku pytań i wątpliwości telefon kontaktowy: 693084722 lub 468560723

Listy dzieci zakwalifikowanych zostały umieszone przy wejściu głównym odpowiednio przedszkola  i szkoły (zerówka, klasa pierwsza).

Potwierdzenie woli