Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Opłaty Kontakt Przedszkole Galeria Sekretariat Druki do pobrania Rada Rodziców GP Rada Rodziców SP Wymagania edukacyjne Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja na rok szkolny 2024/25

Szanowni Rodzice, 

informujemy, że z dniem 19.02.2024 r. rozpoczyna się proces rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do szkoły, przedszkola oraz do oddziału przedszkolnego w szkole.

Etapy:

19 -29 luty 2024 r. – składanie zgłoszeń do szkoły (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) oraz składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania do przedszkola w przyszłym roku szkolnym (dotyczy dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola).

1-29 marzec 2024 r.– składanie wniosków o przyjęcie do szkoły i oddziału przedszkolnego w szkole (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły w Golach) oraz składanie wniosków o przyjęcie do Gminnego Przedszkola w Cegłowie (dotyczy dzieci w wieku 3-6 lat, które zamieszkują na terenie Gminy Baranów)

10 kwietnia 2024 r. od godz. 13.00 – wywieszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

10 -17 kwietnia 2024 r. – składanie potwierdzeń woli przyjęcia dziecka do szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego

22 kwietnia 2024 r. od godz. 13.00 – wywieszenie list przyjętych i nieprzyjętych

Listy wywieszone zostaną w gablotach przy wejściu do budynku szkoły i przedszkola

Zarzadzenie Wojta Rekrutacja do szkoły

Zarzadzenie Wojta Rekrutacja do przedszkola i odzialow przedszkolnych

deklaracja-o-kontynuowaniu-uczęszczania-do-przedszkola

druk zgłoszenia do szkoły (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły w Golach

druk wniosku o przyjecie do szkoły (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły w Golach)

druk wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego