Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Opłaty Kontakt Przedszkole Galeria Sekretariat Druki do pobrania Rada Rodziców GP Rada Rodziców SP Wymagania edukacyjne Rekrutacja 2024/2025

Strajk 8 IV 2019r.

Szanowni Rodzice

            W związku z tym, iż w chwili obecnej nie mam informacji o odwołaniu akcji  strajkowej, a czas pobytu dzieci dzisiaj w szkole i przedszkolu kończy się, zakładam, iż strajk rozpocznie się w poniedziałek 8 IV 2019r. Będzie to strajk bezterminowy. Informuję Państwa, że w szkole i przedszkolu będzie zapewniona opieka dzieciom, które przyjdą do tych placówek. Niemniej jednak ponawiam prośbę , aby Państwo w miarę możliwości zaopiekowali się swoimi dziećmi. (Rodzice dzieci, które nie ukończyły 8 roku życia, mają prawo skorzystać z zasiłku opiekuńczego). Zorganizowanie opieki dzieciom będzie  bardzo trudne, gdyż zdecydowana większość  pracowników ZSP, deklarowała w referendum udział w strajku. Każdego dnia będę otrzymywała listę nauczycieli, którzy podejmą pracę i będę ich  przydzielała do sprawowania opieki nad dziećmi. Najprawdopodobniej zdarzy się tak, iż dziećmi z przedszkola będą opiekowały się panie ze szkoły i odwrotnie. Grupy przedszkolne mogą też być łączone ze szkolnymi. Sytuacja jest  bardzo trudna, dlatego też proszę Państwa o wsparcie i zrozumienie. Dużym ułatwieniem byłoby też wcześniejsze odbieranie dzieci z przedszkola/szkoły.

        Zapewniam, iż zajęcia w szkole i przedszkolu zostaną przywrócone, jeśli tylko będzie to możliwe.  Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w wyznaczonym wcześniej terminie (15, 16, 17 IV). 

       O ewentualnym odwołaniu akcji protestacyjnej nauczycieli, zostaniecie Państwo niezwłocznie powiadomieni. Bardzo proszę o śledzenie informacji  na naszej stronie internetowej www.gole.edu.pl oraz w środkach masowego przekazu typu: radio, telewizja, itp.

 

 

Z poważaniem

Beata Jackowska

Dyr. ZSP w Golach