Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Rekrutacja do przedszkola 2023/2024 Opłaty Kontakt Przedszkole Rekrutacja do szkoły 2023/2024 Galeria Sekretariat Wymagania edukacyjne Druki do pobrania

Zakończenie roku szkolnego – zmiany

Dzięki uprzejmości jednego z rodziców nie musimy uzależniać  przebiegu końca roku szkolnego od pogody. Zostaną rozstawione namioty. W związku z tym zmianie ulega harmonogram uroczystości.

Wytyczne ministerstwa edukacji nie pozwalają na uroczyste zakończenie roku szkolnego. Niestety musimy ograniczyć się tylko do rozdania świadectw i nagród. Możliwe jest umówienie się na indywidualny termin odbioru świadectwa w późniejszym terminie.

 

Uczestnicy spotkania  w dniu 26 czerwca zobowiązani są do przestrzegania poniższego regulaminu:

  1. Klasy spotykają się  26 czerwca według  harmonogramu:

9.00 – 9.30 –  zerówka szkolna oraz klasa I

10.00 – 10.30 – klasy II i III

11.00 – 11.30 – klasy IV i V

12.00 – 12.30 – klasy VI, VII, VIII

  1. Uczestnicy gromadzą się nie wcześniej niż 10 minut przed zaplanowanym spotkaniem.
  2. Uczniowi może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun.
  3. Uczniowie  i opiekunowie zajmują miejsca wyznaczone przez wychowawców.
  4. Uczestnicy spotkania zobowiązani są do zachowania bezpiecznego odstępu (co najmniej 1,5 m).
  5. Nie organizuje się poczęstunku. 
  6. Nauczyciele rozdający dzieciom pamiątki zakładają rękawiczki oraz osłaniają usta i nos.
  7. Uczestnicy spotkania obowiązani są do bezzwłocznego opuszczenia terenu placówki po zakończeniu spotkania .
  8. Miejsca dla uczestników oraz otoczenie dezynfekuje się bezpośrednio po zakończeniu spotkania.

 

Dorota Bełza, dyrektor ZSP