Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Rekrutacja do przedszkola 2023/2024 Opłaty Kontakt Przedszkole Rekrutacja do szkoły 2023/2024 Galeria Sekretariat

Zaostrzenie procedur sanitarnych

W związku z obserwowanymi przypadkami wchodzenia przez osoby dorosłe do szkoły i przedszkola  bez maseczek, brakiem dezynfekcji rąk a nawet przyprowadzaniem czy odbieraniem dzieci przez osoby z objawami  infekcji ogranicza się rodzicom  i opiekunom  wchodzenie do budynku szkoły i przedszkola. Dzieci będą odbieralne przez personel przy wejściach do budynków. Zaleca się ponadto aby uczniowie szkoły podstawowej podczas pobytu w szkole osłaniali usta i nos.

Wszyscy pracownicy ZSP obowiązani są do osłony ust i nosa podczas pracy.

Jednocześnie dla właściwej organizacji pracy proszę by rodzice dzieci przedszkolnych ponowne złożyli deklaracje dotyczące godzin przyprowadzania i odbierania dzieci (składamy  do wychowawczyń grup telefonicznie lub mailowo w jak najszybszym czasie). Deklaracje składane na wiosnę nie zawsze są przestrzegane. 

Informuję również, że od czwartku, tj. od 1 października pomieszczenia szkolne są codziennie ozonowane. Korzystamy z prywatnego ozonatora.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach.