Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Opłaty Kontakt Przedszkole Galeria Sekretariat Druki do pobrania Rada Rodziców GP Rada Rodziców SP Wymagania edukacyjne Rekrutacja 2024/2025

Konkurs

Konkurs Rodzinny

,,Mój przyjaciel MIŚ’’

 

Organizator:

Gminne Przedszkole w Cegłowie,

Cegłów 22B , 96-314 Baranów.

Nauczyciele: M. Kołakowska, D. Bańkowska, I. Małecka, E. Zapolnik

Cele konkursu:

– inspirowanie do aktywności twórczej dzieci i rodziców

– promowanie talentów dzieci

– rozwijanie zdolności manualnych dzieci

– umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych

– zachęcanie rodziców do współpracy

III. Konkurs adresowany jest do:
dzieci w wieku 3 – 6 lat z rodzicami/ opiekunami z Gminnego Przedszkola w Cegłowie

Termin dostarczania prac: 23.11.2020 r. – 30.11.2020 r.

Technika, forma pracy: dowolna

Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, wiek dziecka oraz nazwę grupy.

Ilość prac: Każde dziecko może wykonać jedną pracę plastyczną następnie dostarczyć ją do przedszkola .

W tym roku szkolnym ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, przyniesione prace plastyczne prosimy wrzucać do pudełka z napisem:

KONKURS : „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ” znajdującego się przed przedszkolem – prace będą poddane wcześniejszej kwarantannie. 

VII. Ogłoszenie wyników konkursu: 07.12.2020 r.

VIII. Wyrażenie zgody:

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, zgodą na publikację zdjęć i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu.