Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Rekrutacja do przedszkola 2023/2024 Opłaty Kontakt Przedszkole Rekrutacja do szkoły 2023/2024 Galeria Sekretariat

Przyjęcia do przedszkola w ciągu roku

Na podstawie obowiązujących przepisów dyrektor przedszkola w  szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

Wniosek ( druk dostępny w zakładce Rekrutacja 2020/2021/Przedszkole)  oraz podanie z uzasadnieniem można składać w sekretariacie ZSP lub wrzucić do skrzynki pocztowej.

Każdy przypadek rozpatruje się indywidualnie pod kątem:

  • potrzeb zgłaszających się rodziców (np. konieczność powrotu do pracy),
  • samodzielności dziecka np. informowanie o potrzebie skorzystania z toalety (przedszkole nie ma warunków  do opiekowania się dziećmi, które noszą pieluchy),
  • możliwości społecznych i emocjonalnych dziecka pozwalających na funkcjonowanie w grupie z dziećmi starszymi wiekowo.