Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Opłaty Kontakt Przedszkole Galeria Sekretariat Druki do pobrania Rada Rodziców GP Rada Rodziców SP Wymagania edukacyjne Rekrutacja 2024/2025

Laboratorium Przyszłości


Nasza szkoła bierze udział w Programie

Laboratoria Przyszłości”

Realizacja tego programu przewidziana jest na lata 2022/2027.

Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

#LaboratoriaPrzyszłości          #LaboratoriaPrzyszlosci

W ramach Programu szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

Nasza szkoła uzyskała dofinansowanie w wysokości 30 tys. na zakup odpowiedniego sprzętu podstawowego określonego w ramach programu oraz wyposażenia dodatkowego.

Wyposażenie podstawowe w naszej szkole: drukarka 3D wraz z akcesoriami, filament, mikrokontroler z czujnikami, lutownica / stacja lutownicza z gorącym powietrzem, kamera przenośna cyfrowa oraz aparat fotograficzny i statyw wraz z akcesoriami, mikroport z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofon kierunkowy oraz gimbal.

W ramach wyposażenia dodatkowego zostały zakupione narzędzia do obróbki drewna i metalu oraz sprzęt AGD. Udało się także przystosować odpowiednie stanowiska do pracy, m.in. stół warsztatowy. Wszystkie zakupione sprzęty będą wykorzystywane głownie w czasie zajęć technicznych.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. „Laboratoria Przyszłości” to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

Mamy nadzieję, że te nowoczesne urządzenia uatrakcyjnią zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: Laboratoria Przyszłości.