Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Opłaty Kontakt Przedszkole Galeria Sekretariat Druki do pobrania Rada Rodziców GP Rada Rodziców SP Wymagania edukacyjne Rekrutacja 2024/2025

Od 25 maja możliwość ograniczonego powrotu do szkół

Od 25 maja br. rząd pozwolił uczniom klas 1-3 wrócić do szkół na zajęcia opiekuńcze z elementami zajęć dydaktycznych oraz dopuścił możliwość korzystania przez uczniów klas ósmych z konsultacji na terenie szkoły. Od dnia 1 czerwca br. z takich konsultacji będą mogli korzystać uczniowie wszystkich klas. Decyzja o posyłaniu dzieci do szkoły należy do Rodziców. Wszystkie zajęcia muszą odbywać się z zachowaniem rygoru sanitarnego.

Wprowadzone środki zapobiegawcze nie dadzą  jednak całkowitej gwarancji, że nie dojdzie do zakażenia. Zakażenie wirusem COVID 19 może przebiegać   bezobjawowo – osoba chora nie  ma objawów jednak zaraża innych. Nie można wykluczyć, że osoby przechodzące zakażenie  bezobjawowo będą przebywały w otoczeniu dziecka.

Rodzice  dzieci z naszej Szkoły są proszeni o wypełnienie  ankiet, w których deklarują swoją wolę. Rodzice zainteresowani przysłaniem dzieci do Szkoły otrzymają stosowne dokumenty do obowiązkowego wypełnienia.

Organizacja zajęć w  Szkole będzie uzależniona od Państwa deklaracji.

Dorota Bełza dyrektor ZSP w Golach

Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna (1)

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkól_–_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole (1)