Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Opłaty Kontakt Przedszkole Galeria Sekretariat Druki do pobrania Rada Rodziców GP Rada Rodziców SP Wymagania edukacyjne Rekrutacja 2024/2025

Organizacja zajęć od 25 maja

Od poniedziałku 25 maja br. Szkoła wznawia działalność w ograniczonym zakresie.

Zajęcia z elementami dydaktycznymi będą prowadzone dla 7 uczniów  we wtorki, środy i czwartki w godz. 8.00 -10.35. Wszyscy uczniowie będą przebywali w jednej sali.
Termin,wymiar i organizacja zajęć może ulec zmianie jeśli zwiększy się liczba dzieci uczęszczających do szkoły.

Zajęcia opiekuńcze będą prowadzone dla  uczniów codziennie zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Rodziców, nie dłużej jednak niż w godzinach pracy świetlicy szkolnej.

Rodzice dzieci z klas 1-3, którzy deklarują chęć przysłania dziecka do szkoły od 25 maja zobowiązani są do wypełnienia stosownych dokumentów (załączniki poniżej) i dostarczenia ich do szkoły najpóźniej do 22 maja do godz. 14.00. Dokumenty można wrzucić  do skrzynki pocztowej (od strony ulicy głównej).

Rodzice, którzy będą chcieli przysłać dziecko do szkoły w późniejszym czasie obowiązani są do złożenia  stosownych dokumentów,  co najmniej na 2 dni przed planowanym posłaniem dziecka do szkoły. 

Zaostrzone wymagania sanitarno-epidemiologiczne wymagają dostosowania warunków i organizacji pracy.

Konsultacje dla uczniów klasy ósmej  w dniach 25.05-29.05 będą prowadzone w następujących terminach:

matematyka – poniedziałek godz.13.00 -14.00

j. polski – czwartek g. 8.45 -9.45

j. angielski – piątek 13.45 -14.45

Zdalne nauczanie dla wszystkich klas będzie prowadzone na dotychczasowych zasadach.

Dokumenty do wypełnienia przez Rodziców

Karta zgłoszenia

Czynniki ryzyka

Objawy chorobowe

Zgody

Oświadczenia

Dokumenty do zapoznania się

Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna (1)

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkól_–_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole (1)