Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Opłaty Kontakt Przedszkole Galeria Sekretariat Druki do pobrania Rada Rodziców GP Rada Rodziców SP Wymagania edukacyjne Rekrutacja 2024/2025

Podziękowanie

Serdecznie dziękuję Mieszkańcom Gminy Baranów za powstrzymanie się od komentowania spraw dotyczących nieprawidłowości w realizacji procesu inwestycyjnego Szkoły w Golach. Trzeba mieść cierpliwość i wyrozumiałość dla ludzi, którzy próbują kreować rzeczywistość na podstawie własnych wyobrażeń, przez co widzą rzeczy, których nie ma i odnoszą do siebie sprawy, które ich nie dotyczą.

Ponieważ obecne problemy mają charakter typowo prawny i techniczny pozostawmy głos fachowcom. W tej sytuacji oraz ze względu na wzrost zagrożenia epidemiologicznego proszę, aby na Sesję Rady Gminy w dniu 26 sierpnia br. przyszła jedynie delegacja rodziców i grona pedagogicznego.

Jak powiedział rzymski filozof Lucius Annaeus Seneca – błądzić jest rzeczą ludzką. Każdemu zdarza się popełniać błędy, ale niedopuszczalne jest świadome trwanie w błędzie. Mamy więc nadzieję, że zasadnicze wątpliwości dotyczące procesu inwestycyjnego zostaną wyjaśnione podczas najbliższej Sesji Rady Gminy.  O wynikach dyskusji powiadomimy Mieszkańców na stronie internetowej oraz na profilu społecznościowym Szkoły.

W tym miejscu chciałabym podziękować Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Ewelinie Pietraszek za zaangażowanie i wzorową realizację zadań wynikających z funkcji Przewodniczącej. Bezkrytyczna akceptacja założeń remontowych z 2017 r., tj. w szczególności wyłączenie prawnej  możliwości prowadzenia lekcji na piętrze Szkoły, prowadziłaby nieuchronnie do likwidacji klas IV-VIII.  Mamy nadzieję, że Wójt Gminy Baranów Pan Piotr Faruga szybko wystąpi do Wydziału Architektury Starostwa Grodziskiego o zmianę sposobu użytkowania piętra Szkoły na cele edukacyjne.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach