Strona główna Dokumenty Dziennik elektroniczny Szkoła Podstawowa Opłaty Kontakt Przedszkole Galeria Sekretariat Druki do pobrania Rada Rodziców GP Rada Rodziców SP Wymagania edukacyjne Rekrutacja 2024/2025

REKRUTACJA 2018/2019

Dokumenty do pobrania oraz szczegóły rekrutacji znajdują się w zakładce „Rekrutacja”.

W celu spełnienia kryterium, dotyczącego złożenia przez rodziców kandydata, w Urzędzie Skarbowym rocznego zeznania podatkowego o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku, których udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są przekazywane Gminie Baranów, należy dołączyć do wniosku kopię pierwszej strony zeznania podatkowego zawierającą pieczątkę (która jest potwierdzenie złożenia PIT-u) z datą wpływu PIT-u do Urzędu Skarbowego w Grodzisku Maz. lub kopię  potwierdzenia przesłania elektronicznego PIT-u do US w Grodzisku Maz. (ZAP-3).