14 października – życzenia od SU

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski naszej szkoły składa serdecznie życzenia dla Nauczycieli, Pani Dyrektor i Pracowników naszej placówki.

Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa

Przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa

 

Szanowni Rodzice,

informuję, że do dnia dzisiejszego nie zostały mi zgłoszone nowe przypadki zakażenia koronawirusem w ZSP w Golach.

Przypominam o obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie naszej placówki w związku z Covid 19.

Zarządzenie w tej sprawie znajduje się w załączeniu.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Zarządzenie nr13

Organizacja przyprowadzania/odbioru dzieci od 12.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

od poniedziałku rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci nie będą mogli wchodzić do budynku Szkoły i Przedszkola. Wprowadzone zmiany utrudnią funkcjonowanie Państwu i nam pracownikom Zespołu. Robimy to jednak z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i personelu niepedagogicznego. Wiem, że są pojedyncze osoby, które nie akceptują takiego rozwiązania ale należy zadać sobie pytanie, co jest ważniejsze wygoda czy bezpieczeństwo? Nawet jeżeli niektórzy z Państwa nie wierzą w możliwość zakażenia koronawirusem to proszę uszanować obawy pozostałych. Ostatnio mieliśmy przykład, że z powodu zagrożenia epidemicznego Przedszkole zostało zamknięte a Szkoła pracowała w systemie hybrydowym.

Nie jest łatwo zorganizować przyprowadzenie i odbiór dzieci zwłaszcza przedszkolaków bez wchodzenia rodziców.  Jest to jednak stan wyższej konieczności więc liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Poniżej przedstawiam organizację przyprowadzania i odbierania dzieci.

Przedszkole

Wytypowany personel będzie przy drzwiach wejściowych odbierał/oddawał dzieci, odprowadzał do szatni, pomagał w rozbieraniu/ubieraniu a następnie odprowadzał do sali. Przy odbiorze ubrane już dziecko będzie przekazywanie rodzicowi/opiekunowi oczekującemu na zewnątrz. Osoby upoważnione do odbioru dzieci powinny posiadać dokument tożsamości.

W godzinach największego ruchu, tj. 7.30 – 8.00, 12.30 – 13.00 oraz 15.00-16.00 personel będzie pełnił stały dyżur przy drzwiach Przedszkola. W pozostałym czasie należy dzwonić pod numer sekretariatu: 46 856 09 02.

Szkoła

W godzinach 7.15 – 8.00 oraz 10 minut przed rozpoczęciem lekcji przez daną klasę, dyżur przy drzwiach wejściowych (od strony drogi powiatowej) będzie  pełnił wyznaczony pracownik. Po zakończeniu lekcji przez uczniów klas I – III, dzieci nie korzystające ze świetlicy szkolnej będą oddawane rodzicom przez wychowawczynie klas. Dzieci z klas IV-VIII będą wychodziły po zakończonych lekcjach samodzielnie. W pozostałych przypadkach przyprowadzania/odbioru dzieci, w tym ze świetlicy  proszę dzwonić pod numer telefonu 501 440 988.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach.

Pasowanie pierwszoklasistów

Szanowni Państwo,

na wniosek rodziców, przekładamy uroczystość pasowania pierwszoklasistów na porę wiosenną. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna uspokoi się i będziemy mogli razem podziwiać talenty dzieci.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP Gole

Zaostrzenie procedur sanitarnych

W związku z obserwowanymi przypadkami wchodzenia przez osoby dorosłe do szkoły i przedszkola  bez maseczek, brakiem dezynfekcji rąk a nawet przyprowadzaniem czy odbieraniem dzieci przez osoby z objawami  infekcji ogranicza się rodzicom  i opiekunom  wchodzenie do budynku szkoły i przedszkola. Dzieci będą odbieralne przez personel przy wejściach do budynków. Zaleca się ponadto aby uczniowie szkoły podstawowej podczas pobytu w szkole osłaniali usta i nos.

Wszyscy pracownicy ZSP obowiązani są do osłony ust i nosa podczas pracy.

Jednocześnie dla właściwej organizacji pracy proszę by rodzice dzieci przedszkolnych ponowne złożyli deklaracje dotyczące godzin przyprowadzania i odbierania dzieci (składamy  do wychowawczyń grup telefonicznie lub mailowo w jak najszybszym czasie). Deklaracje składane na wiosnę nie zawsze są przestrzegane. 

Informuję również, że od czwartku, tj. od 1 października pomieszczenia szkolne są codziennie ozonowane. Korzystamy z prywatnego ozonatora.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach. 

 

 

Zgłaszanie nieobecności dzieci i opłaty

Od 12 października przedszkole wznawia stacjonarną pracę. Konieczne jest zamówienie posiłków. Z uwagi na utrudnienia w pracy sekretariatu nieobecności dzieci w dniu 12 października prosimy zgłaszać telefonicznie w dniach 8 i 9 października w godz. 7.00 -8.00 lub mailowo na adres sekretariatgole@interia.pl (do 9 października do godz.14.30).

Opłaty za przedszkole zostaną umieszone na stronie internetowej Zespołu  13 października w godzinach porannych.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Pytania związane z sytuacją epidemiologiczną

W związku z pytaniami rodzica  wyjaśniam, że wątpliwości dotyczące zagrożenia epidemiologicznego, w tym między innymi kontroli osób nie objętych kwarantanną należy kierować do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału Sanepidu. Natomiast w kwestii wypłaty  zasiłków z tytułu przebywania na kwarantannie lub zasiłków z powodu nagłego zamknięcia placówki należy kierować do właściwego oddziału ZUS (ze względu na miejsce odprowadzania składek).

Według mojej wiedzy osoby nie objęte kwarantanną nie podlegają żadnemu nadzorowi a o przeprowadzeniu testu na koronawirusa decyduje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Osoby objęte kwarantanną dostarczają decyzję o kwarantannie do pracodawcy (powinna być dostarczona drogą mailową przez Sanepid). Na tej podstawie otrzymają 80 procent wynagrodzenia lub mogą umówić się z pracodawcą na pracę zdalną w okresie kwarantanny i otrzymają wtedy całkowite wynagrodzenie.

Z powodu nagłego zamknięcia placówki rodzicom dzieci w wieku do lat 8 nie objętych kwarantanną przysługuje zasiłek opiekuńczy w wysokości 80 proc. Aby otrzymać zasiłek należy spełnić warunki:

 • zamknięcie placówki było nieprzewidziane – rodzic dowiedział  się o tym w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed zamknięciem placówki
 • nie ma innego członka rodziny, który może zapewnić opiekę dziecku
 • nie został wykorzystany limit 60 dni zasiłku opiekuńczego, przysługujący w roku kalendarzowym

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie. Przysługuje na równi matce lub ojcu dziecka i jest wypłacany temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. 

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego jest:

 • oświadczenie ubezpieczonego o nieprzewidzianym zamknięciu placówki (druk ZAS – 36)
 • wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15

 

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Zawieszenie zajęć w ZSP od 5 do 9 października

Szanowni Państwo,

po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Mazowieckim z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne zawiesza się stacjonarną pracę w Gminnym Przedszkolu w Cegłowie oraz w klasach I, II, V i VI Szkoły Podstawowej w Golach.

Poniżej zamieszczam zarządzenie w tej sprawie.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Zarządzenie nr 11 zawieszenie zajęć

Zawieszenie zajęć w ZSP w Golach

Szanowni Państwo,

do chwili obecnej Sanepid nie wydał opinii w sprawie zagrożenia epidemiologicznego w ZSP w Golach. Z nieoficjalnych informacji wynika, że taka opinia zostanie wydana w dniu jutrzejszym. W tej sytuacji w porozumieniu z Urzędem Gminy w Baranowie wydałam zarządzenie w sprawie organizacji pracy i nauki w dniu 5 października br. w ZSP w Golach.

Zarządzenie w załączeniu.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Zarządzenie nr 10 zawieszenie zajęć

Ciągle czekamy na decyzję Sanepidu

 1. Od czwartku wieczorem czekamy na decyzję Sanepidu.  To trochę długo zwłaszcza, że mamy dwa potwierdzone przypadki zakażania koronawirusem: jeden u rodzica a drugi u nauczyciela Przedszkola w Cegłowie, który zaraził się od rodzica.
 2. Nie mamy potwierdzenia lub nawet symptomów aby któreś z dzieci lub jakikolwiek pracownik Szkoły  Podstawowej w Golach był zakażony koronawirusem.  W naszej ocenie konieczne jest  jednak zawieszenie zajęć w czterech klasach Szkoły Podstawowej w Golach z powodów prewencyjnych, tj. w sytuacjach gdzie dzieci miały kontakt z dzieckiem osoby zakażonej. Chętnie zawiesilibyśmy zajęcia w całej Szkole ale informacje jakie otrzymaliśmy z Sanepidu ograniczają taką sytuację tylko do zidentyfikowanego zagrożenia epidemiologicznego.
 3. Na prośbę niektórych rodziców wyjaśniam też nieporozumienia do jakich doszło w Sanepidzie. W piątek wieczorem otrzymaliśmy prośbę od Sanepidu aby przesłać listę osób mających bezpośredni kontakt z zarażoną nauczycielką w ciągu ostatnich 7 dni, w pomieszczeniu zamkniętym, przez okres dłuży niż 15 minut i bez zabezpieczeń ochronnych. Takie listy zostały przesłane w piątek wieczorem oraz w sobotę rano. Na listach znalazły się osoby dorosłe i część dzieci z trzech grup przedszkolnych, gdyż nie wszystkie dzieci z tych grup miały kontakt zo sobą zakażoną (np. były nieobecne lub nie miały zajęć z tą osobą). W dniu dzisiejszym inny pracownik Sanepidu  interweniował, że nie wszystkie dzieci z grup zostały wpisane na listę. Po wyjaśnieniach, że listy obejmują tylko dzieci, które mały kontakt  z osobą zakażoną Sanepid sprawę uznał za wyjaśnioną.
Dorota Bełza, dyrektor ZSP W Golach

Wniosek do Sanepidu

Wobec zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej, w  dniu dzisiejszym w porozumieniu z organem prowadzącym (Urząd Gminy) wysłałam kolejny wniosek do Sanepidu (rozszerzony) o wydanie opinii w sprawie zagrożenia epidemiologicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golach. Wnioskujemy o zawieszenie zajęć we wszystkich grupach przedszkolnych oraz w klasach I, II, V i VI szkoły podstawowej w dniach 5-9 października br. W tym czasie planuje się prowadzenie nauki zdalnej.

W przypadku gdyby Sanepid nie zdążył  do poniedziałku  wydać opinii mamy przygotowany drugi wariant działania, tj. aby w ramach własnych uprawnień dyrektora szkoły i Urzędu Gminy zawiesić zajęcia stacjonarne w całym przedszkolu i we wskazanych wyżej klasach szkoły podstawowej do czasu wydania opinii przez Sanepid. Tak więc, w poniedziałek do szkoły przychodzą tylko dzieci z klas III, IV, VII i VIII (z wyjątkiem dzieci z rodzin objętych kwarantanną).

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Potwierdzono przypadek koronawirusa u nauczycielki

W nawiązaniu do wczorajszej informacji w sprawie koronawirusa u jednego z rodziców wyjaśniam, że do chwili obecnej Sanepid nie podjął decyzji w sprawie zawieszenia zajęć w ZSP. Zostałam poinformowana przez Sanepid, że prowadzone są czynności mające na celu ocenę zagrożenia epidemiologicznego.

Dzisiaj w godzinach popołudniowych wpłynęła informacja o potwierdzonym koronawirusie u  nauczycielki  przedszkola (grupa „Słoneczka”). Przekazałam do Sanepidu listę dzieci i osób dorosłych, które miały bezpośredni kontakt z nauczycielką. Sanepid będzie kontaktował się z tymi osobami.

Obecnie prowadzę rozmowy z Urzędem Gminy w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w przedszkolu oraz  w wybranych klasach w szkole.

Niezwłocznie poinformuję Państwa o podjętych decyzjach.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Zgłoszono przypadek koronawirusa

W dniu dzisiejszym po godzinie 19.00 zgłoszono przypadek koronawirusa (potwierdzony testem) u jednego z rodziców dzieci ze szkoły i przedszkola.

W tej sprawie  skontaktowałam się z Sanepidem, który poinformował, że działania  podejmie w dniu jutrzejszym. Dzisiejszej nocy zamierzam przeprowadzić  ozonowanie sal w szkole i przedszkolu. O dalszych krokach poinformuję Państwa niezwłocznie po otrzymaniu wytycznych z Sanepidu.

Proszę o obserwację dzieci i bezwzględne przestrzeganie zasad sanitarnych.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach.

 

 

Zgłoszono przypadek ospy

W dniu dzisiejszym (29.09.2020 r.) u dziecka z grupy Biedronek zgłoszono zachorowanie na ospę wietrzną. Ospa  jest bardzo zakaźną chorobą wieku dziecięcego. Do rozwinięcia infekcji wystarczy niekiedy jednorazowy kontakt z osobą zakażoną, a chory najbardziej zakaża w okresie 1-2 dni przed wystąpieniem wysypki, aż do pojawienia się ostatnich strupków.

Okres wylęgania wirusa ospy wietrznej wynosi  od 2 do 3 tygodni i dopiero po tym czasie zaczynają pojawiać się pierwsze symptomy. Należą do nich:

 1. gorączka do 39 st.C,
 2. złe samopoczucie,
 3. osłabienie,
 4. brak apetytu,
 5. bóle głowy i mięśni
 6. charakterystyczna bardzo swędząca wysypka.

Co nas czeka w piątek w szkole? 02.10

Wielkimi krokami zbliża się Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia!

W tym roku to już X edycja.

Jak co roku bierzemy udział.

Egzaminatorzy będą „przeczesywać” korytarze w ten piątek (02.10).

Może warto coś sobie powtórzyć? 

28 września przedszkole pracuje

W dniu 28 września (tj. po wyborach) nie będzie przerwy w pracy przedszkola. Przedszkole jest czynne tak jak co dzień w godzinach od 7.00 do 17.00. Ozonowanie pomieszczeń przedszkolnych zostanie przeprowadzone nocą z niedzieli na poniedziałek.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Szkolny konkurs plastyczny

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie

„Portret Marii Konopnickiej” 

Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły z klas 1-8. Prace należy wykonać dowolną techniką na kartce z dużego bloku (format A3). Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu. Na zwycięzcę czeka nagroda.

Na prace plastyczne czekamy do 30 września 2020r.

Zajęcia dodatkowe

Rada Rodziców Przedszkola negatywnie zaopiniowała organizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych z powodu obecnej sytuacji związanej z koronawirusem.

W związku z prośbami rodziców, którzy chcieliby jednak korzystać z oferty zajęć dodatkowych rozważana jest możliwość organizacji zajęć w budynku szkoły (po lekcjach). Zajęcia odbywałyby się w grupach mieszanych (osobno  dzieci przedszkolne, osobno dzieci szkolne). Instruktor prowadzący zajęcia odbierałby dzieci po uprzednim upoważnieniu wydanym przez rodzica.

Rodzice chętni do udziału swoich dzieci w zajęciach  proszeni są o zgłaszanie się do instruktorów.  Na chwilę obecną wpłynęły oferty zajęć tanecznych, matematycznych, klocki lego.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach.

 

 

Zasady sanitarne

Szanowni Państwo, 

serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy przestrzegają zasad sanitarnych obowiązujących na terenie szkoły i przedszkola. Najważniejsze z nich to osłona ust i nosa przez osoby wchodzące do budynków, dezynfekcja rąk lub wkładanie rękawiczek, zachowywanie bezpiecznych odległości, bezzwłoczne opuszczanie budynku szkoły i przedszkola, przyprowadzanie zdrowych dzieci przez zdrowych rodziców/opiekunów.

Niestety wpływają skargi, że są osoby, które  nie przestrzegają zasady dotyczącej osłony ust i nosa oraz zachowywania bezpiecznych odległości. Proszę o reagowanie w takich sytuacjach i upominanie tych osób. Pamiętajmy, że wśród nas są ludzie o różnej odporności, dla których zarażenie czy kwarantanna równa się walka o życie.

W najbliższym czasie wspólnie z Radami Pedagogicznymi i Radami Rodziców przedyskutujemy kwestię ewentualnego zaostrzenia zasad panujących w naszych placówkach.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

 

Przerwa w pracy przedszkola

W dniu 14 września br. przedszkole ma jednodniową przerwę w pracy. Budynek przedszkolny jest lokalem wyborczym, wyborcy  13 września br. będą korzystać z przestrzeni wspólnej oraz  z sali, w której na co dzień przebywają dzieci. Dezynfekcja pomieszczeń jest niezbędna. 

Przepraszamy za utrudnienia. 

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Spotkanie z Trójkami Oddziałowymi z przedszkola

Szanowni Rodzice, 

serdecznie zapraszam na spotkanie, które odbędzie się 11 września br.  o godz. 17.00  w budynku przedszkola. W programie m.in. wybór nowej Rady Rodziców Przedszkola oraz dyskusja na bieżące tematy. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i nasze warunki lokalowe proszę by w miarę możliwości w zebraniu uczestniczyli przedstawiciele grup przedszkolnych czyli Trójki Oddziałowe. Obowiązują ogólne wytyczne sanitarne dotyczące przestrzeni wspólnej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona nosa i ust, bezpieczny odstęp).

Serdecznie zapraszam. 

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Bezpieczny powrót do szkoły

 

Dyskusja na Sesji Rady Gminy w sprawie Szkoły w Golach

W dniu wczorajszym do późnych godzin wieczornych trwały obrady Sesji Rady Gminy Baranów m.in. toczyła się dyskusja w sprawie przyszłości Szkoły w Golach.

Wójt przedstawił wydaną przez siebie nową decyzję lokalizacji celu publicznego dla piętra Szkoły obejmującą również cele edukacyjne (uchylona została tym samym decyzja z 2017 r.). Władze Gminy wystąpią do Starostwa o zmianę sposobu użytkowania piętra Szkoły na cele edukacyjne  ale ma to się odbyć dopiero po zakończeniu procesu inwestycyjnego. Przedstawiłam władzom Gminy opinię niezależnej kancelarii prawnej wskazującą, że zmiana sposobu użytkowania piętra powinna być dokonana przed końcowym rozliczeniem dotacji, tak aby decyzja nadzoru budowlanego potwierdzająca możliwość użytkowania piętra obejmowała również  możliwość nauki dzieci. To jest bardzo ważna sprawa gdyż umowa dotacyjna z Urzędem Marszałkowskim właśnie tą decyzję traktuje jako wyznacznik osiągnięcia celu inwestycyjnego. Zmiana sposobu użytkowania dopiero po rozliczeniu dotacji może skutkować tym, że albo straci się dotację albo zablokuje możliwość nauki na piętrze Szkoły na okres kilku lat (zapisy § 5 ust. 1 pkt 8 umowy, tj. zapewnienia trwałości operacji w okresie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej oraz ze względu na przyjęty w momencie rozliczenia umowy sposób pomiaru wskaźnika, czyli decyzję o sposobie użytkowania).  Sprawa dokładnego terminu wysłania wniosku do Starostwa nie została rozstrzygnięta podczas Sesji.

Obecnie Urząd Gminy prowadzi  działania nad zaprojektowaniem  instalacji nawiewno-wywiewnej na piętrze Szkoły, co jest jednym z wymogów technicznych aby  mogły się tam uczyć się dzieci. Nie ma jednak jeszcze zabezpieczonych środków finansowych na ten cel.

Przedstawiłam też koncepcję podziału pomieszczeń na piętrze Szkoły tak, aby pogodzić różne cele społeczne i zadania Gminy:

 • trzy pomieszczenia na klasy lekcyjne,
 • jedno pomieszczenie na świetlicę szkolną,
 • jedno (duże) pomieszczenie na filię Biblioteki Gminnej,
 • jedno (małe) pomieszczenie na Bibliotekę Szkolną,
 • jedno pomieszczenie dla lokalnych organizacji społecznych.

Zaznaczyłam, że po zakończeniu lekcji wszystkie pomieszczenia na piętrze Szkoły mogą być użytkowane dla zadań społeczno-kulturalnych całej Gminy, co zapewni realizację celu dotacyjnego wskazanego w umowie z Urzędem Marszałkowskim.

Kolejną pilną sprawą, na którą zwróciłam uwagę to brak właściwego ocieplenia stropodachu i rur centralnego ogrzewania biegnących na nieużytkowanej części stropowej dachu. Gdy rok temu objęłam funkcję dyrektora jedną z uwag zgłoszonych przez nauczycieli była niska temperatura w niektórych  salach. Rzeczywiście zimą pomimo, że  piec był nastawiony na maksymalną temperaturę, niektóre grzejniki były tylko ciepłe. Przyczyna wyjaśniła się w czerwcu, gdy zrobiliśmy oględziny stropodachu. Warstwa izolacyjna stropu praktycznie nie istnieje: stalowe tregle są nieosłonięte a warstwa waty straciła swoje właściwości izolacyjne (z powodu upływu czasu uległa zlasowaniu i dodatkowo w znacznej części uległa zniszczeniu). Największym problemem są bardzo słabo zabezpieczone rury centralnego ogrzewania biegnące na nieizolowanej części poddasza. Są to rury sprzed ok. 25 – 30 lat do ogrzewania grawitacyjnego, kiedy w Szkole był jeszcze piec węglowy. W ocenie hydraulika obecnie minimum 30% ciepła jest tracone (najgorętsza woda biegnie rurami na nieizolowanej części strychu).  Wielka szkoda, że podczas tego remontu nie przerobiono rur centralnego ogrzewania tak aby odciąć przepływ wody przez nieogrzewany strych.

Podczas Sesji przestawiłam też uzgodnioną z Wójtem Gminy koncepcję prowadzenia zajęć szkolnych do czasu zakończenia prac remontowych i uzyskania stosownych zezwoleń dla piętra szkoły. W dniu dzisiejszym odbędzie się w naszej Szkole Rada Pedagogiczna. O szczegółach nowej organizacji roku szkolnego poinformuję Państwa w dniu jutrzejszym.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Przydziały dzieci do grup

Szanowni Rodzice,

komisja dokonała przydziału dzieci do grup przedszkolnych. Informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer sekretariatu (468560902). Po konsultacjach z Radą Rodziców kryterium przydziału nie zmieniło się czyli jest nim wiek dziecka.

Organ prowadzący powinien zapewnić dzieciom warunki do realizacji podstawy programowej. Z uwagi na skromne środki budżetowe prosimy jednak rodziców o przygotowanie w miarę możliwości niezbędnych materiałów dla dzieci. Szczegółowych informacji udzielą wychowawcy grup.

Misie – M. Kołakowska

Smerfy – P. Banaszek, P. Karolak

Biedronki – E. Szczypiór, M. Walburg

Słoneczka – E. Stępniak, M. Malesa

Odział przedszkolny – D. Bańkowska

Pierwszego dnia wszystkie dzieci powinny być wyposażone w kapcie, ręczniczek, piżamkę.

Prosimy również Rodziców o  zgłoszenie nieobecności  dziecka w dniu 1 września do 27 sierpnia do godz. 15.00. Musimy zamówić posiłki. W przypadku braku informacji przyjmujemy, że dziecko będzie obecne w przedszkolu.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach.

Rozpoczęcie roku szkolnego i organizacja pracy

Szanowni Państwo,

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 rozpocznie się 1 września o godz. 9.00. Zapraszamy uczniów  klas I – VIII oraz dzieci z oddziału przedszkolnego (tzw. zerówki). Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne prosimy aby dziecku towarzyszył jeden opiekun. Przy sprzyjającej pogodzie uroczystość zorganizujemy w ogrodzie. W przypadku deszczowej pogody zapraszamy na szkolny korytarz. Obowiązują wówczas wytyczne sanitarne dotyczące przestrzeni wspólnej (maseczki).

W przedszkolu nie organizujemy uroczystego rozpoczęcia roku. Od 1 września przedszkole pracuje w godz. od 7.00 do 17.00, tak więc od godz. 7.00 można przyprowadzać przedszkolaki.

W związku z trwającym remontem piętra szkoły muszą zostać poczynione zmiany organizacyjne w pracy szkoły. Pismo w tej sprawie otrzymałam do Pana Wójta w dniu 24 sierpnia br.

Odział przedszkolny (tzw. zerówka)  będzie realizował program w budynku przedszkola oraz będzie uzupełniony dziećmi pięcioletnimi i sześcioletnimi z przedszkola, po to by była możliwość przyjmowania dzieci do innych grup przedszkolnych  również w trakcie roku szkolnego. Wszystkim dzieciom zapewniamy opiekę od 7.00 do 17.00.

Nie przewidujemy dwuzmianowości. Przepraszamy za wprowadzone zmiany.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach.

 

 

Podziękowanie

Serdecznie dziękuję Mieszkańcom Gminy Baranów za powstrzymanie się od komentowania spraw dotyczących nieprawidłowości w realizacji procesu inwestycyjnego Szkoły w Golach. Trzeba mieść cierpliwość i wyrozumiałość dla ludzi, którzy próbują kreować rzeczywistość na podstawie własnych wyobrażeń, przez co widzą rzeczy, których nie ma i odnoszą do siebie sprawy, które ich nie dotyczą.

Ponieważ obecne problemy mają charakter typowo prawny i techniczny pozostawmy głos fachowcom. W tej sytuacji oraz ze względu na wzrost zagrożenia epidemiologicznego proszę, aby na Sesję Rady Gminy w dniu 26 sierpnia br. przyszła jedynie delegacja rodziców i grona pedagogicznego.

Jak powiedział rzymski filozof Lucius Annaeus Seneca – błądzić jest rzeczą ludzką. Każdemu zdarza się popełniać błędy, ale niedopuszczalne jest świadome trwanie w błędzie. Mamy więc nadzieję, że zasadnicze wątpliwości dotyczące procesu inwestycyjnego zostaną wyjaśnione podczas najbliższej Sesji Rady Gminy.  O wynikach dyskusji powiadomimy Mieszkańców na stronie internetowej oraz na profilu społecznościowym Szkoły.

W tym miejscu chciałabym podziękować Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Ewelinie Pietraszek za zaangażowanie i wzorową realizację zadań wynikających z funkcji Przewodniczącej. Bezkrytyczna akceptacja założeń remontowych z 2017 r., tj. w szczególności wyłączenie prawnej  możliwości prowadzenia lekcji na piętrze Szkoły, prowadziłaby nieuchronnie do likwidacji klas IV-VIII.  Mamy nadzieję, że Wójt Gminy Baranów Pan Piotr Faruga szybko wystąpi do Wydziału Architektury Starostwa Grodziskiego o zmianę sposobu użytkowania piętra Szkoły na cele edukacyjne.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Oświadczenie

 

List otwarty

Podziękowania

Składam serdeczne podziękowania Panu Piotrowi Machaj  z Żab za  wykonanie  prac koparką
w ogrodzie szkolnym w celu przygotowania miejsca  na zabawy ruchowe dla dzieci.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Świadczenie „Dobry Start”

Przypominamy, że do 30 listopada br. można składać wniosek o świadczenie „Dobry Start”. Świadczenie  przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Wniosek o świadczenie dobry start  można składać  przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS a  także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+

Setna rocznica „Cudu nad Wisłą”

Sto lat temu w sierpniu 1920 r. w czasie gdy kształtowały się granice Polski i trwała wojna polsko-bolszewicka rozegrała się Bitwa Warszawska – zwana „Cudem nad Wisłą”. Bitwa była  wielkim zwycięstwem wojsk polskich nad bolszewickimi. Jej wynik zdecydował  o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreślił plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią.

https://bitwa1920.gov.pl/pl/

Czekamy na decyzję w sprawie organizacji nauki w naszej Szkole

W związku z pytaniami dotyczącymi organizacji nauki w nowym roku szkolnym informuję, że od 1 września br. dzieci z naszej szkoły nie będą mogły uczyć się na piętrze  z  powodu braku możliwości zakończenia do 31 sierpnia procesu inwestycyjnego (w tym odbioru budowlanego). Niezbędna więc będzie zmiana organizacji nauki. Propozycje w tej sprawie zostały przedstawione wójtowi Gminy Baranów Panu Piotrowi Farudze w piśmie z dnia 08.07.2020 r. Wraz z Gronem Pedagogicznym czekam na decyzję. Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ prowadzący zapewnia warunki do działania szkoły.

Po otrzymaniu odpowiedzi od Wójta niezwłocznie przekażę Państwu informację.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach.

Wyprawka dla przedszkolaka

Nauka w publicznych przedszkolach jest bezpłatna. Zapewnienie warunków działania przedszkola to obowiązek organu prowadzącego. Rodzice na zasadzie dobrowolności mogą wyposażyć dziecko w ulubiony piórnik, kredki, flamastry, kolorowankę, inne rzeczy.

Niezbędne natomiast są:

 • wygodne i bezpieczne obuwie na zmianę,
 • przybory do mycia zębów,
 • piżama i pościel dla młodszych dzieci (podpisane, w szczelnym opakowaniu)
 • podpisany worek z rzeczami na zmianę (bielizna, skarpety, itp)

 

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Zapraszamy na dni adaptacyjne

Dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola odbędą się w dniach 25 i 26 sierpnia w godz. 8.30 -10.30.

Z uwagi na COVID 19 obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r, na podstawie których:

 • w dniach adaptacyjnych mogą uczestniczyć tylko zdrowe dzieci i zdrowi opiekunowie, u których nikt z domowników nie przebywał na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
 • rodzice towarzyszący dziecku podczas adaptacji obowiązani są do osłony nosa i ust oraz posiadania rękawiczek lub dezynfekcji rąk,
 • należy zachować wymagany odstęp od innych osób, tj. ok. 2 m,
 • dzieci nie przynoszą do przedszkola zbędnych rzeczy,
 • w salach przedszkolnych usuwa się sprzęty i zabawki, których nie można zdezynfekować

Prosimy, by jednemu dziecku towarzyszył maksymalnie 1 opiekun.

Serdecznie zapraszamy

76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

„Było przed piątą. Rozmawiamy, nagle strzelanina. Potem tak jakby broń grubsza. Słychać działa. I w ogóle różne rodzaje. Aż krzyk: —Hurraaa… — Powstanie — od razu powiedzieliśmy sobie, tak jak i wszyscy w Warszawie. Dziwne. Bo tego słowa nie używało się przedtem w życiu. Tylko z historii, z książek” (Miron Białoszewski, Pamiętnik z Powstania Warszawskiego”)

1 sierpnia 1944 w godzinę „W” rozpoczął się największy zryw  zbrojnego  podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Powstanie Warszawskie planowano na kilka dni a trwało ponad dwa miesiące. W walkach zginęło około 18 tys. powstańców a 25 tys. zostało rannych.  Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy Niemcy wypędzili a miasto niemal całkowicie zburzyli.

Pamiętajmy o bohaterach Powstania Warszawskiego.

       

                                           

 

 

Praca

Aktualnie poszukujemy do pracy

 • nauczyciela geografii w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Istnieje możliwość zwiększenia liczby godzin o zajęcia świetlicowe. Oferty można składać do 6 sierpnia br. pocztą lub na adres e-mail: szkolagole@interia.pl
 • osobę na stanowisko pomoc kuchenna/ sprzątaczka – oferty można składać do 30 lipca br. pocztą lub na adres e-mail: szkolagole@interia.pl

 

Remont korytarza na „dole”

Jeszcze w czerwcu zaczął się długo planowany remont piętra oraz poddasza. Na bieżąco trwa także odnawianie sali nr 2, dzięki rodzicom uczniów, którzy będą mieli tam lekcje oraz naszym dzielnym przyjaciołom 😀 W związku z tym, została podjęta także decyzja o renowacji głównej części szkoły, czyli korytarza na dole. Ta część remontu prowadzona jest naszymi własnymi wspólnymi siłami. Pracuje każdy, kto ma tylko trochę czasu. Ściany skrobią rodzice, nauczyciele wraz z rodzinami oraz pracownicy ZSP. Kolejne etapy to gładź, a dalej malowanie. W planach jest także sala nr 1, a może i sala oddziału przedszkolnego? Kto wie? Wszystko zależy od sił i wsparcia. Oj, dzieje się w tej naszej szkole w wakacje! 

METAMORFOZA KORYTARZA

 

Nowy pracownik ds. kancelaryjno-kadrowych

W dniu 13 lipca 2020r. komisja w składzie: Dorota Bełza (przewodnicząca), Magdalena Rubak, Katarzyna Łażewska, Urszula Boniecka, dokonała wyboru pracownika ds. kancelaryjno-kadrowych Zespołu Szkolno-Przeszklonego w Golach. Od 1 września br. Sekretariatem Zespołu będzie zajmowała się Pani Katarzyna Szpak.

Ofertę pracy zgłosiło 7 osób. Jedna oferta została odrzucona z powodu braku spełnienia wymogów formalnych. Z 6 osobami zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Najwięcej punktów uzyskała Pani Katarzyna Szpak.

Pani Katarzyna posiada bardzo duże doświadczenie w pracy w administracji. Pracowała m.in. w Urzędzie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim oraz w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom biorącym udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

Dziękuję również Pani Katarzynie Mierzyńskiej zajmującej dotychczas stanowisko ds. kancelaryjno-kadrowych. Konieczność zmiany na stanowisku podyktowana była względami rodzinnymi Pani Katarzyny.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Po 70 latach szansa na salę gimnastyczną

Pomysł wybudowania sali gimnastycznej w Szkole w Golach pojawił się już w 1948 roku. Inicjatorem budowy był ówczesny kierownik Szkoły Czesław Połeć oraz gospodarz wsi Gole i radny Marian Fabisiak. Uzyskano zgodę na budowę, otrzymano subwencję w wysokości 150 tys. zł oraz zgromadzono cegłę i wapno. Niestety wskutek reorganizacji z Rady Gminy odeszli inicjatorzy projektu, a wraz z ich odejściem upadła sprawa budowy sali gimnastycznej.

W tym roku  pojawiła szansa na rozpoczęcie inwestycji. Rada Gminy Baranów przeznaczyła 50 tys. zł na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej w Szkole w Golach.  Radna, Pani Beata Fabisiak, postarała się o  mapę geodezyjną terenu Szkoły. Pomimo upływu kilku miesięcy w Urzędzie Gminy nie podjęto działań zmierzających do opracowania dokumentacji budowlanej. Lipiec to ostateczny czas na uruchomienie działań proceduralnych i opracowanie jeszcze w tym roku projektu budowlanego sali gimnastycznej. W sytuacji braku działań ze strony Urzędu Gminy w połowie czerwca grupa nauczycieli i rodziców wzięła sprawy w swoje ręce. Dzięki pomocy jednego z architektów opracowany został rys techniczny sali gimnastycznej oraz złożony został  do Urzędu Gminy wniosek o wydanie decyzji w sprawie warunków budowy. Tym samym procedura została uruchomiona.  Liczymy, że w ciągu kilkunastu dni Wójtowi Gminy uda się wydać stosowną decyzję, gdyż budowa sali nie jest skomplikowaną inwestycją, ani też nie wymaga uzyskania specjalnych zezwoleń. Jeżeli w sierpniu uruchomiona zostanie przez Wójta procedura zamówienia na projekt, to do listopada może być gotowa dokumentacja budowlana oraz złożony do Starostwa w Grodzisku wniosek o pozwolenie na budowę.  Jest to jeden z warunków dofinansowania. Na wiosnę 2021 będzie można się starać o dofinansowanie inwestycji (zazwyczaj nabór wniosków trwa do marca lub kwietnia danego roku).

Zob.  Wniosek dot. warunków budowy sali gimnastycznej

 

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

 

Zakończenie roku szkolnego i przedszkolnego

Rok szkolny zakończył się w dniu 26 czerwca a rok przedszkolny w dniu dzisiejszym. Pomimo trwających ograniczeń sanitarnych udało się nam zorganizować krótkie spotkania na wolnym powietrzu. Przed piątkowym upałem mogliśmy schronić się pod namiotami, których wypożyczenie zostało sfinansowane przez Pana Leszka Mirkowicza,` za co serdecznie dziękuję.

Kochane Dzieci, drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy szkoły , Rodzice

rok szkolny i rok przedszkolny 2019/2020 został zakończony.

Po trudnym czasie zdalnej nauki życzę wszystkim udanych, bezpiecznych i zdrowych wakacji!

 Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

qrf

Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie!

Zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Po raz ostatni zadzwonił dzwonek,

dzisiaj już mamy wakacje i lekcje są skończone 😀

Ten czas tak szybko ucieka. Przed chwilą był wrzesień, Boże Narodzenie, ferie zimowe i już czerwiec. W tym roku było trochę inaczej niż zwykle, ze względu na pandemię oraz zdalne nauczanie. Nie był to łatwy okres. Ale takie czasami jest życie, prawda? Przetrwaliśmy ten trudny czas i teraz pora na zasłużony odpoczynek 😀

Wszystkim uczniom życzymy wspaniałych i słonecznych wakacji, cudownych przygód na siedmiu morzach i oceanach wyobraźni oraz wspaniałych ludzi na swojej drodze. Pamiętajcie, żeby uważać na siebie i pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, żebyśmy wszyscy zdrowi i cali mogli się spotkać we wrześniu na uroczystym rozpoczęciu kolejnego wspaniałego roku szkolnego.

Co do spotkania we wrześniu, to będziemy musieli wybaczyć nieobecność naszym tegorocznym ósmoklasistom 😀 Najstarsza klasa wyruszy do zupełnie nowych szkół. Życzymy Wam Kochani wszystkiego najlepszego na nowych ścieżkach. Wierzymy w Was z całego serca, życzymy powodzenia, samych sukcesów, łatwych teścików, wspaniałych nauczycieli i zwariowanych kolegów 😀 Trzymamy za Was mocno kciuki! Ale co tu dużo pisać, na pewno sobie poradzicie, bo jak nie Wy, to kto?  A jak będziecie przechodzić koło furtki, to odwiedźcie nas czasem 😀

Katarzyna Łażewska, opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

Dyżur wakacyjny w przedszkolu

Informacje na temat dyżuru wakacyjnego oraz niezbędnie druki znajdują się w zakładce „Dyżur wakacyjny”.

 

Mamy klimatyzator w przedszkolu

Po długim oczekiwaniu udało się zamontować klimatyzator w jednej z sal przedszkolnych. Inicjatorami przedsięwzięcia byli Rodzice dzieci przedszkolnych. Zamontowano klimatyzator o mocy 7 kW. Całość przedsięwzięcia została opłacona z ubiegłorocznych i tegorocznych  składek na Radę Rodziców Przedszkola Koszt inwestycji wyniósł 5166 zł.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji zadania a szczególnie Przewodniczącej Rady Rodziców p. Monice Sander oraz  Wiceprzewodniczącej Rady Rodziców p. Karolinie Opałka.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

 

23 czerwca – życzenia

Zakończenie roku szkolnego – zmiany

Dzięki uprzejmości jednego z rodziców nie musimy uzależniać  przebiegu końca roku szkolnego od pogody. Zostaną rozstawione namioty. W związku z tym zmianie ulega harmonogram uroczystości.

Wytyczne ministerstwa edukacji nie pozwalają na uroczyste zakończenie roku szkolnego. Niestety musimy ograniczyć się tylko do rozdania świadectw i nagród. Możliwe jest umówienie się na indywidualny termin odbioru świadectwa w późniejszym terminie.

 

Uczestnicy spotkania  w dniu 26 czerwca zobowiązani są do przestrzegania poniższego regulaminu:

 1. Klasy spotykają się  26 czerwca według  harmonogramu:

9.00 – 9.30 –  zerówka szkolna oraz klasa I

10.00 – 10.30 – klasy II i III

11.00 – 11.30 – klasy IV i V

12.00 – 12.30 – klasy VI, VII, VIII

 1. Uczestnicy gromadzą się nie wcześniej niż 10 minut przed zaplanowanym spotkaniem.
 2. Uczniowi może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun.
 3. Uczniowie  i opiekunowie zajmują miejsca wyznaczone przez wychowawców.
 4. Uczestnicy spotkania zobowiązani są do zachowania bezpiecznego odstępu (co najmniej 1,5 m).
 5. Nie organizuje się poczęstunku. 
 6. Nauczyciele rozdający dzieciom pamiątki zakładają rękawiczki oraz osłaniają usta i nos.
 7. Uczestnicy spotkania obowiązani są do bezzwłocznego opuszczenia terenu placówki po zakończeniu spotkania .
 8. Miejsca dla uczestników oraz otoczenie dezynfekuje się bezpośrednio po zakończeniu spotkania.

 

Dorota Bełza, dyrektor ZSP

Zakończenie roku przedszkolnego

Zakończenie roku przedszkolnego odbędzie się 30 czerwca. Niestety w dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny. Jesteśmy zmuszeni ograniczyć się tylko do rozdania dyplomów i upominków. Możliwe jest umówienie się na indywidualny termin odbioru dyplomu w późniejszym terminie.

Uczestnicy spotkania zobowiązani są do przestrzegania poniższego regulaminu

 1. Grupy spotykają się według  harmonogramu:

9.00 – 9.30 –  Smerfy

10.00 – 10.30 – Biedronki

11.00 – 11.30 – Słoneczka

12.00 – 12.30 – Motyle

13.00 – 13.30 – Pszczoły

 1. Uczestnicy gromadzą się nie wcześniej niż 10 minut przed zaplanowanym spotkaniem.
 2. Dziecku może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun.
 3. Dzieci i opiekunowie zajmują miejsca wyznaczone przez wychowawców.
 4. Uczestnicy spotkania zobowiązani są do zachowania bezpiecznego odstępu (co najmniej 1,5 m).
 5. Nie organizuje się poczęstunku.
 6. Dorośli uczestnicy spotkania obowiązani są do osłony ust i nosa (w przypadku spotkania w budynku).
 7. Nauczyciele rozdający dzieciom pamiątki zakładają rękawiczki oraz osłaniają usta i nos.
 8. Uczestnicy spotkania obowiązani są do bezzwłocznego opuszczenia terenu placówki po zakończeniu spotkania (nie dotyczy dzieci zgłoszonych do przedszkola).
 9. Miejsca dla uczestników oraz otoczenie dezynfekuje się bezpośrednio po zakończeniu spotkania.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP

ZSP – nowe oblicze :D

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć przedstawiających nasza szkolę po zmianach. Na razie dotyczą one jedynie wyglądu zewnętrznego placówki oraz terenu wokół szkoły i przedszkola. Ten wspaniały widok to zasługa bardzo wielu osób, które przyczyniły się do tego ciężka pracą. Tylko dzięki wspólnej pracy mogło powstać takie cudo😉

Katarzyna Łażewska

(więcej…)

Podziękowania

Serdecznie dziękuję Pani Milenie Palević oraz Pani Urszuli Bonieckiej za podarowanie roślin do naszego ogrodu. Pani Urszula była również pomysłodawczynią i wykonawcą projektu naszych oryginalnych donic.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Zakończenie roku szkolnego

Szanowni Państwo przebieg ostatniego dnia roku szkolnego 2019/2020 uzależniony będzie od pogody. Ograniczone warunki lokalowe (remont) oraz wymagania sanitarno-epidemiologiczne uniemożliwiają organizację uroczystości  w budynku.

Przy bezdeszczowej pogodzie wszystkie klasy spotykają się  26 czerwca o godz. 9.00 na placu przed szkołą i zajmują miejsca wskazane przez wychowawców klas.

W przypadku deszczu zapraszamy uczniów do budynku przedszkola po odbiór świadectw, dyplomów i nagród według następującego porządku:

9.00 – 9.15 – zerówka szkolna oraz klasa I

9.30 – 9.45 –  klasa II oraz klasa III

10.00 – 10.15 – klasa IV oraz klasa V

10. 30 – 10.45 – klasa VI 

11.15 – 11.45- klasa VII oraz klasa VIII (pożegnanie klasy ósmej)

Zbiórka przed głównym wejściem do przedszkola. Nauczyciele będą odprowadzali uczniów do odpowiednich sal. 

Proszę aby rodzice poczekali na dzieci na zewnątrz budynku.

 

Dorota Bełza, dyrektor ZSP

 

 

 

 

E8 – Powodzenia!

Nasi wspaniali 8-klasiści piszą w tym tygodniu egzamin. Wtorek, środa i czwartek to na pewno będą stresujące dni.

Ale jak nie Wy, to kto da radę? 

Życzymy powodzenia i mocno trzymamy kciuki, żeby pytania przypadły Wam do gustu 😀

Maria Konopnicka u Zerówiaków

Oddział przedszkolny w naszej szkole, czyli nasze kochane Zerówiaki, także wziął udział w obchodach Dnia naszej Patronki.

W trakcie czytania utworów Marii Konopnickiej powstały wspaniałe prace plastyczne.

Niektórzy także postanowili coś wyrecytować 😀

Zapraszamy do posłuchania utworu „Niezapominajki” oraz „Pranie”.

Ten sam wiersz w wykonaniu Adasia T. także z oddziału przedszkolnego.

Remont piętra szkoły rozpoczęty

W minionym tygodniu uzgodniony został z wykonawcą termin rozpoczęcia prac remontowych na piętrze szkoły. Przez cały ubiegły tydzień rodzice, nauczyciele i pracownicy Zespołu intensywnie opróżniali  klasy na piętrze oraz  pomieszczenia dotychczas nieużytkowanego  poddasza. Dużym zaskoczeniem była ogromna ilość rupieci jeszcze sprzed kilkudziesięciu lat. Podczas porządkowania zostały odkryte pamiątki z dawnych lat: dwie ławki być może jeszcze z okresu przedwojennego,  adapter, płyty winylowe, ryciny oraz stary telewizor. Losy prawdopodobnie  tego  telewizora zostały opisane w broszurze wydanej z okazji stulecia szkoły w Golach: „Leokadia Barańska w maju 1962 r. przywiozła do szkoły telewizor przydzielony przez Wydział Kultury. Szkoła z pomocą kilku członkiń Komitetu Rodzicielskiego udostępniła oglądanie programów telewizyjnych uczniom i dorosłym, aż do chwili uszkodzenia telewizora”.

Uruchomienie tego telewizora byłoby nie lada gratką. Warto podjąć ten trud.

Serdecznie dziękuję za pomoc w pracach przygotowujących poddasze i piętro do remontu: Waldemarowi Gardockiemu, Bartłomiejowi Wardzie, Katarzynie Szaflarskiej, Sebastianowi Ceglińskiemu z synami, Ewelinie Pietraszek, Patrycji Kazimierskiej, Piotrowi Rychlewskiemu, Małgorzacie Sitarz, Katarzynie Łażewskiej, Emilii Kamińskiej, Justynie Kowalskiej, Angelice Jagaś, Iwonie Małeckiej, Małgorzacie Zawadzkiej, Hannie Orackiej, Annie Biernat, Jolancie Szyjer, Ilonie Wojtysiak, Monice Dzikowskiej.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach 

                           

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

11 czerwca – Boże Ciało

12 czerwca – zgodnie z planem pracy szkoły

16 czerwca – egzamin ósmoklasisty z j.polskiego

17 czerwca – egzamin ósmoklasisty z matematyki

18 czerwca – egzamin ósmoklasisty z j. angielskiego

Podziękowania

Serdecznie dziękuję Panu Grzegorzowi Kowalskiemu za oczyszczenie rynien na budynku szkoły oraz Panu Jarosławowi Wiązowskiemu za wypożyczenie drabiny. Pan Grzegorz na wykonanie pracy poświęcił kilka godzin pięknego, sobotniego dnia.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

„Maria Konopnicka oczami dziecka” – wyniki konkursu

Szanowni Państwo, ogłaszamy wyniki naszego konkursu plastycznego „Maria Konopnicka oczami dziecka”.

I miejsce zajęła Zuzanna K.uczennica z klasy III ( 189 reakcji)

II miejsce zajął Michał C. uczeń klasy I (176 reakcji)

III miejsce zajęła Abigail M. uczennica z klasy I (165 reakcji)

Gratulujemy naszym zwycięzcom!

Podsumowanie konkursu (wręczenie nagród oraz dyplomów dla pozostałych uczestników) odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego. Bardzo dziękujemy za Państwa aktywność i zainteresowanie.😃😀

Zapraszamy do obejrzenia wszystkich nadesłanych prac, a jest na co popatrzeć 😀

Podziękowania dla Pani Darii Łopacińskiej

Serdecznie dziękujemy Pani Darii Łopacińskiej z Gospodarstwa Ogrodniczego Dalia za podarowanie kwiatów do naszego ogrodu. Śliczne dalie, pelargonie, werbeny i róże już znalazły swoje miejsce w ogrodzie.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Ranking – PODWÓRKO NIVEA

Niestety spadamy Gmina Baranów na 51 miejscu, liczba głosów: 754

5 miejsce zajmuje Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży  liczba głosów: 4342

Liczymy na Państwa głosy!

Podziękowania

Serdeczne podziękowania składam Panu Waldemarowi Gardockiemu za zamontowanie w przedszkolu podajników na ręczniki oraz za pomoc przy przenoszeniu mebli w związku z przebudową poddasza szkoły.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach

Ranking – PODWÓRKO NIVEA

Niestety Gmina Baranów na 50 miejscu, liczba głosów: 673

5 miejsce zajmuje Lisia Góra  liczba głosów: 3684

Liczymy na Państwa głosy!

Ranking – PODWÓRKO NIVEA

Niestety Gmina Baranów na 50 miejscu, liczba głosów: 616

5 miejsce zajmuje Gmina Długołeka liczba głosów: 3123

Liczymy na Państwa głosy!

Rodzice zakończyli remont klasy

Z inicjatywy Pani Angeliki Jagaś wychowawczyni klasy pierwszej Rodzice przystąpili do remontu sali.

Prace miały ograniczyć się tylko do pomalowania ścian i sufitu ale okazało się, że konieczna jest też wymiana podłogi i grzejników. Wzmocniono legary, położona została płyta wiórowa oraz panele i listwy.

 • Panele podłogowe i farba do malowania ścian zostały zakupione z budżetu szkoły,
 • Płyty OSB, gąbkę pod panel, grzejniki zakupili Państwo Agnieszka i Mariusz Chojnowscy,
 • Państwo Sylwia i Marcin Zawadzcy podarowali 10 l białej farby do sufitu,
 • Pani Marta Kober i Pani  Kornela Motylińska przyniosły własne środki czystości.
 • Pani Justyna Grzeszczak wyposażyła salę w firanki.
 • Pan Maciej Grzeszczak wymienił wszystkie stare gniazda elektryczne na własne, nowe.
 • Państwo Urszula i Łukasz Mamica zakupili listwy do paneli.

Przy przygotowaniu do malowania, malowaniu, szpachlowaniu ścian i sufitu pracowali:

 • Państwo Marta i Rafał Kober
 • Państwo Katarzyna i Adam Kuźniewscy
 • Państwo Justyna  i Maciej Grzeszczak
 • Pani Agnieszka i  Mariusz Chojnowscy oraz ich syn Jakub
 • Pani Urszula Mamica
 • Pani Katarzyna Plewa
 • Pani Sylwia Zawadzka
 • Podłogę wzmacniał i grzejniki wymieniał Pan Grzegorz Kowalski.
 • Płyty OSB układał pan Łukasz Mamica i Pan Mariusz Chojnowski.
 • Panele montowali pan Marcin Zawadzki i Pani Justyna Grzeszczak.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za ogromne zaangażowanie i pracę na rzecz Szkoły. Dzięki współpracy wielu osób sala klasy pierwszej otrzymała wygląd na miarę XXI wieku. Liczymy, że dobry przykład zachęci innych Rodziców do włączania się w inicjatywy na rzecz naszej Szkoły.

Państwa pomoc jest mile widziana i bardzo potrzebna.

Dorota Bełza, dyrektor ZSP w Golach.