Festiwal Piosenki Zimowej. Edycja IX

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Festiwal Piosenki Zimowej przeznaczonym dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat. Konkurs został objęty honorowym patronatem Wójta Gminy Baranów.

Regulamin konkursu

Zgody

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Karta zgłoszenia Festiwal piosenki zimowej

Kontrola czystości głów

Przekazuję informację, że w przedszkolu stwierdzono 1 przypadek wszawicy. Bardzo proszę rodziców o pilną kontrolę czystości głów oraz profilaktyczne umycie głowy odpowiednimi preparatami. Szybka reakcja i profilaktyka leży w interesie nas wszystkich.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

Parking

Szanowni Państwo,

raz jeszcze zapraszam na spotkanie w najbliższy piątek w sprawie parkowania samochodów na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golach.

Przypominam, że obecnie obowiązuje zakaz wjazdu samochodów na teren Zespołu po godzinie 8.30. Po stworzeniu dodatkowych miejsc do parkowania  poza terenem Zespołu chcę wprowadzić zasady, jakie generalnie obowiązują w polskich szkołach i przedszkolach, tj. że na terenie szkolno-przedszkolnym nie ma możliwości parkowania samochodów. W okresie przejściowym umożliwiam parkowanie samochodów na teren Zespołu do godziny 8.30, gdyż nauczyciele mają możliwość przypilnowania, aby dzieci, które idą na pierwszą godzinę lekcyjną (o godz. 8.00) nie wychodziły już z obiektu szkolnego.

Niektórzy rodzice dążąc do wygody  i oszczędzania czasu przy odbieraniu dzieci  parkują bezpośrednio przy drogach. Zwracam uwagę, że jest możliwość zatrzymywania się w okolicach tzw. pałacu baranowskiego z dojściem do Zespołu w ciągu ok. 2 minut. Absolutnie nie zachęcam Państwa do parkowania wzdłuż dróg, aby „zaoszczędzić” te kilkadziesiąt sekund.

Jest kilka możliwości działania. W tej sprawie  rozmawiałam z Wójtem Gminy Baranów. Wystosowałam też stosowne pismo do władz Gminy. (skan pisma w załączeniu)

p.o. dyrektor Dorota Bełza

Skalniak

Zapraszam  Rodziców do włączenia się w przygotowanie projektu skalniaka, który ma powstać na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Proszę o kontakt telefoniczny lub osobisty w sekretariacie ZSP.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

BAL KARNAWAŁOWY

ZAPRASZAMY

WSZYSTKIE DZIECI PRZEDSZKOLNE NA BAL KARNAWAŁOWY

KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 04.02.2020 

Uroczystość Dnia Babci i Dziadka

Serdecznie zapraszamy

na

Uroczystość

Dnia Babci i Dziadka

która odbędzie się o godzinie 15.30 :

DATA

GRUPA

20.01 (poniedziałek)

Smerfy

21.01 (wtorek)

Słoneczka

22.01 (środa)

Biedronki

23.01 (czwartek)

Pszczółki

Badania ortoptyczne

W dniu 28 stycznia w godz. 9.00 – 16.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym możliwe będzie przeprowadzenie bezpłatnych badań  u dzieci z zakresu zaburzeń ort optycznych. Badania przeprowadzi pracownik Poradni Diagnostyczno-Terapeutycznej w Teresinie.  Badaniami mogą być objęte  dzieci z grup Motylki i Pszczółki, dzieci z oddziału zerowego oraz uczniowie klasy pierwszej.  Udział w badaniach możliwy jest po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców (druk dostępny w załącznikach).

Dziecko biorące udział w badaniu otrzyma pisemną informację o wynikach oraz ewentualne wskazówki do dalszego postępowania.

Informacje na temat zaburzeń ortoptycznych , kwalifikacji osoby badającej a także zgoda na badanie dostępne są w załącznikach.

Zgody na przeprowadzenie badania dostarczamy do wychowawców do dnia 23 stycznia.

Ortoptyka – informacje

Wynik badania ,

 zgoda

Badanie ortoptyczne – informacja

Spotkanie w sprawie parkingu

Zapraszam wszystkich zainteresowanych na spotkanie w sprawie parkingu dla rodziców dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Spotkanie odbędzie się dnia 17 stycznia o godz. 15.30 w budynku Szkoły Podstawowej w Golach.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

Zgłoszono przypadek owsicy

Informuję, że w  przedszkolu zgłoszono pojedynczy przypadek owsicy.  Bardzo proszę rodziców o obserwację dzieci a w przypadku objawów  (https://www.medonet.pl/ciaza-i-dziecko/choroby-dzieciece,owsiki-u-dzieci—objawy–leczenie,artykul,1647161.html)  zgłoszenie się do lekarza.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

 

 

Wyżywienie dzieci

Szanowni Rodzice,

od nowego roku zmienia się firma dostarczająca posiłki dla dzieci. Będzie to firma Prima Sort z gminy Żabia Wola.

Kryteria wyboru firmy cateringowej zostały opracowane przy aktywnym współudziale przedstawicieli Rady Rodziców. Kryteria były następujące: cena: 50 pkt, odległość: 30 pkt, doświadczenie: 20 pkt.

Wymogi żywieniowe poprzedzone były badaniem opinii rodziców. W odpowiedzi na oczekiwania rodziców podniesione zostały wymogi jakości posiłków.

Zmieniają się opłaty za wyżywienie dzieci: koszt całodzienny -12 zł, w tym śniadanie i drugie śniadanie – 4 zł.

Zasady zgłaszania nieobecności dzieci i naliczania opłat za posiłki nie zmieniają się.

Mam nadzieję, że nowa firma spełni Państwa oczekiwania.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

 

Odpowiedź na petycję Rodziców

 

Szanowni Rodzice Dzieci z grupy Smerfów,

w odpowiedzi na Państwa petycję dotyczącą finansowania zajęć logopedycznych dla Państwa dzieci (data wpływu 06.12.2019 r.) informuję, że w arkuszu organizacyjnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przewidziano 19 godzin logopedii.  Obecnie zatrudniony w zastępstwie specjalista może z przyczyn osobistych realizować   15 godzin. Mając na uwadze trudności ze znalezieniem specjalisty logopedy na zastępstwo (w przedszkolu nie było go od kilku lat) oraz   wychodząc z założenia, że lepiej realizować 15 godzin logopedii niż nie realizować jej w ogóle przyjęłam wcześniej wspomniane rozwiązanie. Dodatkowo wyjaśniam, że w drugiej połowie lutego  2020 r. wraca do pracy specjalista, który będzie mógł realizować przewidzianą w arkuszu organizacyjnym liczbę godzin logopedii. Wówczas prawdopodobnie uda się też objąć pomocą Państwa dzieci. Jeśli liczba godzin przeznaczonych na logopedię okaże się  niewystarczająca wystąpię do Organu Prowadzącego o zwiększenie wymiaru godzin na tę formę pomocy do pełnego etatu, tj. do 22 godzin tygodniowo. Aby wspomóc rozwój Państwa dzieci zobowiązałam nauczycielki do ścisłej współpracy z logopedą w zakresie prowadzenia codziennych grupowych ćwiczeń logopedycznych, Państwo natomiast otrzymaliście możliwość osobistego kontaktu z logopedą celem uzyskania wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

Z poważaniem

p.o. dyrektor Dorota Bełza

Parking

Szanowni Rodzice,

w związku z Państwa pytaniami dotyczącymi nieograniczonej możliwości korzystania z parkingu  wyjaśniam, że wyznaczenie godzin otwarcia terenu szkolno-przedszkolnego dla ruchu samochodów wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Zauważyć należy, że dzieci teren szkoły, w tym drogi wewnętrzne traktują jako miejsce gdzie mogą swobodnie się poruszać wobec czego nie zachowują  takiej ostrożności jak na drodze publicznej. Dodatkowo w okresie niesprzyjającej pogody dzieci nie korzystają z placu zabaw tylko spacerują po chodnikach oraz po całym terenie (chodniki nie mają ciągłości). Szczególnie niebezpieczny jest czas po zakończeniu zajęć kiedy to dzieci wybiegają wprost na drogę wewnętrzną. Obserwacje moje i innych pracowników wskazują, że niektórzy kierowcy jeżdżą po trenie szkolno-przedszkolnym  bardzo szybko.  W ostatnim czasie  ktoś uszkodził drugi samochód i odjechał z miejsca zdarzenia. Osoba ta dotychczas nie zgłosiła się. Z powyższych względów kierując się nadrzędną zasadą bezpieczeństwa dzieci podjęłam decyzję, że wjazd samochodem na teren szkolno-przedszkolny możliwy będzie do godz. 8.30. Inne rozwiązania np. wygrodzenie miejsc parkingowych nie zmniejszą ryzyka ponieważ dzieci biegają i mają prawo biegać po całym terenie obiektu szkolno-przedszkolnego, w tym po drogach wewnętrznych.  Nie można oczekiwać, że dzieci będą przewidywały zagrożenia tak jak osoby dorosłe ponieważ nie są jeszcze na takim etapie rozwoju. Nie ma również możliwości aby nauczyciele pilnowali dzieci po zakończeniu lekcji.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

Rozstrzygnięcie postępowania na usługę cateringową

Największą liczbę punktów uzyskała firma cateringowa Prima Sort z Osowca. Szczegóły  w zakładce BIP.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

Świateczny Układ Taneczny na Mikołajki

W ramach szkolnych „Mikołajek” każda klasa przygotowała swój własny

układ taneczny do świątecznej piosenki.

Wyszło wspaniale!

Szkolne „Mikołajki”

6 grudnia, jak każdy wie, to imieniny Mikołaja.

Tego dnia naszą szkołę ogarnęła bardzo świąteczna atmosfera 😀 Na korytarzach i w salach panował kolor czerwony. Znalazły się również renifery, bałwanki, elfy i śnieżynki. Każda klasa przygotowała także swój własny Świąteczny Układ Taneczny. Mikołaj wyglądał na baaaaardzo zadowolonego z takiej niespodzianki 😀 Po występach przyszedł czas na wspólne zdjęcia oraz drobne upominki i poczęstunek.

Organizacja pracy w okresie świątecznym

Szanowni Rodzice,

celem zaplanowania pracy w przedszkolu (m.in. udzielenia pracownikom urlopów) proszę o zgłaszanie do nauczycielek w grupach informacji o frekwencji dzieci w okresie świątecznym tj. w dniach 23 i 24 grudnia oraz 27, 30 i 31 grudnia. Informacje przekazujemy do 13 grudnia. Brak informacji od rodziców oznacza dla nas obecność dziecka w przedszkolu.

W Wigilię proszę o możliwość zakończenia pracy o godz. 13.00 a w Sylwestra o 15.00. Liczę na Państwa wyrozumiałość. Przypuszczalną godzinę odbioru dziecka w Wigilię i w Sylwestra również zgłaszamy do nauczycielek.

p.o. dyrektor Dorota Bełza

Opłaty za przedszkole

Szanowni Państwo,

zasady pobierania opłat za przedszkole (poza opłatą żywieniową) przedstawiają się następująco: zgodnie z obowiązującymi przepisami dziecko ma prawo do bezpłatnego korzystania z wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie. Każda następna rozpoczęta godzina wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty w wysokości ustalonej przez Radę Gminy Baranów. Przykładowo, jeśli dziecko rozpoczyna pobyt w przedszkolu o godz. 7.30 a kończy o godz. 13.00 rodzic poniesie opłatę za jedną godzinę ponieważ  5 godzinny (bezpłatny) czas pobytu tego dziecka w przedszkolu kończy się o 12.30 a pozostałe 30 minut to rozpoczęta godzina płatnego pobytu dziecka w przedszkolu.

(podstawa prawna: art. 52 ust. 3 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r,  oraz § 2 ust. 1 Uchwały nr XI/56/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Baranów jest organem prowadzącym)

p.o. dyrektor Dorota Bełza

 

Ogłoszenie o przetargu. Zapraszamy do udziału :)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym -Przygotowanie i dostarczanie posiłków w okresie od 01-01-2020 do 31-12-2020 Załącznik_nr_1_-_Formularz_oferty.doc[1] Załącznik_nr_2_-_wykaz_usług[1] Załącznik_nr_3_-_wykaz_narzędzi[2] Załącznik_nr_4_-_Projekt_umowy[1] Załącznik_nr_5_-_oświadczenie_o_braku_powiązań_osobowych_i_kapitalowych[1] Załącznik_nr_6_-_lista_produktów[1]

Zapraszamy do składania ofert na catering w przedszkolu :)

Teatrzyk w przedszkolu – spektakl pod tytułem „Titelitury”.

TEATRZYK W PRZEDSZKOLU

W naszym przedszkolu ciągle coś się dzieje, milą niespodzianką był występ aktorów krakowskiego teatru ART-RE z Krakowa, który w dniu 22 listopada 2019 roku przedstawił naszym przedszkolakom spektakl pod tytułem „Titelitury” na podstawie baśni braci Grimm. Spektakl uczy, iż zarozumiałość, przechwalanie się i kłamstwa mogą mieć przykre konsekwencję. Ciekawe przedstawienie z kolorowymi stajami i ciekawą scenografią zachwyciło wszystkich zgromadzonych na sali. Dzieci z zaciekawieniem obejrzały teatrzyk, a aktorów nagrodziły gromkimi brawami.

 

 

Święto Niepodległości w Przedszkolu

Przedszkole w tak ważnym dniu odwiedziło szkołę by razem uczcić Święto Niepodległości. Wszystkie przedszkolaki stanęły na wysokości zadania i dumnie odśpiewano hymn narodowy.

Podziękowania

                                                                                                                          „Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”

(Jan Paweł II)

                                                                              Serdeczne podziękowania za prace  na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego składam:

Panu Piotrowi Tybuś, Panu Tomaszowi Mierzyńskiemu, nauczycielkom: pani Justynie Kowalskiej, Pani Edycie Stępniak, Pani Angelice Jagaś,  Lucjanowi Bełzie, Pani Magdalenie Młynarczyk- Matysiak, Panu Robertowi Matysiak, Pani Milenie Maciejewskiej, Pani Ewelinie Michalak, Panu Jarosławowi Michalak, Panu Kubie Kędzierskiemu, Pani Annie Szelachowskiej, Pani Elżbiecie Gardockiej,Państwu T. i W. Danielewicz –  za przygotowanie podłoża i sadzenie krzewów oraz za prace przy grabieniu
i wywożeniu liści,

Panu Adamowi Sawiak, Panu Jackowi Jagaś, Lucjanowi Bełzie – za prace przy przygotowaniu podłoża i układaniu płyt pod parking dla rowerów i pod miejsce na pojemniki na odpady.

Panu Maciejowi Grzeszczak – za zakup i wymianę lamp do oświetlenia zewnętrznego w budynku szkoły i przedszkola, położenie płytek przy furtce, odkopanie fundamentów, zrobienie zamka przy pokrywie studni,

Panu Karolowi Stępniakowi i pracownikom firmy P. K. R. Wykopy S.C. – za otynkowanie fragmentu budynku szkoły,

Państwu J. i M. Grzeszczak, Państwu B. i D. Fabisiak, Panu Lesławowi Sander – za pracę przy przywiezieniu i zasadzeniu krzewów.

Panu Piotrowi Kraśniewskiemu, Panu Kamilowi Gwiazda, Państwu J. i M. Grzeszczak, Panu Kamilowi Gumińskiemu za prace związane z przywiezieniem ziemi oraz usuwaniem korzeni drzew.

Bardzo dziękuję za Państwa zaangażowanie, liczę, że grono przyjaciół Zespołu Szkolno – Przedszkolnego będzie ciągle rosło i dzięki temu  uda się wiele zrobić dla dobra dzieci.

                                                                                                                                                                                                      p.o. dyrektor Dorota Bełza

 

Do hymnu!

Legiony to …

8 listopada nasza szkoła oraz przedszkole wspólnie brały udział w akcji #SzkołaDoHymnu. Niepodległość Polski uczciliśmy wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, a uczniowie najstarszych klas przybliżyli nam historię wydarzeń z 1918 roku. Było bardzo uroczyście.

Rajd Niepodległościowy – relacja

„Rajd Kampinoski – Misja Kampinos” już niestety za nami.

W tym roku była to już 10 edycja rajdu, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku w zabawie brało udział ok. 250 osób. W turnieju startowało 25 drużyn/patroli. Rajd rozpoczął się 09.11.19r. o 8.00.

Nasza brygada o wdzięcznej nazwie „Drewno from las” wędrowała przez bagna i krzaki pod dowództwem p. Szyjer oraz p. Łażewskiej. Uczestnicy z naszej szkoły to uczniowie klas 6 i 7. Chociaż temat Rajdu był znany wcześniej – Dywizjon 303 – to zmagania wcale nie były igraszką. Musieliśmy liczyć kroki oraz obwód drzew, orientować się w kierunkach świata, sprawnie posługiwać się współrzędnymi geograficznymi i GPS. Ponad to operować wiedzą z zakresu Bitwy o Anglię. Oj, nie było łatwo w tym roku 😀


Po zmaganiach w terenie (6 godzin!) przyszedł, na szczęście, także czas na ciepły posiłek w SOSW w Lesznie. Później, jak co roku, wspólnie odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego i wysłuchaliśmy fantastycznego koncertu. Tym razem śpiewała dla nas uczestniczka programu The Voice of Poland. Następnie zostały ogłoszone wyniki konkursu – zajęliśmy 6 miejsce na 25! Był także tort z okazji imienin pana Marcina – głównego organizatora rajdu. A dalej to już tylko integracja przy grach planszowych oraz sportowych do samego rana 😀

Dobrze, że tym razem udało się troszkę pospać 😛 

Pod tym linkiem można zobaczyć dodatkowe zdjęcia z rajdu oraz video-relacje prosto ze strony Stowarzyszenia Misja Kampinos: 

https://www.facebook.com/MiedzyWislaaKampinosem/

Zebranie w szkole

Drodzy rodzice!

Przypominamy i jednocześnie serdecznie zapraszamy

na zebranie z wychowawcami klas.

Termin: 14 listopada 2019r.

Godzina: 17.00

Poznajemy ciekawych ludzi, ciekawe zawody !

DRODZY RODZICE!

Informujemy, iż w dniu jutrzejszym 7 listopada 2019r. w ramach Programu „Poznajemy ciekawe zawody” w naszym przedszkolu gościć będziemy Panią Justynę Rudzińską – zawodową skrzypaczkę. Dzięki Pani Justynie dzieci poznają specyfikę tego imponującego zawodu i będą miały niepowtarzalną okazję posłuchać gry na skrzypcach na żywo.

Pani Justynie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Czekamy z niecierpliwością, a pozostałych rodziców zapraszamy do współpracy w ramach w/w programu.

Zebranie w przedszkolu

DRODZY RODZICE!!!

Serdecznie zapraszamy na zebranie z wychowawcami grup, które odbędzie się 7.11. (czwartek) o godz. 17.00.

Tematem głównym spotkanie będą obserwacje wstępne.

30 październik 2019 Wycieczka przedszkolna do Fabryki Bombek w Wołominie

Wycieczka do Fabryki Bombek w Wołominie

W minioną środę (30 październik 2019) dwie grupy przedszkolne 4-latków Słoneczka oraz Biedronki wyjechały na pierwszą w tym roku szkolnym wycieczkę. Naszym celem była Fabryka Bombek w Wołominie. Na miejscu czekał na nas sam Święty Mikołaj, który wzbudził w większości dzieci wiele pozytywnych emocji. Święty Mikołaj wcielił się w rolę naszego przewodnika. Czas tam spędzony podzielony został na część zapoznawczą z samym obiektem i specyfiką pracy osób w niej pracujących. Zwiedziliśmy strategiczne miejsca fabryki takie jak „Kraina Ognia”, „Kraina Srebra”, „Kraina Koloru”. Drugą część stanowiły warsztaty dekoracyjne. Każde dziecko pod okiem pań dekoratorek ozdobiło własną bombkę, aby móc potem zabrać ją do domu. Na zakończenie Święty Mikołaj zaprosił dzieci na poczęstunek.

Zbliża się Rajd Niepodległościowy…

Za kilkanaście dni, dokładnie 09 listopada, rajdowy patrol z naszej szkoły wybiera się na Rajd Niepodległościowy organizowany przez Stowarzyszenie Misja Kampinos.

Czekaliśmy na ten Rajd cały rok! 😎

Jeśli ktoś jeszcze się nie zdecydował, a ma ogromną ochotę pospacerować po lesie i jest z klas 5-8, to serdecznie zapraszamy! Trzeba się spieszyć, bo zgłoszenie przesyłamy w środę.


Szczegółowych informacji udziela pani od angielskiego 😀

31 października – szkoła

Drodzy Rodzice!

Przypominamy, że w czwartek, 31.10, nie ma zajęć lekcyjnych.

Świetlica funkcjonuje od 7.15 do 17.00.

„Nocowanie w Szkole”

W środę, 30.10, uczniowie klas 4-8 mogą wziąć udział w „Nocowaniu w Szkole”.

Zaczynamy o 19.00. Przewidywane zakończenie o godz. 9.00 w czwartek.

Przypominamy o zabraniu:
– świetnego humoru,
– śpiwora/karimaty,
– wygodnych ubrań,
– prowiantu;

Mogą się przydać także gry planszowe☺️

W planie, między innymi, pogaduchy do białego rana, gry i zabawy, gofry domowej roboty. Mamy nadzieję, że uda się nam także uporać z liśćmi wokół szkoły.

Warsztaty profilaktyczne w szkole

Warsztaty profilaktyczne

24 października w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas 4-8. Uczniowie podzieleni zostali na dwie grupy wiekowe – klasy 4-5 oraz 6-8.

 • Młodsi uczestniczyli w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy pt.: „Cyberprzemoc – ty możesz to przerwać”.
 • Dla starszych natomiast przewidziane zostały dwa bloki tematyczne – zajęcia o cyberprzemocy oraz kolejne o dopalaczach – „Nie wypal myślenia – dopalacze droga bez powrotu”. 

Warsztaty prowadzone były przez pana Piotra Deputowskiego, który przez 20 lat pracował w Policji w charakterze Specjalisty ds. Prewencji Kryminalnej Komendy Rejonowej Warszawa Śródmieście. Prowadzi on także zajęcia i szkolenia w placówkach oświatowo-wychowawczych z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa własnego oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Jest także współautorem książki „Akademia bezpiecznego wychowania”. Nasz gość często występuje w charakterze prelegenta na licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, sympozjach i seminariach. Prezentuje zagadnienia związane z problematyką bezpieczeństwa w sieci. Przez wiele lat współpracował także z Fundacja Dzieci Niczyje realizując program Dziecko w Sieci.

Zarówno uczniom jak i nauczycielom bardzo spodobały się zajęcia prowadzone przez Pana Deputowskiego. Były prowadzone w tak ciekawy sposób, że czas mijał bardzo szybko, a przekazywane treści zapadły w pamięć.

Tak uczniowie sami wypowiadali się na temat warsztatów:

Światowy Dzień Drzewa

10 października w naszym przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień Drzewa. Dwie grupy „Słoneczka” i „Motylki” uczciły ten dzień wspólnym sadzeniem drzewek.

„Czytam, bo lubię!” – czytamy w szkole :D

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

                                                             Wisława Szymborska

W związku z obchodzonym na koniec września (29.09) w Polsce Dniem Głośnego Czytania, postanowiliśmy wykorzystać tą okoliczność, aby również promować czytelnictwo w naszej szkole.

Plan na ten dzień obejmował:

 • czytanie na głos wybranych wcześniej książek, 
 • przebranie się za ulubioną postać z książki,
 • zagadki dla uczniów w formie gry w aplikacji Kahoot!

30.10.19r. w poniedziałek, została przeprowadzona akcja czytelnicza pod tytułem „Czytam, bo lubię!”.

Młodsze dzieci z klas 0-3 słuchały baśni, starsze natomiast spędziły czas z „Katarynką”. Na głos lekturę czytali chętni uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz Pani Dyrektor. Wszystkim bardzo dziękujemy za wzięcie udziału w tej akcji.

Spotkanie z Ratownikiem Medycznym

SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM

W dniu 19.09.2019r. klasę I odwiedziła studentka Ratownictwa Medycznego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Pani Ewelina Burzec.

Celem spotkania było zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu ratownika medycznego oraz przygotowanie do wykonywania prostych czynności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.
Dzieci mogły także obejrzeć wyposażenie podręcznej apteczki. Pani Ewelina opowiedziała również o swojej pracy.

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W pierwszy piątek października, 04.10.19r., uczniowie naszej szkoły brali udział w IX Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Chociaż wydarzenie na skalę światową organizowane jest już po raz IX, dla nas jest to dopiero drugi raz 😀

Tego dnia każdy chętny i odważny uczeń mógł spróbować swoich sił w zmaganiach z tabliczką mnożenia. Na przerwach specjalnie wyszkolone Komisje Egzaminacyjne z klasy 6 przeprowadzały ustne egzaminy. Zarówno młodsi, jak i starsi stawali w szranki z rachunkami. Najlepsi zdobyli tytuł Eksperta. Gratulujemy!

Wycieczka

8 października dzieci z grupy ,,Motylki” i „Pszczółki” pojechały na wycieczkę do sali zabaw „Fikołki” w Pruszkowie.  W trakcie zabawy dzieci uczestniczyły w warsztatach kulinarnych, przygotowaną pizzę zjadły ze smakiem 🙂 .

Profilaktyka z Panem Policjantem

We wtorek, 15.10.19r. odwiedził nas Pan Policjant. Przeprowadził zajęcia profilaktyczne z klasami 5-8 na temat cyberprzemocy oraz przepisów, praw i obowiązków uczniów i nieletnich względem prawa. 

Zaproszenie do pracy na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Szanowni Państwo,

w najbliższych dniach zostaną zakupione krzewy do obsadzenia oczyszczalni, w związku z tym pilnie potrzebujemy silnych panów do nieodpłatnego przygotowania podłoża pod nasadzenia (wyrównanie nawierzchni, wykopanie dołów). Zapraszam chętne osoby do współpracy, proszę o zgłoszenia w sekretariacie lub u nauczycieli w szkole. Prace można będzie rozpoczynać już nawet od jutra (tj. środa 16 października). Potrzebny jest również fachowiec do położenia siatki i  tynku na niewielkiej powierzchni budynku szkoły. Liczę na państwa zaangażowanie i z góry dziękuję za wszelka pomoc.

Z poważaniem

Dorota Bełza, p.o. dyrektor ZSP

Ubezpieczenie dzieci

 

W bieżącym roku szkolnym nie będzie grupowego ubezpieczenia dzieci, nie ma  takiego obowiązku, w związku
z tym mogą Państwo indywidualnie ubezpieczyć dzieci.
W piątek 27 września w godz.
15.00- 17.00 na terenie przedszkola będzie agent ubezpieczeniowy, u którego można będzie dokonać ubezpieczenia.

Zapraszamy

 

Zajęcia pokazowe MathRiders w przedszkolu

Szanowni Państwo!

W najbliższy piątek o godzinie 15:00  odbędą się zajęcia pokazowe dla dzieci z przedszkola i ich rodziców z programu nauczania matematyki, jaki został zaoferowany przez firmę MathRiders.

        Szczegóły programu znajdują się na stronie https://mathriders.pl/

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w zajęciach.

Drodzy rodzice

W dniu 25 września o godzinie 16.30 odbędzie się spotkanie z przedstawicielem Towarzystwa Ubezpieczeniowego GENERALI w sprawie ubezpieczenia dzieci w przedszkolu oraz szkole.

Serdecznie zapraszamy.

Książka na start

DRODZY RODZICE,

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Z KSIĄŻKĄ NA START” ORAZ DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE STRONĄ KAMPANII http://wielki-czlowiek.pl/

W NAJBLIŻSZYM CZASIE NASZE PRZEDSZKOLAKI UDADZĄ SIĘ DO GMINNEJ BIBLIOTEKI W GOLACH, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ JAK ZOSTAĆ CZYTELNIKIEM.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 20 września 2019

Opieka stomatologiczna

Szanowni Państwo,

gmina podpisała porozumienie na opiekę stomatologiczną dla uczniów. Przyjazd dentobusu do naszej szkoły jest zaplanowany na 10-11 października 2019r. Mogą z tej usługi skorzystać także dzieci z przedszkola. Objęcie dziecka opieką stomatologiczną wymaga zgody rodzica (druk dostępny u wychowawców lub pod wpisem).

Poniżej dostępne są informacje na temat podmiotu świadczącego usługi stomatologiczne.
 
Dorota Bełza
  p.o. dyrektor

Utrudnienia w pracy sekretariatu

W dniach 19 i 20 września sekretariat nie pracuje. Za utrudnienia przepraszamy. 

Warsztaty przyrodnicze dla dzieci przedszkolnych

Szanowni Państwo,

w dniu wczorajszym otrzymaliśmy  ofertę warsztatów edukacyjnych dla dzieci o tematyce przyrodniczej. Zajęcia mają formę kabaretu edukacyjnego. Koszt warsztatów 15 zł od dziecka (jeśli odbędą się we wrześniu) lub 16 zł od dziecka (jeśli będą realizowane w późniejszym terminie). Zajęcia trwają od 35 do 45 minut. Koszt dla grupy 25 osobowej to 375 zł za jedno spotkanie (opcja wrześniowej zniżki) lub 400 zł (późniejszy termin realizacji).  We wrześniu wolne są dwa terminy: 24 i 25 września. Proszę o szybkie przedyskutowanie propozycji w grupach i decyzję, czy chcą Państwo opłacić dzieciom takie zajęcia.

Więcej informacji – na gazetce przedszkolnej.

Dorota Bełza p.o. dyrektor.

Akcja charytatywna w szkole – OKULARY dla AFRYKI

Okulary dla Afryki” to akcja charytatywna, podczas której między innymi przeprowadzone są badania wzroku w krajach kontynentu afrykańskiego. Jak wiadomo badanie często wykazuje konieczność używania okularów, o których zakupie mieszkańcy tamtejszych krajów mogą jedynie pomarzyć. Możemy im pomóc!!!

Jeżeli chcesz przyłączyć się do akcji i dać drugie życie okularom, przynieś je do nas!!!

Zróbmy coś razem!!!

Zbieramy okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne.

Akcja trwa do piątku 20.09.2019 r do godz. 12.00

Podziękowania dla Rodziców

Składam serdeczne podziękowania Rodzicom:

Państwu Justynie i Maciejowi Grzeszczak,

Pani Magdalenie Bartos,

Państwu Patrycji i Mariuszowi Kazimierskim

Pani Marlenie Maciejewskiej,

za pomoc w przygotowaniu sali do zajęć lekcyjnych.

Otrzymaliśmy biurko, kwiaty, firanki, oświetlenie, meble oraz rzecz bezcenną – prywatny czas poświęcony na prace

w szkole.

Efekt Państwa pracy jest ogromny. Serdecznie dziękuję w imieniu własnym  a także w imieniu dzieci
i nauczycieli.

                                                           Dorota Bełza

                                                                                                            p.o. Dyrektor

 

Bezpieczeństwo dzieci

Szanowni Państwo, 

z uwagi na bezpieczeństwo dzieci od dnia 06.09. 2019 r. brama od głównej ulicy będzie otwarta w godzinach od 7.00 do  8.30. Po tym czasie wjazd na teren obiektu będzie możliwy boczną bramą. 

Z poważaniem

Dorota Bełza 

 p.o. Dyrektor ZSP w Golach

Zebranie w szkole

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z wychowawcami klas, które odbędzie się w poniedziałek, 09 września o godz. 16.30.

Zebranie w przedszkolu

Szanowni Rodzice

Serdecznie zapraszamy na zebranie do przedszkola, które odbędzie się 10.09.2019 r. (wtorek) o godz. 17:00.

Szanowni Rodzice, Ukochane Dzieci, Wspaniali Współpracownicy

              Właśnie kończy się czas mojej pracy w ZSP w Golach. Był to piękny, choć czasami bardzo trudny okres. Dzięki Państwa zaangażowaniu udało się nam wspólnie stworzyć przyjazne miejsce dla dzieci. Dziękuję serdecznie za pomoc, zrozumienie i chęć współpracy. Proszę o wyrozumiałość wszystkich, których zawiodłam swoją decyzją o odejściu. Podjęcie jej było dla mnie bardzo trudne. Z ogromnym smutkiem żegnam się z Państwem, mając w sercu wspaniałe chwile. Ufam, iż szkoła dalej będzie się rozwijać, a przedszkole tworzyć miłą atmosferę dla swoich wychowanków. Nauczycielom życzę sukcesów pedagogicznych, Rodzicom zadowolenia z pociech, a Dzieciom wysokich wyników w nauce.

Z poważaniem

Beata Jackowska

Dyr. ZSP w Golach

WYPRAWKA DLA PRZEDSZKOLAKÓW
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 • Ręczniczek
 • Szczoteczka, pasta i kubeczek do mycia zębów
 • Kapcie
 • Komplet ubranek do przebrania w worku
 • Fartuszek na zajęcia plastyczne
 • Teczka na prace plastyczne

Do leżakowania:

 • Pościel (kocyk, poduszka)
 • Piżamka

WSZYSTKIE RZECZY DZIECKA NALEŻY PODPISAĆ

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

02 WRZEŚNIA 2019 r. (w PONIEDZIAŁEK)

NA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

w GMINNYM PRZEDSZKOLU O GODZ. 9.00

w SZKOLE PODSTAWOWEJ O GODZ. 10.30.

Msza święta 01.09.2019 r. (w niedzielę) o godz. 9.00

w Kościele Parafialnym w Izdebnie Kościelnym

PRZERWA URLOPOWA

W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM URLOPEM W DNIACH 01-26.08.2019 R. SEKRETARIAT BĘDZIE NIECZYNNY

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

INSP. DS. KANCELARYJNO-KADROWYCH

MGR MARTYNA ADAMCZYK

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ W GOLACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA.

WSZYTKIE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STONIE: 

http://zspgole.biposwiata.pl/wiadomosci/2/lista/komunikaty

Zakończenie roku w przedszkolu

18 czerwca w przedszkolu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Na początek rodzice z grupy ,,Słoneczka” wystawili przedstawienie na podstawie wiersza Juliana Tuwima pt. ,,Rzepka”. Kolejnym punktem był występ dzieci. Każda grupa  przygotowała inscenizacje dotyczące wakacji. Następnie Pani Dyrektor podziękowała rodzicom za ten rok szkolny. Potem każda grupa z wychowawcami udała się do sal, gdzie dzieci otrzymały dyplomy i nagrody.

Koniec roku -Msza Św.

Informacja

Msza Św. związana z zakończeniem roku szkolnego odbędzie się we wtorek (18 VI) o godz. 18.00.